dyb-banner

dyb-banner

dyb-banner

Find Your Voice at DYB

dyb-banner

Learning Today for a Better Tomorrow

course-dreamers
dyb-banner

Register For Your Free Consultation

DYB - The Best Road to Achieve One's Dream

dyb-best-road-kid

DYB's Courses

DYB Dreamers

Taking our youngest learners from their first words in English all the way to full conversations. DYB...

Read more
dyb_dreamer_img

DYB Thinkers

Elementary school students will learn everything they need to succeed in our Thinkers program. Come learn...

Read more
dyb_thinker_img

DYB Leaders

Invest in your Middle School child with the DYB Leader’s program. Students learn essential phrases and...

Read more
dyb_leader_img

DYB's Teachers

main-teacher_item_img
Megan Stenz

Bachelor of Arts, University of Wisconsin-Madison

Experiences:

DYB Korea – LANPUS Kids’ English Kindergarten Teacher 2015-2018

Philosophy:

Every child has a unique way of learning and understanding the world around them. As a teacher, I hope to accompany each student on the exciting journey of learning a new language, and guide them as they explore new ideas and strategies in a way that best suits their individual strengths.

main-teacher_item_img
Megan Stenz

Cử nhân tại đại học Wisconsin - Madison

Experiences:

3 năm giảng dạy (2015-2018) tại DYB Korea – Lanpus (tiếng anh cho khối mầm non)

Philosophy:

Mỗi học sinh đều có cách học và cái nhìn riêng về thế giới xung quanh. Là một giáo viên, tôi hy vọng có thể đồng hành cùng mỗi học sinh trên hành trình thú vị của việc học một ngôn ngữ mới. Bên cạnh đó, hướng dẫn các em khám phá ra những ý tưởng , chiến lược mới để các em có thể phát huy tối đa những điểm mạnh của bản thân.

main-teacher_item_img
Suzanne Gordon

Bachelor of Education, University of Ottawa

Experiences:

  • Teacher, DYB – Seoul, South Korea
  • DYB CREO Elementary Coordinator – Seoul, South Korea
  • Public School Teacher, Ottawa Carlton District

Philosophy:

The word education means “to lead” and “to bring out”. As a teacher, I want to help lead my students to discover the joy and benefits of learning a new language. Every student has their own unique personality, opinions and learning styles.

main-teacher_item_img
Suzanne Gordon

Cử nhân giáo dục tại đại học Ottawa

Experiences:

  • Giáo viên tại DYB Seoul, Hàn Quốc.
  • Điều phối viên cấp tiểu học tại Seoul, Hàn Quốc
  • Giáo viên trường công lập tại Ottawa Carlton District.

Philosophy:

Từ “Giáo dục” có nghĩa là “hướng dẫn” và “tạo ra”. Là một giáo viên, tôi luôn muốn hướng dẫn những học sinh của mình khám phá được niềm vui và lợi ích của việc học một ngôn ngữ mới . Bởi vì mỗi một học sinh là một cá thể riêng biệt, có những tính cách, quan điểm và cách học khác nhau cho nên tôi luôn đề cao sự sáng tạo và khơi dậy khả năng tìm ẩn bên trong mỗi em.

DYB's Event

District 3 students show their skills at Speech Contest
DYB English Center organized the English Talent Contest “English Talent Contest 2019 – Save our Environment for the Future” to raise awareness of environmental protection for junior high school students in District 3, Ho Chi Minh City with many attractive prizes It was a beautiful night at the People’s committee of District 3 center, where…
EVENT DYB
Cuộc thi Tài năng Tiếng Anh 2019 - Vòng 3
Trung tâm DYB English đã tổ chức hội thi tài năng tiếng Anh “English Talent Contest 2019 – Save our Environment for the Future” nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các bạn học sinh THCS tại Quận 3, TP.HCM với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chưa bao giờ các vấn đề…
EVENT DYB
Cuộc thi tài năng Tiếng Anh 2019 - Vòng 2 - DYB
Các học sinh Trung học cơ sở Quận 3 đã mang niềm đam mê cháy bỏng của mình đến với vòng 2 cuộc thi nói Tài năng Tiếng anh.     Gần 4000 học sinh đã chia sẻ ý tưởng về việc tái chế chất thải nhựa với chủ đề “Save our Environment for the…
EVENT DYB
English Talent Contest 2019 - Round 2 - DYB
DYB is proud to host the D3 Clean Green presentation Contest. In a world where litter and pollution have become major issues, it is important to challenge young learners to think of ways we can recycle and protect our environment.
DYB_banner_cambridge
Close Bitnami banner
Bitnami