DYB Thinkers

Ngạn ngữ có câu “Tôi tư duy, do đó tôi tồn tại”, còn ở DYB, chúng tôi có câu, “tôi tư duy, vì vậy tôi tìm thấy tiếng nói của riêng mình”. Chương trình Thinkers của chúng tôi là bước chuyển tiếp hoàn hảo sau chương trình Dreamers để giúp học viên phát triển tư duy trong tiếng Anh. Học viên được tiếp xúc với những bài đọc chuyên sâu hấp dẫn và có cơ hội cùng thảo luận với giáo viên và các bạn học xoay quanh những vấn đề này. Thông qua các lớp hùng biện và các mục tiêu từ vựng được đặt ra rõ ràng, chúng tôi mang đến cho học viên sự tự tin và kỹ năng cần thiết để có thể thực sự thể hiện bản thân bằng tiếng Anh.