Lịch Học

Cấp ĐộThứThời GianThời Gian Khóa Học
DreamersThứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 613:00 – 16:00Hằng tuầnĐăng ký
DreamersThứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 609:00 – 12:00Hằng tuầnĐăng ký
ThinkersThứ 7/Chủ nhật10:00 – 12:00Hằng tuầnĐăng ký
ThinkersThứ 7/Chủ nhật13:00 – 15:00Hằng tuầnĐăng ký
ThinkersThứ 7/Chủ nhật15:00 – 17:00Hằng tuầnĐăng ký
ThinkersThứ 7/Chủ nhật17:00 – 19:00Hằng tuầnĐăng ký
ThinkersThứ 7/Chủ nhật19:00 – 21:00Hằng tuầnĐăng ký
ThinkersThứ 7/Chủ nhật08:00 – 10:00Hằng tuầnĐăng ký
ThinkersThứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 619:00 – 21:00Hằng tuầnĐăng ký
ThinkersThứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 617:00 – 19:00Hằng tuầnĐăng ký
LeadersThứ 7/Chủ nhật10:00 – 12:00Hằng tuầnĐăng ký
LeadersThứ 7/Chủ nhật13:00 – 15:00Hằng tuầnĐăng ký
LeadersThứ 7/Chủ nhật15:00 – 17:00Hằng tuầnĐăng ký
LeadersThứ 7/Chủ nhật17:00 – 19:00Hằng tuầnĐăng ký
LeadersThứ 7/Chủ nhật19:00 – 21:00Hằng tuầnĐăng ký
LeadersThứ 7/Chủ nhật08:00 – 10:00Hằng tuầnĐăng ký
LeadersThứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 619:00 – 21:00Hằng tuầnĐăng ký
LeadersThứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 617:00 – 19:00Hằng tuầnĐăng ký