Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số – Giải bài 1, 2, 3 trang 26; bài 4, 5 trang 27 SGK Toán 7 Tập 10. Chương 4 Biểu Thức Đại Số.

1.Khái niệm biểu thức đại số

Các biểu thức cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa không chỉ các số mà cả các chữ cái được gọi là biểu thức đại số.

Ví dụ:

2x – 5; ax2 + bx + c; ; …

2. Biểu thức số nguyên, biểu thức thập phân.

Biểu thức đại số dạng a) không chứa biến được gọi là biểu thức nguyên.

2a; 1/2x2y, axis + b; ax2 + bx + c; ax4 + y2, …

b) Biểu thức đại số có chứa biến thức được gọi là biểu thức vi phân.

Đáp án và bài giải các khái niệm về biểu thức đại số trong SGK tập 7 trang 26, 27

Bài 1:Viết biểu thức đại số để biểu diễn:

a) tổng của x và y;

b) tích của x và y;

c) Tích của tổng x và y và hiệu của x và y.

Giải:a) Tổng của x và y là x + y

b) Tích của x và y là xy

c) Tích của tổng x và y và hiệu giữa x và y và hiệu giữa x và y là (x + y)(x – y).

Poster 2, trang 26: Viết biểu thức đại số tính diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b và chiều cao h (a, b, h lần lượt là cùng đơn vị). Đo đạc).

Giải: Đáy lớn là a, đáy nhỏ là b và chiều cao là hình thang. Biểu thức diện tích hình thang là:

hoặc 1/2 (a + b)h hoặc (a + b)h : 2.

Bài 3 trang 26: Dùng bút chì nối các ý 1), 2), …, 5) với a), b), …, c) sao cho có cùng Ý nghĩa (ví dụ: tham gia ý tưởng 1) và e)):

2016-01-28_202027

Đ/s: Ý 1) Giả sử x – y đọc là hiệu giữa x và y. So với các ý cần nối ta chọn e) vì có nghĩa giống nhau.

Làm tương tự cho các câu còn lại, ta được kết quả như sau:

Bài 4: Vào một ngày mùa hè, nhiệt độ buổi sáng là t độ, buổi trưa nhiệt độ buổi sáng cao hơn buổi sáng x độ, nhiệt độ lúc hoàng hôn buổi chiều là y độ thấp hơn buổi trưa So sánh. Viết biểu thức đại số cho nhiệt độ lúc mặt trời lặn ngày hôm đó theo t, x và y.

h/d: Biểu thức đại số của nhiệt độ lúc mặt trời lặn là: t + x – y.

bài 5 trang 27: Tiền lương hàng tháng của một người là một lá chắn.

Hỏi người đó xem họ nhận được bao nhiêu nếu:

a) Ở nơi làm việc, người đảm bảo đủ ngày công, hiệu quả công việc cao thì có được thưởng m-hole không?

b) Ở hai nơi làm việc, người bị tạm giữ n đồng (n < a) vì tự ý nghỉ phép?

hd:a) Một quý có 3 tháng nên trong 1 quý người đó nhận được 3a lá chắn. Người đó được hưởng thêm tiền bảo đảm đủ ngày công và làm việc có hiệu quả.

Vì vậy, trong một phần tư, người đó nhận được tất cả 3a+m (lỗ hổng).

b) Hai quý làm việc (6 tháng) hưởng lương 6a (đồng Việt Nam). Theo đề, trong khu vực lao động, người chỉ được nhận 6a – n (đồng).

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.