Thí nghiệm 41 Hóa học 8 Chương 6: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 142 SGK Hóa học 8 – Độ tan của chất trong nước

1. Độ tan của hợp chất trong nước:

Bazơ: Hầu hết các bazơ đều không tan, ngoại trừ nah, koh, ba(oh)2.

Axit: Ngoại trừ hydro sunfua, hầu hết các axit đều hòa tan.

Muối: Tất cả nitrat đều hòa tan.

Ngoại trừ agcl, pbso4, baso4, hầu hết các clorua và sunfat đều hòa tan.

Ngoại trừ na2co3, k2co3, hầu hết các muối cacbonat đều không tan.

2. Độ tan của các chất trong nước:

Độ tan của một chất là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Độ tan của chất rắn tăng khi nhiệt độ tăng. Khi nhiệt độ giảm và áp suất tăng thì độ tan của chất khí tăng.

Bài toán và bài tập Sách bài tập 41 Hóa học 8 trang 142: Độ tan của các chất trong nước

Nhiệm vụ 1. Chọn câu trả lời đúng.

Độ tan của một chất trong nước ở một nhiệt độ xác định là:

A. Số gam chất có thể hòa tan trong 100 gam dung dịch

Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước.

Số gam chất đó có thể hòa tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.

Là số gam chất đó có thể hoà tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà.

Câu d đúng.

bài 2.Độ tan của chất rắn trong nước khi nhiệt độ tăng:

A. Tăng;b.Giảm hết;c. Tăng mạnh;

giảm nhiều, tức là không tăng cũng không giảm.

Câu C đúng

bài 3.Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:

A. tăng tất cả;

Giảm tất cả;

Có thể tăng hoặc giảm;

Không tăng cũng không giảm.

Một câu đúng

sổ 4 trang 142 sgk hóa học 8:Theo giản đồ tan của chất rắn trong nước (hình 6.5), hãy cho biết độ tan của các muối nano3, kbr, kno3, nh4cl, nacl, na2so4 lần lượt là giữa 100c và 600c Xuống.

Từ các điểm nhiệt độ 100c và 600c ta kẻ các đường song song với trục độ tan (trục tung) và tại các giao điểm của các đường này với đồ thị ta kẻ các đường song song với nhiệt độ (trục tung). level) ta sẽ đọc được độ tan của chất như sau:

+ Độ tan nano3: 80g ở 100c, 130g ở 600c

+Độ tan kbr: 60g ở 100c, 95g ở 600c

Độ tan của + kno3: 20g ở 100c, 110g ở 600c

+Độ tan nh4cl: 30g ở 100c, 70g ở 600c

+ độ hòa tan nacl: 35g ở 100c, 38g ở 600c

Độ tan của + na2so4: 60g ở 100c, 45g ở 600c

Chúng ta có thể vẽ một bảng:

Sau 5. Xác định độ tan của muối na2co3 trong nước ở 180c. Biết rằng ở nhiệt độ này, khi 53 g na2co3 hòa tan trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa.

Đáp án:Độ tan của muối na2co3 trong nước ở 180 độ C là: 53.100/250 = 21,2 g

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.