Điều §3. Đồ Thị, Chương 3 – Thống Kê, SGK Toán 7, Tập. Bài 10 11 12 13 trang 14 15 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng hợp các công thức, lý thuyết và các phương pháp giải trong phần đại số trong SGK toán 7 giúp học sinh học tốt lớp 7.

Lý thuyết

1. Biểu đồ đường

Các bước tạo biểu đồ đường:

A. Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n.

Xác định một điểm có tọa độ là cặp giá trị và tần số của nó.

Từ các điểm trên trục hoành có tọa độ là các giá trị, hãy dựng một đường thẳng song song với trục tung có các điểm cuối là các điểm có tần số tương ứng với các giá trị trên.

Ví dụ:

Bảng tần suất như sau:

Chúng ta có thể xây dựng một biểu đồ đường như sau:

2. Theo dõi

Chúng ta thường thấy hai cách biểu diễn sau trong sách, báo và tài liệu thống kê:

3. Tần suất

Tần suất của một giá trị được tính theo công thức sau:

\(f = \frac{n}{n}\)

Với:

n là số của tất cả các giá trị.

n là tần số của một giá trị.

f là tần số của giá trị.

Ví dụ:

Bảng sau đây ghi lại số lượng nữ sinh trong mỗi lớp của một trường trung học cơ sở:

20 18 16 19 17

Vẽ biểu đồ đường

Giải pháp thay thế:

Ta có bảng “tần suất” như sau:

Vẽ biểu đồ:

Sau đây là đáp án các câu hỏi trên lớp để các bạn tham khảo. Vui lòng đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời!

Câu hỏi

SGK Toán 7 Tập 2 Trang 13 Đáp án

Làm theo các bước bên dưới để tạo biểu đồ đường:

a) Dựng hệ tọa độ, trục tung thể hiện giá trị \(x\), trục tung thể hiện tần số \(n\) (độ dài đơn vị trên 2 trục có thể khác nhau lẫn nhau).

b) Xác định một điểm có tọa độ là một cặp số, bao gồm giá trị và tần số của nó: \((28; 2); (30; 8);…\) (lưu ý giá trị được viết trước). , tần số được viết sau).

c) Nối mỗi điểm này với một điểm có cùng tọa độ trên trục hoành. Ví dụ điểm \((28; 2)\) nối với điểm \((28; 0);…\)

Trả lời:

Biểu đồ bạn vừa tạo là một biểu đồ đường.

Sau đây là Lời giải bài 10 11 12 13 trang 14 15 SGK toán 7 tập 2, các em đọc kỹ tên bài trước khi giải nhé!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến bạn các bài giải bài tập Đại Số 7 trang 10 11 12 13 14 15 SGK Toán Tập 2 Bài 3 Trang 10 11 12 13. Các biểu đồ trong Chương 3 – Thống kê để bạn tham khảo. Chi tiết lời giải của từng bài tập xem bên dưới:

1. Giải bài 10 trang 14 SGK Toán 7 tập 2

Điểm kiểm tra môn toán lớp 7c (học kỳ i) được thể hiện trong Bảng 15

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Được biểu diễn dưới dạng biểu đồ đường.

Giải pháp:

a)Đây là kết quả kiểm tra môn toán của học sinh 7c (học kỳ 1)

Số giá trị là $n = 50$.

b) Sử dụng biểu đồ đường để thể hiện những điều sau:

2. Giải bài tập Trang 11 14 SGK Toán 7 tập 2

Dựng đồ thị đường từ bảng tần số đã làm ở bài tập 6.

Giải pháp:

Biểu đồ đường biểu thị số trẻ em của 30 hộ gia đình ở một làng nào đó như sau:

3. Giải bài tập Trang 12 14 SGK Toán 7 tập 2

Bảng 16 ghi nhiệt độ trung bình tháng của một nơi trong năm (tính bằng độ C)

a) Hãy lập bảng “tần số”.

b) Hãy biểu diễn nó dưới dạng biểu đồ đường.

Giải pháp:

a) Bảng “tần suất” của nhiệt độ trung bình hàng năm và hàng tháng ở một nơi nhất định

b) Sử dụng biểu đồ đường để thể hiện những điều sau:

4. Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy quan sát biểu đồ hình 3 (đơn vị tính của cột là triệu người) và trả lời câu hỏi:

a) Dân số nước ta năm 1921 là bao nhiêu?

b) Bao nhiêu năm sau (kể từ năm 1921) dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người?

c) Từ năm 1980 đến năm 1999 dân số nước ta tăng bao nhiêu?

Giải pháp:

a) Năm 1921, dân số nước ta là 16 triệu người.

b) Dân số đã tăng thêm 60 triệu người kể từ năm 1921, khi đó là 76 triệu người. Nhìn vào biểu đồ ta thấy dân số tương ứng với năm 1999 là 76 triệu người. Ta có 1999 – 1921 = 78 năm.

Như vậy sau 78 năm kể từ năm 1921 dân số nước ta đã tăng thêm 60 triệu người.

c)Nhìn vào biểu đồ ta thấy, từ năm 1980 đến năm 1999, dân số nước ta tăng thêm 12 triệu người.

Trước:

 • Bài tập: Giải bài 8 Trang 9 12 SGK Toán 7 Tập 2
 • Tiếp theo:

  • Giải bài 14 15 16 17 18 19 trang 20 21 22 SGK Toán 7 Tập 2
  • Xem thêm:

   • Câu hỏi khác 7
   • Học tốt vật lý lớp 7
   • Học tốt môn sinh học lớp 7
   • Học tốt ngữ văn lớp 7
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 7
   • Học tốt môn địa lý lớp 7
   • Học tốt tiếng Anh lớp 7
   • Học tốt môn tiếng Anh lớp 7 thí điểm
   • Học tốt môn tin học lớp 7
   • Học chăm chỉ gdcd lớp 7
   • Chúc các em hoàn thành tốt việc hoàn thành tài liệu SGK Toán 7 với Lời giải 10 11 12 13 trang 14 15 SGK Toán 7 Tập 2!

    “Môn thể thao nào đã khó giabaisgk.com”

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.