Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa Vật lý 12 nâng cao
 • Sách giáo khoa Vật lý 12
 • Giải nâng cao Vật lý lớp 12
 • Giải sách bài tập Vật lý lớp 12
 • Sách giáo viên Vật lý lớp 12
 • Sách giáo viên Vật lý lớp 12 nâng cao
 • Sách bài tập Vật lý lớp 12
 • Sách bài tập Vật lý nâng cao lớp 12
 • Giải bài tập Vật Lý 12 – Bài 8: Giao thoa sóng giúp học sinh giải toán và nâng cao kĩ năng tư duy trừu tượng, kĩ năng tư duy tổng hợp, kĩ năng tư duy định lượng trong các khái niệm vật lí và hình thành các định luật vật lí. :

  c1 tr 42 sgk: Điểm nào trong hình 8.3 sgk là nơi hai sóng gặp nhau và triệt tiêu nhau? củng cố lẫn nhau?

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 12 Bai 8 1

  Trả lời:

  Trong Hình 8.3, vòng tròn liền nét biểu thị nếp gấp lồi và vòng tròn chấm chấm biểu thị nếp gấp lõm.

  Giao điểm của phần lồi và phần lồi hoặc phần lõm và phần lõm là điểm có biên độ dao động cực đại (bổ sung cho nhau).

  Nơi các gợn lồi và gợn lõm gặp nhau thì dao động có biên độ cực tiểu (triệt tiêu lẫn nhau).

  c2 trang 44 sgk: Trong trường hợp nào thì các công thức (8.2 sgk) và (8.3 sgk) đúng?

  Trả lời:

  + Công thức (8.2): d2 – d1 = k.λ trong đó k = 0, ± 1, ± 2, …

  Áp dụng khi các cực đại giao thoa của hai nguồn cùng pha với nhau.

  + công thức (8.3): d2 – d1 = (k + λ/2) trong đó k = 0, ± 1, ± 2, …

  Áp dụng cho trường hợp vị trí cực tiểu giao thoa của hai nguồn dao động cùng pha.

  Bài 1 (SGK Vật Lý 12, trang 45):Giao thoa hai sóng là gì?

  Giải pháp:

  Giao thoa là hiện tượng kết hợp khi hai sóng gặp nhau và luôn có những điểm chúng củng cố lẫn nhau, có những điểm chúng luôn mâu thuẫn với nhau.

  Bài 2 (SGK Vật Lý 12, Trang 45): Nêu công thức xác định vị trí của các cực đại giao thoa.

  Giải pháp:

  Công thức vị trí của các cực đại giao thoa: d2- d1 = kλ (k = 0, ±1, ±2,…)

  Bài 3 (SGK Vật Lý 12, Trang 45): Nêu công thức xác định vị trí của điểm cực tiểu giao thoa.

  Giải pháp:

  Công thức tính vị trí cực tiểu giao thoa:

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 3 Trang 45 Sgk Vat Ly 12

  Bài 4 (Vật Lý 12 tr. 45): Nêu điều kiện giao thoa.

  Giải pháp:

  Điều kiện giao thoa sóng là hai nguồn sóng phải:

  Dao động cùng phương, cùng tần số góc

  Độ lệch pha không đổi theo thời gian

  Bài 5 (SGK Vật Lý 12, trang 45):Chọn câu đúng

  Nhiễu là một hiện tượng

  A. Sự giao thoa của hai sóng tại một điểm trong một môi trường.

  Tổng của hai dao động

  Tạo nếp gấp lồi và lõm

  Khi hai sóng gặp nhau, luôn có một điểm củng cố lẫn nhau và luôn có một điểm triệt tiêu lẫn nhau.

  Giải pháp:

  Chọn đáp án d.

  Bài 6 (SGK Vật Lý 12, trang 45):Chọn câu đúng.

  Hai nguồn hợp nhất là hai nguồn

  A. cùng một phạm vi

  cùng tần số

  Cùng giai đoạn ban đầu

  Cùng tần số, cùng thời gian hiệu số pha không đổi

  Giải pháp:

  Chọn câu trả lời d.

  Bài 7 (SGK Vật Lý 12, Trang 45): Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5m/s và tần số của thanh dao động là 40hz. Tính khoảng cách giữa hai cực đại kề nhau trên đoạn thẳng s1s2.

  Giải pháp:

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 7 Trang 45 Sgk Vat Ly 12

  Bước sóng dùng trong thí nghiệm là: λ=v/f=0,5/40=0,0125m=1,25cm

  Khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa kề nhau trên đoạn thẳng s1s2 bằng nửa bước sóng.

  Ta có: d = /2 = 1,25/2 = 0,625cm

  Bài 8 (SGK Vật Lý 12, Trang 45): Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm s1 và s2 là d=11cm. Đối với máy rung ta thấy hai điểm s1, s2 gần như đứng yên, giữa chúng có 10 điểm đứng yên không dao động. Nếu tần số của máy rung là 26 Hz, hãy tính vận tốc truyền sóng.

  Giải pháp:

  Khoảng cách giữa hai điểm đứng yên liên tiếp là /2,

  s1, s2 là hai nút, giữa s1s2 có 10 nút → có 12 nút → có 11 đoạn có độ dài λ/2 trên đoạn s1s2.

  → 11λ/2 = s1s2 = 11cm → = 2cm

  Vận tốc truyền sóng: v = λ.f = 2,26 = 52 cm/s

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.