Những tranh cổ động bầu cử đặc sắc được trưng bày tại nhiều địa điểm công cộng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước được chọn lọc từ các đợt bình chọn tranh cổ động bầu cử. Học kỳ 2021-2026 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, từ ngày 09/11 đến 31/12/2020.

Tác phẩm giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng hành chính các cấp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua những hình ảnh, thông điệp sâu sắc. Nhiệm kỳ 2021-2026; 35 năm đổi mới của đất nước, những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là công tác phòng, chống dịch covid-19 trong giai đoạn vừa qua.

Bên cạnh đó, tranh cổ động cũng đã góp phần cổ động các phong trào thi đua yêu nước và chào mừng bầu cử trên cả nước, nhất là ở các vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và bền vững trong khu vực. kỷ nguyên mới.

Dưới đây là một số tranh cổ động đặc sắc về bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của cả nước” – Hà Nội Lưu Ngọc Phấn (giải Nhất).

“Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân các cấp góp phần trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền, do dân, do dân và vì dân” – trinh ba thương, Hà Nội (giải 2).

Tác phẩm “Nhiệt liệt chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! » – Đỗ Trung Kiên, Hà Nội (Giải Nhì).

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân” – Lưu Yên Thế, Hà Nội (giải 3).

“Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân! ” – làm như điểm, thái bình (giải ba).

“Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày hội của toàn dân” – Hà Nội lưu yên thế (giải 3).

p >

“Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày hội của toàn dân! – Như thái binh Ngô Đình Diệm (giải khuyến khích).

“Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nô nức chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026! – Dấu Vôn Bản (giải khuyến khích).

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày hội của toàn dân” – Hà Nội trình ba dơi (giải khuyến khích).

p>

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 – Ngày hội nhân dân” – huy chương, biển (giải khuyến khích).

Gia huy (giới thiệu)

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.