Hướng dẫn giải bài §3. Góc tạo bởi giao điểm của một đường thẳng và hai đường thẳng, Chương 1 – Đường vuông góc. Đường thẳng song song, một trong 7 tập sách giáo khoa toán học. Nội dung Giải bài 21 22 23 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1 tổng hợp các công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập hình học trong SGK Toán 7 giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 7.

Lý thuyết

1. Góc so le trong, góc đồng vị

Hai cặp góc so le trong: \(\widehat {{a_1}}\) và \(\widehat {{b_3}}\); \(\widehat {{a_2}} ) và \(\widehat {{b_4}}.\)

Bốn cặp góc đồng vị: \(\widehat {{a_1}}\) và \(\widehat {{b_1}}\); \(\widehat {{a_2}} ) và \(\widehat {{b_2}}\); \(\widehat {{a_3}}\)và \(\widehat {{b_3}}\); (\widehat {{a_4}}\)và \(\widehat{{b_2}}\)

2. thuộc tính

Nếu đường thẳng $c$ cắt hai đường thẳng $a$ và $b$ và có một cặp góc trong xen giữa trong góc tạo thành thì:

A. Hai góc so le trong còn lại thì bằng nhau.

Các góc của hai đồng vị bằng nhau.

Sau đây là hướng dẫn trả lời của bài học này để các bạn tham khảo. Vui lòng đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời!

Câu hỏi

1. Trả lời câu 1 trang 88 sgk toán 7 tập 1

Vẽ một đường thẳng \(xy\) cắt hai đường thẳng \(zt\) và \(uv\) tại \(a\) và \(b\).

a) Kể tên hai cặp góc trong xen kẽ.

b) Kể tên 4 cặp góc đồng vị.

Trả lời:

Chúng tôi có một bức ảnh:

a) Hai cặp góc so le trong là: \(\widehat {zab}\) và \(\widehat {vba}\); \( \ widehat {tab}\) và \(\widehat {uba}\)

b) Bốn cặp góc đồng vị là:

\(\widehat {xaz}\) và \(\widehat {abu}\)

\(\widehat {baz}\) và \(\widehat {ybu}\)

\(\widehat {xat}\) và \(\widehat {abv}\)

\(\widehat {tab}\) và \(\widehat {vby}\)

2. Đáp án 2 trang 88 sgk toán 7 tập 1

Trên ảnh \(13\) người ta cho \(\widehat {{a_4}} = \widehat {{b_2}} = {45^o}\)

a) Tính \(\widehat {{a_1}};\widehat {{b_3}}\)

Mẹo: Hãy chú ý đến các cặp góc bù nhau

b) Tính \(\widehat {{a_2}};\widehat {{b_4}}\)

Mẹo: Coi chừng các đường chéo được ghép nối

c) Gọi tên ba cặp góc đồng vị còn lại theo số đo

Trả lời:

a) \(\widehat {{a_1}} + \widehat {{a_4}} = {180^o}\) (hai góc bù nhau)

\( \rightarrow \widehat {{a_1}} = {180^o} – \widehat {{a_4}} = {180^o} – {45^o} = {135^o} \)

\(\widehat {{b_2}} + \widehat {{b_3}} = {180^o}\) (hai góc kề bù)

\( \rightarrow \widehat {{b_3}} = {180^o} – \widehat {{b_2}} = {180^o} – {45^o} = {135^o} \)

b) \(\widehat {{a_2}} = \widehat {{a_4}} = {45^o}\) (hai góc đối đỉnh)

\(\widehat {{b_2}} = \widehat {{b_4}} = {45^o}\) (hai góc đối đỉnh)

c) \(\widehat {{b_3}} = \widehat {{b_1}} = {135^o}\) (hai góc đối đỉnh)

\(\widehat {{a_3}} = \widehat {{a_1}} = {135^o}\) (hai góc đối đỉnh)

Ba cặp góc đồng vị còn lại:

\(\begin{gathered} \widehat {{a_1}} = \widehat {{b_1}} = {135^o} \hfill \\ \widehat {{a_4}} = \widehat {{b_4}} = {45^o} \hfill \\ \widehat {{a_3}} = \widehat {{b_3}} = {135^o} \hfill \ \ \end{thu thập} \)

Dưới đây là lời giải câu 21 22 23 trang 89 SGK toán 7 tập 1. Các em đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn lời giải bài tập 7 SGK Toán 7 Trang 21, 22, 23 Trang 89 SGK Toán 7 Tập 3 đầy đủ và chi tiết. Góc tạo bởi giao điểm của một đường thẳng với hai đường thẳng Chương 1 – Vuông góc. Các đường thẳng song song để bạn tham khảo. Chi tiết lời giải của từng bài tập xem bên dưới:

Giải bài 21 22 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 21 tr.89 SGK Toán 7 1

Xem Hình 14 rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

a) $\widehat{ipo}$ và $\widehat{por}$ là một cặp góc…

b) $\widehat{opi}$ và $\widehat{tno}$ là một cặp góc…

c) $\widehat{pio}$ và $\widehat{nto}$ là một cặp góc…

d) $\widehat{opr}$ và $\widehat{poi}$ là một…

Giải pháp:

a) $\widehat{ipo}$ và $\widehat{por}$ là một cặp góc so le trong.

b) $\widehat{opi}$ và $\widehat{tno}$ là một cặp góc đồng vị.

c) $\widehat{pio}$ và $\widehat{nto}$ là một cặp góc đồng vị.

d) $\widehat{opr}$ và $\widehat{poi}$ là một cặp góc so le trong.

2. Giải bài 22 trang 89 sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ lại Hình 15.

b) Viết số đo tương ứng với góc còn lại.

c) Các cặp góc $a_1$, $b_2$ và các cặp góc $a_4$, $b_3$ được gọi là hai cặp góc trong cùng một phía. Đếm:

$a_1$ + $b_2$; $a_4$ + $b_3$

Giải pháp:

a) Vẽ lại hình ảnh:

b) $A_2$ = $A_4$ = $40^0$

$a_3$ = $a_1$ = $180^0$ – $40^0$ = $140^0$

$b_2$ = $b_4$ = $40^0$

$b_3$ = $b_1$ = $180^0$ – $40^0$ = $140^0$

c) Ta có:

$a_1$ + $b_2$ = $140^0$ + $40^0$ = $180^0$

$a_4$ + $b_3$ = $40^0$ + $140^0$ = $180^0$

3. Trả lời bài 23 Trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

Hãy chỉ ra các cặp góc xen kẽ trong thực tế và các cặp góc đồng vị.

Giải pháp:

Hình ảnh cầu thang thể hiện trực quan các cặp góc so le trong cũng như các cặp góc đồng vị.

Trước:

 • Bài tập: Giải bài 15 16 17 18 19 20 trang 86 87 SGK Toán 7 tập 1
 • Tiếp theo:

  • Giải bài 24 25 trang 91 SGK Toán 7 tập 1
  • Xem thêm:

   • Câu hỏi khác 7
   • Học tốt vật lý lớp 7
   • Học tốt môn sinh học lớp 7
   • Học tốt ngữ văn lớp 7
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 7
   • Học tốt môn địa lý lớp 7
   • Học tốt tiếng Anh lớp 7
   • Học tốt môn tiếng Anh lớp 7 thí điểm
   • Học tốt môn tin học lớp 7
   • Học chăm chỉ gdcd lớp 7
   • Chúc các em tham khảo và Giải bài tập SGK toán 7 bài 21 22 23 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1 thành công!

    “Môn thể thao nào đã khó giabaisgk.com”

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.