Trọn bộ 59 trang vở bài tập toán lớp 10 Kết nối tri thức, tầm nhìn sáng tạo, CLB Cánh diều sẽ giúp các em học sinh làm bài tập 59 trang vở bài tập toán lớp 10 một cách dễ dàng. Bạn truy cập trang /b> hoặc Xem giải pháp để biết chi tiết.

Giải Toán Trang 10 59 Kết Nối Tri Thức, Tầm Nhìn Sáng Tạo, Cánh Diều

– Toán 10 Trang 59 Tập 1 (Sách Mới):

 • Giải pháp lớp 10, tr. 59, Tập 1 (Kết nối tri thức)

  Xem giải pháp

 • Bài giải Toán 10 Trang 59 Tập 1 (Tầm nhìn sáng tạo)

  Xem giải pháp

 • Bài giải Toán 10 Trang 59 Tập 1 (Con diều)

  Xem giải pháp

  – Toán 10 Trang 59 Tập 2 (Sách Mới):

  • Giải pháp lớp 10, tr. 59, Tập 2 (Kết nối tri thức)

   Xem giải pháp

  • Bài giải Toán 10 Trang 59 Tập 2 (Tầm nhìn sáng tạo)

   Xem giải pháp

  • Giải pháp lớp 10, trang 59, tập 2 (Những cánh diều)

   Xem giải pháp

   Lưu trữ: Giải Toán 10 Trang 59 Sách cũ

   Giải pháp:

   + + b̂ = 90º = 90º – b̂ = 90º – 58º = 32º

   + b = a.sinb = 72 . sin 58º 61,06 cm

   + c = a . Côsin b = 72 . cos 58º 38,15cm

   + ha = c. sin b = 38,15. sin 58º = 32,36 cm.

   Kiến thức ứng dụng

   Xem thêm lời giải bài tập toán hình học 10:

   • Giải bài tập trang 46 SGK Hình học 10 Bài 3:Tam giác vuông abc có đường sinh là….

   • Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 3 Trang 48:Khi abc là tam giác vuông thì định lý….

   • Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 3 Trang 49:Cho tam giác abc, a = 7cm….

   • Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Trang 50:Cho tam giác vuông abc nội tiếp … .

   • Đáp án Bài 3 Hình Học 10 Trang 52:Cho tam giác đều abc….

   • Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học 3 Trang 53: Viết công thức tính diện tích….

   • Đáp án bài Toán Hình học 10 Bài 3 Trang 54: Chứng minh đẳng thức s = pr ….

   • Bài 1 (trang 59 SGK Hình học 10):Cho tam giác abc …

   • Bài 2 (SGK Hình học 10, Trang 59):Tam giác abc …

   • Bài 3 (trang 59 SGK Hình học 10):Cho tam giác abc …

   • Bài 4 (SGK Hình học 10, trang 59): Tính diện tích s …

   • Bài 5 (SGK Hình học 10, trang 59):Tam giác abc …

   • Bài 6 (SGK Hình học 10, trang 59):Tam giác abc …

   • Bài 7 (trang 59 SGK Hình học 10):Tính góc lớn nhất…

   • Bài 8 (trang 59 SGK Hình học 10):Cho tam giác abc …

   • Bài 9 (trang 59 SGK Hình học 10):Cho hình bình hành…

   • Bài 10 (SGK Hình học 10 tr. 60): Hai chiếc thuyền …

   • Bài 11 (SGK Hình học 10 trang 60):Muốn đo chiều cao…

    Xem chi tiết bài tập toán lớp 10:

    • Bài 3: Hệ thức lượng giác và giải tam giác
    • Xem lại Chương 2
    • Bài 1: Phương trình đường thẳng
    • Bài 2: Phương Trình Đường Tròn
    • Bài 3: Phương trình elip
    • Có đáp án bài tập lớp 10 trong sách mới:

     • (MỚI) Đã giải quyết vấn đề về kiến ​​thức kết nối lớp 10
     • (MỚI) các bài giải bài tập về chân trời sáng tạo lớp 10
     • (Mới)Giải pháp cho Diều lớp 10
     • khoahoc.vietjack.comNgân hàng đề thi vào lớp 10

      • Hơn 7500 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
      • 5000 câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết cho 10 câu
      • Gần 4000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 10

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.