Làm luận văn cho trường luật

Tóm tắt

Vui lòng thành lập bộ phận pháp lý mà Ruan Changshou đã viết trong phiên tòa để cấp tám điều khoản (tám vấn đề cấp bách) cho tòa án. Tài liệu thảo luận về sự cần thiết của luật pháp đối với xã hội để thuyết phục các tòa án mở các trường luật.

Bố cục

Phần 1 (từ đầu đến “Đây là đất nước bị giết”): Vai trò của pháp luật trong đời sống của một quốc gia.

Phần 2 (tiếp “Dễ?”): Hạn chế của Nho giáo trong Thực thi Pháp luật.

Phần 3 (các đoạn còn lại): Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức.

Câu 1 (SGK Ngữ Văn trang 73, Tập 1):

+ Pháp luật bao gồm các lĩnh vực: Kỷ luật, Quyền hạn, Chính lệnh, Tam giáo và Ngũ ngành, và Lục hành chính.

+ Giới thiệu về thực thi pháp luật ở các nước phương Tây:

——Người nhận nhiệm vụ điều tra, xét xử không bị bất kỳ thế lực nào cưỡng chế.

– Họ chỉ được đề cao chứ không bị chế nhạo.

– Ngay cả vua chúa cũng không có quyền xét đoán một con người mà không xem xét họ.

Câu 2 (SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 73):

+ Tác giả khẳng định vua quan, nhân dân phải tôn trọng và thi hành pháp luật.

+ Phát huy điều này để tạo ra một xã hội bình đẳng, công bằng và nghiêm minh.

Câu 3 (SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 73):

Theo quan điểm của Ruan Changdao, Nho giáo truyền thống chưa tôn trọng pháp luật.

Câu 4 (SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 73):

Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật:

+ Tuân theo pháp luật là có đạo đức.

+ Pháp luật là đạo đức lớn nhất, là công lý, hợp với đạo Trời và đạo người.

Câu 5 (SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 73):

Nhắc đến Khổng Tử và quan niệm về đạo đức văn chương, tác giả dùng cách lập luận ngược lại để chứng minh Nho giáo vi phạm sách của ông.

⇒ Thêm tính rõ ràng và tính chiến đấu cho văn bản.

Ý nghĩa

Qua văn bản, ta thấy được tầm quan trọng của bộ luật này đối với đất nước, đồng thời cũng thấy được tư tưởng tiến bộ vượt thời đại của Nguyễn Trường Thọ và suy nghĩ, tình cảm, trăn trở của ông đối với vận mệnh đất nước. Thể hiện qua những bút pháp nghệ thuật độc đáo.

Tham khảo thêm những giáo án lớp 11 ngắn gọn, vui nhộn:

 • Luyện tập nghĩa của từ được sử dụng
 • Chuẩn bị cho Tổng luận văn học trung đại Việt Nam
 • Viết Tiểu luận Lập luận So sánh
 • Viết bài tổng quan văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
 • soạn bài làm văn nghị luận số 3: Nghị luận văn học
 • Ngân hàng đề thi lớp 11 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm với 11 đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 Câu hỏi và Đáp án trắc nghiệm Vật lý 11
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.