Bài 6: Bài tập 1: Tính Axit-Bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly

Video Giải bài tập Hóa học 11 Bài 6: Bài 1: Tính Axit-Bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện li – cô pham thu huyen (thầy vietjack)

Thí nghiệm 1 (tr. 24 sgk 11):Thí nghiệm 1. Tính axit-kiềm

Giải pháp:

– Công cụ:

+ quay số.

+ Thuốc nhỏ mắt.

+ Bộ Giá Đỡ Ống Nghiệm.

– Hóa chất:

+ Dung dịch HCl 0,1M.

+ ph.

+ Dung dịch nh3 0,1M.

+ Dung dịch ch3cooh 0,1M.

+ Dung dịch 0,1m.

– Cách chạy thử nghiệm:

+ Đặt một miếng giấy pH lên mặt kính đồng hồ. Nhỏ lên tờ giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10M.

+ So màu giấy thử với mẫu chuẩn để biết giá trị pH.

+ Tương tự như trên nhưng thay dung dịch hcl bằng các dung dịch sau theo thứ tự: ch3cooh 0,10m; kh3 0,10m; nh3 0,10m. giải thích.

– Hiện tượng và giải thích:

+ Cho dung dịch axit clohydric 0,1M vào mẫu giấy thử ph, giấy thử chuyển màu tương ứng với ph = 1: môi trường axit mạnh.

+ Thay dung dịch hcl bằng dd nh3 0,1m thì giấy chuyển màu tương ứng với ph=9: môi trường kiềm yếu.

+ Thay dung dịch nh4cl bằng dd ch3cooh 0,1m, giấy thử chuyển sang màu ứng với ph=4 chứng tỏ môi trường axit yếu.

+ Thay dung dịch hcl bằng dd nah 0,1m thì giấy chuyển màu đến ph=13. môi trường kiềm mạnh.

Thí nghiệm 2 (trang 24 sgk 11):Thí nghiệm 2. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải pháp:

– Công cụ:

+ ống nghiệm.

+ thìa, thìa lấy hóa chất.

– Hóa chất:

+ dung dịch na2co3.

+ dung dịch cacl2.

+ dung dịch phenolphtalein.

+ dung dịch HCl.

+ giải pháp.

– Cách chạy thử nghiệm:

+ Cho khoảng 2ml dung dịch na2co3 đặc vào ống nghiệm chứa khoảng 2ml dung dịch cacl2 đặc. Nhận xét về những gì đã xảy ra.

+ Hoà tan kết tủa thu được ở thí nghiệm a) bằng dung dịch HCl loãng. Nhận xét về những gì đã xảy ra.

+ Một ống nghiệm chứa khoảng 2ml dung dịch natri clorid loãng. Thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein. Nhận xét về màu của dung dịch. Cho từ từ dung dịch axit clohydric loãng vào ống nghiệm trên, trộn đều, lắc cho đến khi mất màu. Giải thích chuyện gì đã xảy ra.

-Hiện tượng:

A. Cho dd na2co3 đặc vào dd cacl2 đặc thấy xuất hiện kết tủa trắng caco3.

na2co3 + cacl2 → caco3↓ + 2nacl.

Dùng axit clohydric loãng để hòa tan kết tủa caco3 mới tạo thành: bọt khí CO2 xuất hiện, kết tủa tan dần, sau đó caco3 + 2 hcl → cacl2 + co2 + h2o.

Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch loãng trong ống nghiệm, dung dịch chuyển sang màu tím hồng. Thêm từng giọt dd hcl vào, lắc đều từng giọt, dd sẽ nhạt màu. Xảy ra phản ứng trung hòa tạo dd HCl trung tính và môi trường trung tính.

nah + hcl → nacl + h2o.

– Mô tả và phương trình phản ứng: Khi trung hòa hoàn toàn lượng na-ra thì màu hồng của phenolphtalein trong dung dịch kiềm không còn mà chuyển thành không màu

11 bài tập hóa học chương 1 khác:

 • Bài 7: Nitơ
 • Bài 8: Amoniac và Amoniac
 • Bài 9: Axit Nitric và Nitrat
 • Bài 10: Phốt pho
 • Bài 11: Axit photphoric và photphat
 • Ngân hàng đề thi lớp 11 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm với 11 đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 11
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.