Học sinh lớp 10 giải bài 4: Đại cương về tế bàoCuốn sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 10 nắm rõ kiến ​​thức sinh học và đối tượng nghiên cứu sinh học. Đồng thời biết cách trả lời bài tập Sinh lớp 10 trang 19, 20.

Lời giải 10 bài 4 Cuốn sách Những chân trời sáng tạo là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh tham khảo, so sánh các cách giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết của 10 bài và tổng quan 4 ô, mời các bạn chú ý tải về.

Trả lời câu hỏi hình thành kiến ​​thức mới 10 Bài 4

Tôi. Thuyết tế bào

Câu hỏi 1:

Tên của những cái hố nhỏ tạo thành vỏ cây sồi bẩn do Robert Hooke phát hiện là gì?

Trả lời: Những hốc nhỏ tạo nên lớp vỏ bẩn của cây sồi do Robert Hooke phát hiện được gọi là tế bào, có nghĩa là “những căn phòng nhỏ” và đây là những tế bào. tế bào.

Câu hỏi 2: Dựa trên cơ sở nào mà Schleiden và Schwann kết luận rằng “mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào và các sản phẩm của chúng”?

Trả lời: Theo kết quả nghiên cứu của họ, họ đã tìm thấy sự giống nhau về cấu trúc tế bào động vật và thực vật. Trên cơ sở đó, họ đã xây dựng học thuyết tế bào có nội dung: “Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào và các sản phẩm của tế bào”

Bài tập 1: Sự ra đời của học thuyết tế bào có ý nghĩa như thế nào đối với nghiên cứu sinh học?

Trả lời:

Ý nghĩa của sự ra đời học thuyết tế bào đối với nghiên cứu sinh học:

Học thuyết tế bào chỉ ra sự thống nhất của tính đa dạng sinh học, đó là mọi sinh vật đều được tạo ra từ tế bào đầu tiên. Đây là một trong ba quan điểm quan trọng trong triết học của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chứng minh rằng thế giới sự sống là do ngẫu nhiên hóa học và quá trình tiến hóa lâu dài sinh ra chứ không phải do một thế lực siêu nhiên nào.

Hai. Tế bào là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể sống

Câu 3: Chứng minh tế bào là đơn vị nhỏ nhất có đầy đủ các đặc trưng cơ bản của sự sống

Trả lời: Tế bào là đơn vị nhỏ nhất nhưng có đầy đủ các đặc điểm của sự sống như: chuyển hóa vật chất, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng,… Một số sinh vật chỉ có 1 tế bào mà vẫn đảm bảo các chức năng sống của cơ thể sống.

Giải bài tập trang 20 Giáo án Sinh học 10

Câu 1

Là trùng roi xanh đơn bào hay đa bào? Tại sao?

Trả lời

Sinh vật trùng roi xanh là động vật đơn bào vì cơ thể chúng chỉ gồm một tế bào.

Câu 2

Kể tên các phương pháp có thể sử dụng để nghiên cứu cấu trúc của trùng roi xanh. Mô tả các bước thực hiện cho từng phương pháp.

Trả lời

Các phương pháp có thể sử dụng để nghiên cứu cấu trúc của trùng roi xanh:

Phương pháp quan sát

Bước đầu tiên là xác định đối tượng và phạm vi quan sát

Bước thứ hai là chọn một công cụ quan sát phù hợp. Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng kính hiển vi

Bước thứ ba là thu thập và ghi lại dữ liệu quan sát được

Câu 3

Liệu trùng roi xanh có thực hiện được quá trình quang hợp không? Nếu có, hãy phát triển một quy trình nghiên cứu để chứng minh điều đó.

Trả lời

Trùng roi xanh có khả năng quang hợp.

Nghiên cứu bằng cách quan sát:

bước 1 Xác định đối tượng quan sát: trùng roi

Bước thứ hai: xác định dụng cụ quan sát: kính hiển vi

Bước thứ ba: quan sát xem trùng roi có lục lạp hay không, ghi chép và báo cáo.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.