Phân tích và tổng hợp là hai phương pháp cơ bản trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Chúng ta thường gặp hai phương pháp này trong học tập và làm việc.

1. Phân tích và Tổng hợp là gì?

Phân tích là một phương pháp chia nhỏ tổng thể thành các phần để hiểu sâu hơn về các phần đó.

Ví dụ:

– Chúng tôi chia chiếc xe đạp thành bánh xe, tay lái, bàn đạp, yên xe (không nhất thiết phải tháo rời)… và nghiên cứu từng bộ phận.

– Sau khi khảo sát cộng đồng, chúng tôi chia cộng đồng thành 03 nhóm tuổi: 0 – 17, 18 – 50, 51 trở lên. Sau đó chúng tôi xem xét riêng từng nhóm tuổi.

Tổng hợp là phương thức liên kết, thống nhất các bộ phận đã được phân tích lại để nhận thức cái chỉnh thể.

Ví dụ, khi nghiên cứu kỹ các bộ phận của một chiếc xe đạp, chúng ta sẽ tìm thấy những điểm chung và mối quan hệ giữa các bộ phận này để hiểu sâu hơn về chiếc xe đạp nói chung.

2. Cơ sở để phân tích và tổng hợp hai phương pháp là gì?

Phân tích, tổng hợp một cách khách quan cấu trúc, quy luật của bản thân sự vật cũng như hoạt động thực tế của con người.

Trong thực tại khách quan có chỉnh thể và bộ phận, có yếu tố và hệ thống, có phân tán và hợp thành.

Trong hoạt động thực tiễn của con người cũng có hai quá trình: quá trình chia nhỏ các đối tượng và quá trình hợp nhất các đối tượng bị tách rời thành các chỉnh thể mới thống nhất. Các quá trình này được chuyển sang tư duy và chuyển thành các thao tác tư duy và phương pháp tư duy.

Phương pháp tư duy phân tích, tổng hợp đơn giản là sự phản ánh quá trình hoạt động thực tế của con người – phân rã các yếu tố và kết hợp các yếu tố để đạt được các quá trình đã biết. Sự trọn vẹn.

Tách một cách có ý thức mặt này ra khỏi mặt kia của cái tổng thể cần nghiên cứu, tích hợp để lĩnh hội tri thức mới là một khâu tất yếu để lĩnh hội thế giới khách quan bằng lý luận về các sự vật, hiện tượng thế giới.

3.Mối quan hệ biện chứng giữa phân tích và tổng hợp

Phân tích và tổng hợp là hai cách hiểu khác nhau nhưng chúng thống nhất với nhau về mặt biện chứng.

Sự thống nhất giữa phân tích và tổng hợp là yếu tố khách quan của phép biện chứng. Do đó, người ta không nên tách biệt phân tích và tổng hợp hoặc phóng đại cách tiếp cận này mà làm tổn hại đến cách tiếp cận kia hoặc ngược lại. Không có tổng hợp mà không có phân tích, và ngược lại.

Triết học Mác cho rằng sự thống nhất hữu cơ giữa phân tích và tổng hợp là điều kiện cần thiết để trừu tượng hóa và khái quát hóa. Bạn không thể hiểu một phần mà không phân tích nó. Ngược lại, không thể hiểu tổng thể như một tổng thể nếu không có sự tổng hợp.

Do đó, chỉ phân tích hoặc tổng hợp thôi là chưa đủ. Phân tích phải đi kèm và bổ sung bằng tổng hợp. Phân tích chuẩn bị cho tổng hợp, còn tổng hợp giúp cho phân tích hiểu sâu hơn bản chất của sự vật.

Phân tích và tổng hợp các giả định lẫn nhau để tạo tiền đề và khả năng cho nhau. Nhờ đó con người mới nhận thức được bản chất và quy luật của sự vật.

Tuy nhiên, sự thống nhất biện chứng giữa phân tích và tổng hợp không làm mờ ranh giới giữa chúng và cũng không cản trở người nghiên cứu nhấn mạnh tính ưu việt của phương pháp này hay phương pháp kia trong từng trường hợp. nghiên cứu cụ thể.

8910x.com

Bài viết liên quan:

  • https://vatgia.com/hoidap/phuong-phap-ptth
  • https://tailieu.vn/tag/ptth.html
  • Xin vui lòng cung cấp một số ý kiến ​​​​để cải thiện bài viết.

    Nếu có gì không hiểu các bạn hãy để lại câu hỏi ở phần bình luận, mình sẽ giải đáp khi có thời gian!

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.