Viết bài bằng tiếng Việt

Bố cục

– Phần 1 (2 câu đầu): Tư tưởng nhân đạo

– Phần 2 (8 câu tiếp theo): Nêu chân lý về độc lập dân tộc

– Phần 3 (còn lại): Trình bày kết quả

Đọc hiểu văn bản

Câu 1 (Trang 69 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 2):

– Khi nêu tiền đề, tác giả khẳng định các sự việc sau:

+Đất nước ta có lịch sử lâu đời

+Nước ta có chủ quyền lãnh thổ rõ ràng.

+ Phong tục, tập quán, văn hóa có những đặc trưng riêng

+ Triều đại độc lập, thiên tài lừng lẫy.

Câu 2 (Trang 69 Ngữ văn lớp 8 Tập 2):

– Tư tưởng nhân đạo cốt lõi của Nguyễn Trãi là: “yên dân”, “trừ bạo”

Nguyễn Trãi kính dân, lấy an dân làm thượng, đó là nhân nghĩa. Muốn dân “bình”, an cư lạc nghiệp thì trước hết phải “trị bạo” để dẹp giặc cứu dân, để dân an cư lạc nghiệp. Trong trường hợp Đại Việt bị giặc xâm lược, ý kiến ​​này càng có lý. Bản chất con người không chỉ tồn tại trong mối quan hệ giữa người với người, mà còn tồn tại trong mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau. Đây là nội dung mới, là bước phát triển tư tưởng nhân văn của Nguyễn Thiếp so với Nho giáo.

– Con người: Người Đại Việt.

– Bạo chúa: Kẻ thù

Câu 3 (trang 69 Ngữ văn lớp 8 Tập 2):

– Tác giả phải khẳng định chủ quyền, độc lập của đất nước, có các yếu tố sau:

+ văn hóa cổ đại

+ Phân định rõ chủ quyền lãnh thổ.

+ Phong tục tập quán phong phú

+ Lịch sử hình thành và phát triển của bản thân

+ có triều đại riêng, có quốc thống, ngang hàng với triều đại Trung Quốc

– Tâm thức dân tộc trong “Đa Việt ta nước ta” là sự tiếp nối và phát triển của tâm thức dân tộc ở miền Nam nước ta:

+ Trong bài “Sông núi nước Nam”, tác giả thể hiện tình cảm dân tộc mãnh liệt, niềm tự hào dân tộc qua từ “Đức”. Trong chiếc bình, Đa Cao Nguyên tiếp tục tuyên bố niềm tự hào dân tộc sâu sắc và mạnh mẽ đó: “Bên nào cũng xưng là bên”. Nếu “hoàng đế” là vị vua trên trời duy nhất, toàn năng và duy nhất, thì “vương” là những hoàng tử, vương phi có nhiều con và thuộc quyền của hoàng đế. Danh xưng “Hoàng đế” khẳng định quyền cai trị đất nước của Đại Việt.

+ Sông núi nước Nam chủ yếu được quyết định bởi hai yếu tố là lãnh thổ và chủ quyền, đồng cỏ cộng với ba yếu tố là văn hóa, phong tục và lịch sử. Ý thức dân tộc được tiếp tục, phát triển và văn hóa, lịch sử là cốt lõi, cội nguồn khẳng định sự tồn tại và phát triển của một dân tộc.

Câu 4 (trang 69 Tài liệu Văn mẫu lớp 8 Tập 2):

Được trích một cách nghệ thuật trong:

– Cách dùng từ: Nó phải có từ lâu đời, thể hiện ở nhiều khía cạnh “trước, nguyên, lâu rồi, chia, khác…”

– Dùng câu đồng bộ: Sự cân đối, nhịp nhàng làm cho lập luận trong bài văn vừa chặt chẽ, vừa có sức thuyết phục.

– Phương pháp liệt kê so sánh: so sánh nước ta với Trung Quốc về nhiều mặt, cho thấy truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời của dân tộc có thể so sánh với Trung Quốc “Đinh, Lý, Trần từ mấy triệu năm nền độc lập muôn đời… …/Hán, Đường, Tống mỗi bên xưng đế”…

Câu 5 (trang 69 sgk ngữ văn lớp 8 tập 2):

Sức thuyết phục của luận điểm chính trị của Nguyễn Trãi nằm ở chỗ kết hợp giữa lý và thực:

– Tham số:

+ Đưa ra quan niệm nhân văn “dĩ hòa vi quý”, “trừ bạo”.

+ Khẳng định nước ta là một quốc gia có lịch sử văn hiến lâu đời, có chủ quyền, lãnh thổ riêng, lịch sử riêng.

– Để chứng minh cho sự thật này, tác giả đưa ra một lập luận thuyết phục:

+ Trích dẫn sử sách các triều đại Đinh, Lý, Trần để so sánh với Hán, Đường, Đường, Nguyên

+ Gây ra sự thất bại thê thảm của một bạo chúa, làm điều bất nghĩa: cứu cung, triệu tiết, o ma, toa làm.

+ Bằng chứng từ lịch sử – không thể phủ nhận.

Câu 6 (trang 69 Tài liệu Văn mẫu lớp 8 Tập 2):

Sơ đồ khái quát đoạn trích và lập luận của “Dạ Việt Pao”

Bài tập

– Tâm thức dân tộc trong “Đa Việt ta nước ta” là sự tiếp nối và phát triển của tâm thức dân tộc ở miền Nam nước ta:

+ Trong bài “Sông núi nước Nam”, tác giả thể hiện tình cảm dân tộc mãnh liệt, niềm tự hào dân tộc qua từ “Đức”. Trong chiếc bình, Đa Cao Nguyên tiếp tục tuyên bố niềm tự hào dân tộc sâu sắc và mạnh mẽ đó: “Bên nào cũng xưng là bên”. Nếu “hoàng đế” là vị vua trên trời duy nhất, toàn năng và duy nhất, thì “vương” là những hoàng tử, vương phi có nhiều con và thuộc quyền của hoàng đế. Danh xưng “Hoàng đế” khẳng định quyền cai trị đất nước của Đại Việt.

+ Sông núi nước Nam chủ yếu được quyết định bởi hai yếu tố là lãnh thổ và chủ quyền, đồng cỏ cộng với ba yếu tố là văn hóa, phong tục và lịch sử. Ý thức dân tộc được tiếp tục, phát triển và văn hóa, lịch sử là cốt lõi, cội nguồn khẳng định sự tồn tại và phát triển của một dân tộc.

Bài giảng: Đất nước đại việt ta – phạm lan anh (thầy vietjack)

Tham khảo thêm những giáo án lớp 8 hay, ngắn gọn:

 • Chuẩn bị nói (tiếp theo)
 • Chuẩn bị đánh giá luận án
 • Viết một bài toán
 • Viết một bài báo và một đoạn văn bày tỏ quan điểm của bạn
 • Các bài tập chuẩn bị để cấu trúc và trình bày bài báo của bạn
 • Xem thêm các series học tiếng Anh 8 hay khác:

  • Viết 8
  • Soạn thư 8 (phiên bản ngắn nhất)
  • Bài Soạn Lớp 8 (Rất Ngắn)
  • Bài văn mẫu lớp 8
  • Tác giả – Ngữ văn 8
  • Tài liệu Ngữ văn 8 phần Tiếng Việt – Tập làm văn
  • 1000 câu trắc nghiệm ngữ pháp
  • Giải bài tập Ngữ pháp 8
  • Top 55 câu hỏi và đáp án Ngữ văn 8
  • Ngân hàng đề thi lớp 8 tại

   khoahoc.vietjack.com

   • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án môn Toán, Ngữ văn lớp 8

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.