+ Kết quả của cạnh tranh trong nội ngành là sự hình thành giá trị xã hội (giá trị thị trường) của mỗi hàng hóa. Chúng ta biết rằng các hàng hóa có giá trị khác nhau trong những đơn vị sản xuất khác nhau do điều kiện sản xuất khác nhau (điều kiện kỹ thuật, tổ chức sản xuất, trình độ tay nghề của công nhân, v.v.) khác nhau. Các cá nhân khác nhau, nhưng trên thị trường hàng hóa phải được bán theo giá trị xã hội của chúng – giá trị thị trường.

– Cạnh tranh ngành và hình thành lợi nhuận bình quân

+ Cạnh tranh liên ngành là sự cạnh tranh giữa các ngành sản xuất khác nhau để tìm nơi đầu tư có lợi hơn, tức là nơi có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

+ Đo lường cạnh tranh: vốn luân chuyển tự do từ ngành này sang ngành khác, tức là vốn (c và v) được phân bổ cho các ngành sản xuất khác nhau.

+Kết quả của cạnh tranh liên ngành là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, chuyển hóa giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất.

Ví dụ:

Như chúng ta đã biết, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, kỹ thuật và điều kiện tổ chức của ngành sản xuất là khác nhau, tỷ suất lợi nhuận cũng khác nhau.

Giả sử có ba ngành sản xuất khác nhau, mỗi ngành có số vốn là 100, tỷ suất giá trị thặng dư bằng 100%, vòng quay của tư bản trong các ngành là như nhau. Tuy nhiên, do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong các ngành khác nhau nên tỷ suất lợi nhuận cũng khác nhau.

Sản xuất

Chi phí

Làm

M’

(%)

Chặn

Số lượng

(m)

p

(%)

Cơ khí

80c + 20v

100

20

20

dệt

70c+ 30v

100

30

30

Dạ

60c + 40v

100

40

40

Vì vậy, đầu tư cùng một số tiền có tỷ lệ hoàn vốn khác nhau do thành phần hữu cơ khác nhau. Các nhà tư bản trong các ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp không thể bằng lòng với tình trạng trì trệ trong khi các ngành khác có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Trong ví dụ trên, ngành thuộc da là ngành có cấu tạo hữu cơ của tư bản thấp nhất nhưng lại có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, ngược lại ngành máy móc là ngành có cấu tạo hữu cơ của tư bản cao nhất nhưng có tỷ suất lợi nhuận thấp nhất. Do đó, vốn từ ngành máy móc và dệt may sẽ tự phát chuyển sang ngành da khiến sản phẩm của ngành da tăng (cung vượt cầu), làm cho giá thành hàng hóa của ngành da thấp hơn giá trị và tỷ suất lợi nhuận. trong ngành giảm sút. Ngược lại, ngành máy móc là ngành mà cả xã hội muốn tránh xa, vì tỷ suất lợi nhuận thấp nhất, sản phẩm của ngành máy móc sẽ ít hơn (cung thấp hơn cầu) nên giá thành sẽ cao hơn. hơn giá trị và giá cả sẽ cao hơn giá trị, do đó lợi nhuận của ngành công nghiệp máy móc sẽ tăng lên.

Do đó, do có hiện tượng luân chuyển vốn từ ngành này sang ngành khác nên cung (hàng hóa) trong ngành lớn hơn cầu (hàng hóa), giá cả giảm, cầu (hàng hóa) trong ngành giảm lớn hơn cung (hàng hóa), Giá tăng. Sự di chuyển tự do của vốn từ ngành này sang ngành khác thậm chí có thể làm thay đổi các tỷ suất lợi nhuận cá nhân vốn có trong ngành. Sự luân chuyển vốn tự do này sẽ chỉ chấm dứt khi tỷ suất lợi nhuận trong tất cả các giao dịch xấp xỉ bằng nhau. Kết quả là tỷ suất sinh lợi bình quân được hình thành.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.