Vậy để trả lời câu hỏi hợp chất hữu cơ thì hóa học hữu cơ là gì? nó đâu rồi? Và các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau.

I. Khái niệm hợp chất hữu cơ

1. Tôi có thể tìm các hợp chất hữu cơ ở đâu?

– Hợp chất hữu cơ có khắp nơi xung quanh ta, trong cơ thể sống, trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm (gạo, thịt, rau, quả…), trong thực phẩm (quần, áo, giấy, mực… .).

hợp chất hữu cơ có trong rau củ quả

2. Hợp chất hữu cơ là gì?

– Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ co, co2, h2co3 và các muối cacbonat, cacbua kim loại như cacb2,…)

3. Cách phân loại hợp chất hữu cơ

– Hiđrocacbon: phân tử chỉ gồm 2 nguyên tố cacbon (c) và hiđro (h)

* Ví dụ:ch4, c2h4, c6h6,…

– Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngoài cacbon và hiđro, trong phân tử còn có các nguyên tố khác: oxi, nitơ, clo…

* Ví dụ:c2h6o, c2h5o2n, ch3cl,…

Hai. Khái niệm hóa học hữu cơ

– Hóa học hữu cơ là một nhánh của hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ và sự biến đổi của chúng.

– Ngày nay, hóa học hữu cơ có nhiều phân ngành khác nhau (hóa dầu, hóa học polyme, hóa học các hợp chất thiên nhiên…) và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội.

Ba. Bài tập Hóa hữu cơ và hợp chất hữu cơ

* bài 1 trang 108 sgk hóa học 9: Dựa vào dữ kiện nào sau đây có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí).

b) Màu sắc.

c) Độ tan trong nước.

d) Thành phần nguyên tố.

°Giải bài 1 Trang 108 SGK Hóa học 9:

– Xác định hợp chất là vô cơ hay hữu cơ dựa vào thành phần nguyên tố (câu d).

* bài 2 trang 108 sgk hóa học 9:Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Hóa học hữu cơ là một nhánh của hóa học nghiên cứu các hợp chất hóa học có trong tự nhiên.

b) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hóa học hữu cơ là một nhánh của hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

d) Hóa học hữu cơ là một nhánh của hóa học liên quan đến việc nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

°Lời giải SGK Hóa học 9 trang 108 Bài 2:

¤ Chọn câu trả lời: c) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

* Bài 3 trang 108 SGK Hóa học 9: So sánh phần trăm khối lượng cacbon trong: ch4, ch3cl, ch2cl2, chcl3.

Trả lời câu hỏi 3 trang 108 SGK hóa học 9:

¤ Giải 1: Tính phần trăm khối lượng cacbon trong mỗi chất rồi so sánh:

mch4 = 12 + 4,1 = 16(g/mol); mch3cl = 12 + 3,1 + 35,5 = 50,5 (g/mol);

mch2cl2 = 12 + 2,1 + 2,35,5 = 85 (g/mol); mchcl3 = 12 + 1 +3,35,5 = 119,5 (g/mol);

– Trong ch4: %mc = (12/16).100% = 75%.

– Trong ch3cl: %mc = (12/50,5).100% = 23,7%.

– Trong ch2cl2: %mc = (12/85).100% = 14,1%.

– Trong chcl3: %mc = (12/119,5).100% = 10,04%.

⇒ Thành phần phần trăm khối lượng c trong các chất được sắp xếp theo thứ tự sau:

ch4 > ch3cl > ch2cl2 > chcl3

¤ Cách 2: Phân tử của chất chỉ có một nguyên tử c nhưng phân tử khối tăng (do số nguyên tử cl của mcl=35,5g thay thế dần nguyên tử h của mh= 1) công thức) nên Thành phần phần trăm khối lượng c trong hợp chất được sắp xếp là: ch4>; ch3cl > ch2cl2 > chcl3.

* Bài 4 trang 108 SGK Hóa học 9: Công thức phân tử của axit axetic là c2h4o2. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong axit axetic.

Trả lời câu hỏi 4 trang 108 SGK hóa học 9:

– Ta có: Khối lượng phân tử của axit axetic là:

mc2h4o2 = 2,12 + 4,1 + 2,16 = 60(g).

Trong đó: mc = 2,12 = 24(g); mh = 4,1 = 4(gam); mo = 2,16 = 32(g)

– Nên có:

%mc = (mc/m).100% = (24/60).100% = 40%

%mh = (mh/m).100% = (4/60).100% = 6,67%

%mo = (tháng/tháng).100% = (32/60).100% = 53,3%

hoặc %mo = 100% – %mc – %mh = 100% – 40% – 6,67% = 53,33%.

* bài 5 trang 108 sgk hóa học 9:Sắp xếp các chất: c6h6, caco3, c4h10, c2h6o, nano3, ch3no2, nahco3, c2h3o2na vào các cột tương ứng trong bảng dưới đây:

°Sách giáo khoa Hóa học Trang 108, Câu 5 Trả lời 9:

– Cách sắp xếp như sau:

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.