Bài 38 Hóa học 9 – Giải bài 1, 2, 3, 4,5 trang 122 sgk Hóa 9: Axetilen – Chương 4.

bài đăng 1: Vui lòng bao gồm những nội dung sau:

ch3 – ch3 ; ch ≡ ch ; ch2 = ch2 ; ch4; ch ≡ c – ch3

a) Chất có chứa liên kết ba trong phân tử của chúng.

b) Chất nào làm dung dịch brom đổi màu.

Giải 1: a) Chất có liên kết thứ ba là ch ch và ch ≡ c – ch3 b) Chất làm mất màu dung dịch brom là: ch ≡ ch; ch2 = ch2 ; ch ≡ c -ch3

Bài 2:Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1 M để phản ứng xảy ra hoàn toàn:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

Giải 2:a) Số mol c2h4 = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol

c2h4 + br2 → c2h4br2

Bây giờ thấy rằng số mol br2 đã phản ứng = số mol c2h4 = 0,01 mol

vddbr2 = 0,01/0,1 = 0,1 lít = 100ml

b) Số mol С2h2 = 0,01 mol

С2h2 + 2Вг2 → c2h2br4

p.u: 0,01 0,02 0,01 (mol)

vddbr2 = 0,01/0,1 = 0,2 lít = 200ml

Bài tập 3 Hóa học 9 trang 122: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đvc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lit khí axetilen (dktc) thì làm mất màu được tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Giải pháp 3:ch2=ch2 + br2 → c2h4br2 (1)

hc=ch + 2br2 → br2ch-chbr2 (2)

Từ (1) và (2) ta thấy số mol br2 phản ứng với c2h2 gấp đôi số mol br2 phản ứng với c2h4

Vì cùng là dung dịch brom nên thể tích dung dịch brom cần dùng là 50 x 2 = 100ml.

Bài 4 trang 122: Để đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen thì cần 67,2 ml khí oxi.

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí cacbonic sinh ra.

(các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất).

Giải: Đối với các chất khí, ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ số mol trong phương trình phản ứng cũng chính là tỉ lệ thể tích của khí.

a) Gọi thể tích của ch4 và c2h2 lần lượt là x, у (ml).

Phương trình phản ứng: ch4 + 2o2 → co2 + 2h2o

p.u: x -> 2x x (ml)

2c2h2 + 5o2 → 4co2 + 2h2o

p.ù: у -> 2,5y 2y (ml)

Dựa vào thể tích hỗn hợp và thể tích oxi ta có hệ phương trình:

Giải (1) và (2) ta được x = 5,6ml và y = 22,4ml.

%vch4 = 5,6/28 x 100% = 20%; %vc2h2 = 100% – 20% = 80%

b) Thể tích khí thu được c02 = x + 2y = 5,6 + 2 x 22,4 = 50,4ml.

Bài 5 trang 122: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm c2h4, c2h2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch brom dư, khối lượng brom tham gia phản ứng là 5, 6 gam.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Số mol hỗn hợp = 0m56 : 22,4 = 0,025 mol; nồng độ mol br2 = 5,6 : 160 = 0,035 mol.

Gọi x, y lần lượt là số mol của etilen và axetilen.

a) Phương trình hóa học:

c2h4 + br2 → c2h4br2

p.ù: x x x (mol)

c2h2 + 2br2 → c2h2br4

p.ù: y 2y y (mol)

b) Ta có hệ phương trình:

Giải hệ ta được y = 0,01 và x = 0,015

%vc2h4 = 0,015/0,025 x 100% = 60%; vc2h2 = 100% – 60% = 40%

Thuyết axetilen

Tôi. Tính chất vật lý

Axetilen c2h2 là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.

Hai. cấu trúc dạng hạt

Trong phân tử axetilen có liên kết ba giữa 2 nguyên tử cacbon. Công thức cấu tạo của axetilen h-c=c-h; viết hc =ch.

Ba. Tính chất hóa học

1. Phản ứng với oxi:

Khi cháy trong không khí, axetilen phát ra ngọn lửa sáng và tỏa nhiều nhiệt khi cháy

2c2h2 + 5o2 -tº→ 4co2 + 2h2o

2. Phản ứng với dung dịch brom:

hc=ch + br2 —> br-ch=ch—br (dibromoetylen)

hc=ch + br2 —> br2ch-chbr2 (tetrabromomethane)

Nếu nước brom dư và axetilen phản ứng, viết:

hc=ch + 2br2 —> br2ch-chbr2

Ở điều kiện thích hợp axetilen còn tham gia phản ứng cộng với nhiều chất khác như h2, cl2…

Bốn. điều chế

1.Trong phòng thí nghiệm và công nghiệp, canxi cacbua phản ứng với nước.

2. Phương pháp điều chế axetilen hiện đại hiện nay là nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao sau đó làm lạnh nhanh.

2ch4 -1500º→ c2h2 + 3h2

V. ứng dụng

– Mỏ hàn axetylen Oxyaxetylen dùng để hàn, cắt kim loại.

– Axetylen là nguyên liệu để sản xuất polyvinyl clorua, dùng trong sản xuất nhựa PVC và nhiều loại hóa chất khác.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.