1. định nghĩa

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

Tứ giác abcd là hình bình hành

2. thuộc tính

Hình bình hành:

• Các cạnh đối diện thì bằng nhau.

• Các góc đối đỉnh thì bằng nhau.

• Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

abcd là hình bình hành, ac và bd cắt nhau tại o. Sau đó:

• ab = cd, ad = bc

• oa = oc, ob = od

3. Dấu hiệu nhận biết

• Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.

• Tứ giác có các cạnh đối diện bằng nhau là hình bình hành.

• Tứ giác có hai cạnh đối diện song song và bằng nhau là hình bình hành.

• Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

• Một tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại mỗi trung điểm là hình bình hành.

Ví dụ 1: Tứ giác nào sau đây là hình bình hành? Tại sao?

Mô tả:

a) Tứ giác abcd có ab = cd, bc = ad nên abcd là hình bình hành.

b) Tứ giác abcd Do đó abcd là hình bình hành.

c) Tứ giác abcd nên có ab và cd không song song. Suy ra abcd không phải là hình bình hành

d) Tứ giác abcd có hai đường chéo là ac và bd. ac cắt bd tại o. Ta có: oa = oc, ob = od nên abcd là hình bình hành.

e) Tứ giác abcd có ab song song với cd, trong đó ab = cd suy ra abcd là hình bình hành.

4. Diện tích hình bình hành

Diện tích của hình bình hành bằng chiều cao nhân với đáy tương ứng.

s = a.h

h: chiều cao của hình bình hành

a: Chiều dài cơ sở tương ứng

Cho hình bình hành abcd, vẽ . Khi đó, ah là chiều cao của hình bình hành so với đáy cd. Diện tích hình bình hành abcd là:

s = ah.cd

5. Chu vi của hình bình hành

Chu vi của hình bình hành bằng tổng độ dài của bốn cạnh của nó (nói cách khác, chu vi của hình bình hành gấp đôi tổng độ dài của bất kỳ cặp cạnh kề nào của hình bình hành.

>

p = a + a + b + b = 2(a + b)

Ví dụ 2: Một hình bình hành có cạnh đáy là 12 cm, cạnh dài là 7 cm, chiều cao là 5 cm. Tính chu vi và diện tích hình bình hành đó?

Mô tả:

Chu vi hình bình hành là:

p = 2( 12 + 7) = 38 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

s = a.h = 12.5 = 60 (cm2)

Xem thêm các công thức, định nghĩa, định lý quan trọng khác của hình bình hành và các thông tin chi tiết khác:

 • Hình bình hành hay, chi tiết
 • Cách tính chi tiết chu vi hình bình hành
 • Cách tính diện tích hình bình hành chi tiết
 • Hình thoi là gì? Định nghĩa chi tiết về kim cương và thuộc tính
 • Nhận dạng kim cương chi tiết và tinh tế
 • Giới thiệu kênh youtube vietjack

  Ngân hàng đề thi lớp 6 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • 20.000+ câu hỏi trắc nghiệm toán, văn, lớp 6 có đáp án

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.