Sau đây là tài liệu Giải bài tập 26 Vật Lí 7 Bài: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện sgk được chia sẻ miễn phí giúp các em học sinh luyện tập hiệu quả. Mời quý thầy cô và các em tham khảo.

Giải bài 26 Vật lý 7 bài

Bài c1 trang 72 sgk vật lý 7

Thí nghiệm 1: Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn như hình 26.1.

Giải Vật lý 7 sgk

Quan sát số chỉ của vôn kế. Nhận xét về hiệu điện thế giữa hai bóng đèn khi chúng chưa mắc vào mạch.

Giải pháp thay thế:

Khi chưa nối mạch thì hiệu điện thế trên bóng đèn bằng không.

Sách giáo khoa vật lý lớp 7 c2 trang 72

Đọc và ghi số chỉ ampe kế, vôn kế vào bảng 1 khi đóng, mở công tắc.

Bảng 1

Giải vở bài tập Vật lí 7

Giải pháp thay thế:

HS làm bài và ghi số liệu vào bảng 1.

Bài c3 trang 73 Vật lý 7

Dựa vào kết quả của Thí nghiệm 1 và Thí nghiệm 2 ở trên, hãy viết hoàn chỉnh các câu sau:

– Nếu hiệu điện thế giữa các bóng đèn bằng 0 thì… dòng điện chạy qua bóng đèn.

– Hiệu điện thế giữa các bóng đèn càng lớn… thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn…

Giải pháp thay thế:

– Khi có khe hở: Hiệu điện thế giữa các bóng đèn bằng 0 thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

– Khi k đóng: Hiệu điện thế giữa các bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn.

Bài c4 trang 73 sgk vật lý 7

Một bóng đèn có hiệu điện thế 2,5 vôn. Nên mắc bóng đèn này vào hiệu điện thế bao nhiêu để không bị hỏng?

Giải pháp thay thế:

Để đèn (2.5v) sáng bình thường thì điện áp nguồn phải bằng điện áp định mức của đèn.

Vậy upower = 2,5v.

bài c5 trang 73 sgk vật lý 7

Hãy quan sát các Hình 26.3a và b và tìm những điểm giống nhau giữa một số phần của các hình này. Sau đó tìm các cụm từ thích hợp (hiệu điện thế, nguồn điện, độ chênh mực nước, dòng điện, lưu lượng nước) trong ngoặc và điền vào chỗ trống của các câu sau:

Giải bài tập Vật lí 7 SGK

A. Khi có … giữa hai điểm a và b thì có … chảy từ a đến b.

Khi giữa hai đầu bóng đèn có … dòng chảy chạy qua bóng đèn.

Máy bơm nước sản xuất…tương tự như…sản xuất…

Giải pháp thay thế:

A. Khi có sự chênh lệch mực nước giữa điểm a và điểm b thì nước chảy từ điểm a đến điểm b.

Dòng điện chạy qua bóng đèn khi có hiệu điện thế giữa các bóng đèn.

Chênh lệch mực nước do máy bơm tạo ra tương tự như chênh lệch điện thế do nguồn điện chạy qua bóng đèn tạo ra.

Bài tập c6 sgk trang 74 vật lý 7

Trong trường hợp nào sau đây, hiệu điện thế bằng 0 (không có hiệu điện thế)?

A. Giữa hai bóng đèn sáng

Giữa hai đầu của viên pin mới

Bóng đèn giữa các cực của đèn pin được tháo ra khỏi đèn pin

Giữa các cực của ắc quy là đèn chiếu sáng xe máy.

Giải pháp thay thế:

Chọn c. Bóng đèn ở giữa hai đầu ngọn đuốc được lấy ra khỏi ngọn đuốc vì không có dòng điện chạy qua bóng đèn tại điểm đó.

Bài c7* trang 74 sgk Vật lý 7

Mạch điện được hiển thị trong Hình 26.4. Biết rằng đèn sáng khi đóng công tắc. Có sự chênh lệch điện áp (khác không) giữa hai điểm khi đóng công tắc không?

Vật lý 7 sgk bài 26

A. giữa hai điểm a và b.

Giữa hai điểm e và c.

Giữa hai điểm d và e.

Giữa hai điểm a và d.

Giải pháp thay thế:

Chọn câu, vì điểm b nối với cực (+) của nguồn điện, điểm a nối với cực (-) của nguồn điện nên khi ngắt công tắc và mắc vôn kế vào hai đầu a và b thì sẽ sinh ra một thế năng Nó nằm giữa hai điểm a và b.

Sách giáo khoa vật lý lớp 7 c8* trang 74

Vôn kế ở hình 26.5 có chỉ số khác không?

Giải bài tập Vật lý lớp 7 sgk

Giải pháp thay thế:

Khi vôn kế chính xác được kết nối giữa hai cực của nguồn điện (hoặc pin), nó sẽ chỉ số khác 0 (không).

→ Chọn câu c (Vì các chốt + và – của vôn kế được mắc đúng vào các cực (+) và (-) của nguồn điện nên dây dẫn không bị đứt.)

Lý thuyết Bài 26 Vật lý 7

1. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

– Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn làm cho dòng điện chạy qua dây dẫn đó.

– Đối với một vật dẫn nào đó (bóng đèn, nồi cơm điện, bàn là điện…), hiệu điện thế giữa hai vật dẫn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn đó càng lớn.

– Số vôn trên mỗi dụng cụ điện cho biết điện áp định mức của dụng cụ. Điện áp định mức là điện áp tối đa mà thiết bị có thể chịu được.

2. Lưu ý

+ Khi hiệu điện thế giữa các bóng đèn bằng 0 thì không có dòng điện chạy qua.

+ Giữa hai cực của một nguồn điện luôn có hiệu điện thế kể cả khi đóng hay ngắt mạch.

+ Mọi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi điện áp đặt vào đúng bằng điện áp định mức.

+ Nếu điện áp đặt vào cao hơn điện áp định mức, dụng cụ điện cầm tay sẽ bị hỏng.

+ Nếu điện áp sử dụng thấp hơn điện áp định mức thì các đồ dùng điện hoạt động dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện như bóng đèn dây tóc bóng đèn, bàn là điện, bếp điện… vẫn hoạt động được. Có hoạt động nhưng yếu hơn bình thường và đối với các dụng cụ điện như: quạt điện, máy bơm nước, tủ lạnh, tivi, máy vi tính… có thể gây hư hỏng. Vì vậy, người ta thường dùng một thiết bị gọi là ổn áp, thiết bị này có thể điều chỉnh để luôn có hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thế định mức.

►Click ngay vào nút download bên dưới để tải file pdf Tìm hiểu Vật Lý 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện giữa hai đầu dụng cụ điện file pdf là hoàn chỉnh và miễn phí!

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.