Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 Trang 15, 16: Phân số ngắn gọn bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng bài tập trong sách. Các bài giải Toán 6 sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập trong SGK. Mời các bạn tham khảo lời giải chi tiết tại đây

Lý thuyết rút gọn phân số môn Toán lớp 6 tập 2

Một. Cách giảm điểm

Để rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu cho ước chung của chúng (trừ 1 và -1).

b. Điểm tối thiểu

Phân số rút gọn (hay phân số không thể rút gọn thêm) là phân số mà tử và mẫu chỉ có một ước chung là 1 và -1.

Để rút gọn một phân số về dạng đơn giản nhất, hãy chia tử số và mẫu số của phân số cho ucln của tử số và mẫu số.

SGK Toán 6 Trang 15 Lời giải tập 2 Trang 15

Rút gọn các phân số sau:

Hướng dẫn:

Để rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu cho ước chung của chúng (trừ 1 và -1).

Trả lời:

mdyeiskco

Giải bài 16 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Người trưởng thành có đầy đủ 32 chiếc răng, bao gồm 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng tiền hàm và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số răng (viết dưới dạng phân số).

Hướng dẫn:

Có:

Để rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu cho ước chung của chúng (trừ 1 và -1).

Vậy răng cửa chiếm tổng số răng.

Răng nanh chiếm tổng số răng.

Răng tiền hàm chiếm tổng số răng.

Răng hàm chiếm tổng số răng

Giải bài 17 Trang 15 SGK Toán 6 Tập 2

Rút gọn:

mhuikjrđfgv

Hướng dẫn:

Ta có thể chia tử số và mẫu số của một phân số thành các thừa số nguyên tố, rồi chia cả tử số và mẫu số cho nhân tử chung.

Trả lời:

adgyeom

Sách giáo khoa toán lớp 2 trang 15 câu 18

Viết các phép đo thời gian sau đây theo giờ (càng ít càng tốt):

Giải thích Vì 1 giờ = 60 phút nên 1 phút = giờ

Để rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu cho ước chung của chúng (trừ 1 và -1).

Trả lời:

mfjurosnx

SGK Toán trang 15 câu 19 tập 2

Chuyển đổi sang mét vuông (viết dưới dạng phân số đơn giản):

25 cm vuông 36 cm vuông 450 cm vuông 575 cm vuông

Hướng dẫn:

Có 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2

Để rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu cho ước chung của chúng (trừ 1 và -1).

Trả lời:

Có:

mkiydrse

Giải bài 20 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau:

Hướng dẫn:

Rút gọn các phân số thành phân số nhỏ nhất để tìm các phân số bằng nhau.

Trả lời:

Có:

dgyzisncr

SGK Toán 6 Tập 2, Lời giải bài 21, Trang 15

Trong các phân số sau, hãy tìm phân số không bằng các phân số còn lại:

Hướng dẫn:

Rút gọn các phân số thành phân số nhỏ nhất để tìm các phân số bằng nhau.

Trả lời:

Có:

Do đó, điểm số không bằng bất kỳ điểm nào còn lại.

Giải bài 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hướng dẫn:

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Trả lời:

Giải bài 23 trang 16 SGK Tập 2 Toán 6

Cho tập hợp a = {0; -3; 5}. Viết tập hợp các phân số b với m, n ∈ a. (Nếu hai phân số bằng nhau thì chỉ viết một).

Hướng dẫn:

Người ta gọi a, b∈z, b≠0 là phân số, a là tử số, b là mẫu số của phân số.

Trả lời:

Vì không thể dùng 0 làm mẫu số nên phân số cần tra chỉ có mẫu số bằng -3 hoặc 5.

Một phân số có mẫu số là -3 là:

Một phân số có mẫu số là 5 là:

Bởi vì

Vậy ta có tập hợp b=

24 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2

Tìm hai số nguyên x, y biết:

Hướng dẫn:

Rút gọn các phân số để tìm x và y.

Trả lời:

Vâng. Vậy x = – 7

Vâng. Vậy y = -15

Giải bài 25 Trang 16 SGK Toán 6 Tập 2

Viết các phân số bằng nhau có tử số và mẫu số là các số tự nhiên có hai chữ số.

Hướng dẫn:

Giảm điểm xuống điểm tối thiểu.

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Trả lời:

mauecnil

Giải bài 26 trang 16 SGK toán 6 tập 2

Đối với đoạn thẳng ab:

Vẽ các dòng cd, ef, gh, ik vào vở:

Hướng dẫn:

Đoạn thẳng ab được chia thành 12 phần bằng nhau. vì vậy cd = ab = ab

Vậy: cd bằng 9 phần con, ef bằng 10 phần con, gh bằng 6 phần con và ik bằng 15 phần con.

Trả lời:

Giải bài tập Trang 27 sgk Toán 6 lớp 16 tập 2

Đố vui: Một học sinh “rút gọn” như sau:

Người bạn giải thích: “Lúc đầu rút gọn thành 10, sau đó rút gọn thành 5”. Tôi đang làm điều này đúng hay sai? Tại sao?

Trả lời:

Theo quy tắc rút gọn ta phải chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng một số khác 0, nhưng bạn học sinh này đã trừ cả tử và mẫu cho 10 nên bạn làm sai.

►►Click NgayClick vào nút Download bên dưới để tải đáp án bài tập toán lớp 6 trang 15 tập 2, ngoài ra các bạn có thể tải trọn bộ file word và pdf về máy tự do.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.