D/A và D/P at sight là gì trong điều kiện thanh toán của hàng xuất khẩu và nhập khẩu? Làm thế nào để phân biệt giữa D/P và D/A? Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này ngay sau đây nhé.

Nhà nhập khẩu thường thanh toán toàn bộ lô hàng, nhưng cũng có thể trả trước một phần. Ví dụ: 25% số tiền giao dịch có thể được thanh toán trước và 75% có thể được thanh toán bằng chuyển phát chứng từ thanh toán (cad).

Thường có hai phương thức thanh toán: d/p và d/a.

d/p trong tầm nhìn là gì?

d/p (chứng từ thanh toán) là thỏa thuận mà nhà xuất khẩu chỉ giao các chứng từ quan trọng cho nhà nhập khẩu sau khi nhà nhập khẩu đã thanh toán đủ số tiền phải nộp theo yêu cầu.

Nhà xuất khẩu sẽ chỉ thị cho ngân hàng tương ứng của mình giao bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu. Trong một số trường hợp, thuật ngữ này được gọi là phương thức rút tiền mặt.

Sau khi hàng hóa được vận chuyển, nhà xuất khẩu gửi hối phiếu cho ngân hàng thanh toán cùng với các chứng từ mà nhà nhập khẩu/người mua yêu cầu để nhận hàng từ hải quan.

Người mua phải thanh toán cho ngân hàng trước khi chứng từ được phát hành thì mới được nhận hàng. Nếu người mua từ chối thực hiện hoặc từ chối thanh toán, nhà xuất khẩu có quyền trả lại hàng hóa để bán lại.

Chứng từ d/p chỉ được cấp nếu bên nhập khẩu thanh toán ngay theo thỏa thuận đã ký với bên xuất khẩu.

Nhìn bề ngoài, giao dịch d/p có vẻ khá an toàn theo quan điểm của người bán. Tuy nhiên, trên thực tế, có những rủi ro:

– Người mua có thể từ chối thanh toán vì bất kỳ lý do gì.

– Khi hàng vận chuyển đi xa, cước phí thường đắt, người mua từ chối nhận hàng và người nhận sẽ trả khoản phí này. Vì vậy người bán buộc phải bán hàng với giá cao hơn.

– Không giống như thư tín dụng hoặc cam kết thanh toán, ngân hàng của người xuất khẩu không chịu trách nhiệm thanh toán nếu người nhập khẩu từ chối hối phiếu.

– Nếu vận chuyển bằng đường hàng không, người mua có thể thực tế nhận hàng trước khi đến ngân hàng để thanh toán.

Chứng từ thanh toán d/p là một phương thức thanh toán trong thương mại quốc tế, dựa trên hối phiếu thường được sử dụng trong thương mại quốc tế.

d/a là gì?

Trái ngược với những gì được nói trong d/p trả ngay, d/a (chứng từ chống lại sự chấp nhận) là một hình thức thỏa thuận khác, theo đó nhà nhập khẩu nhận được chứng từ sở hữu mà không phải trả tiền. Thay vào đó, họ chỉ cần thể hiện rằng họ đồng ý với số tiền phải trả, và do đó cần ký vào lệnh chuyển tiền kèm theo và gửi lại cho bên xuất khẩu.

Sau khi nhận được hối phiếu đã ký, nhà xuất khẩu gửi bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu thông qua ngân hàng tương ứng của họ.

Tài liệu d/a sử dụng thuật ngữ hối phiếu. Trong trường hợp này, các chứng từ cần thiết để sở hữu hàng hóa do ngân hàng thanh toán bù trừ phát hành chỉ sau khi người mua chấp nhận hối phiếu do ngân hàng này ký. Về bản chất, đây là hợp đồng tín dụng hoặc trả chậm.

Chứng từ d/a sẽ chỉ được phát hành khi bên nhập khẩu chấp nhận hối phiếu đi kèm, do đó tạo ra nghĩa vụ thanh toán vào một ngày nhất định trong tương lai.

Có một số rủi ro cố hữu trong bán hàng dựa trên d/a:

– Cũng như d/p, bên nhập khẩu có quyền từ chối nhận hàng vì bất kỳ lý do gì, kể cả khi hàng hóa còn trong tình trạng tốt.

– Bên nhập khẩu sẽ nhận hàng mà không có chứng từ vận chuyển gốc như vận đơn, hóa đơn thương mại hoặc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

– Người mua có thể không thanh toán được món hàng khi giao dịch được chấp nhận. Nếu không có bảo lãnh từ ngân hàng thanh toán, người bán sẽ cần bắt đầu quy trình thu tiền hoặc thực hiện hành động pháp lý.

Lợi ích của phương pháp d/p và d/a đối với người bán

Mặc dù có những rủi ro trên, nhưng có một số lợi thế cho người bán khi sử dụng các phương pháp d/p và d/a, chẳng hạn như:

– Hối phiếu giúp cấp tín dụng thương mại cho người mua.

– Cho phép người bán nhận được tài chính.

– Hối phiếu đòi nợ là bằng chứng chính thức bằng văn bản, được chấp nhận ở hầu hết các tòa án, rằng việc thanh toán (hoặc chấp nhận) đã được thực hiện cho người mua.

– Người bán giữ quyền kiểm soát hàng hóa cho đến khi người mua thanh toán hối phiếu trả ngay (d/p) hoặc lệnh chuyển tiền (d/a) đúng hạn.

– Hối phiếu có thể được mua và bán với giá thấp thông qua chiết khấu.

Hồng Điếm

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.