Trên nhãn hộp sữa ghi rõ nguyên tố hóa học là “canxi”, nội dung là thông tin giá trị dinh dưỡng của sữa, đồng thời giới thiệu loại canxi tốt cho xương, giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương dịch bệnh. Thực tế hoàn toàn có ghi: “Trong thành phần của sữa có nguyên tố hóa học canxi” Giáo án này sẽ giúp các em hiểu nguyên tố hóa học là gì.

Hóa học đại cương

I. Lý thuyết

1. Các nguyên tố hóa học là gì?

– là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

– Số proton là số đặc trưng của một nguyên tố.

2. Ký hiệu hóa học

– Mỗi nguyên tố được biểu thị bằng một kí hiệu hóa học (khh)

Ví dụ: + nguyên tố natri được biểu thị là: na

+ nguyên tố oxi được biểu thị là: o

3. Khối nguyên tử

– Đơn vị cacbon: Theo quy ước, người ta dùng khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị đo khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon.

Ví dụ: c = 12 đơn vị, h = 1 đơn vị; o = 16 đơn vị; ca = 40 đơn vị; cl = 35,5 đồng…

– Khối lượng nguyên tử: là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

– Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.

– Có hơn 110 phần tử (92 trong số đó là phần tử tự nhiên).

– Oxy là nguyên tố phổ biến nhất.

Hai. Bài tập củng cố

Bài tập 1.Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

 1. Các nguyên tử có cùng … trong hạt nhân đều là …. Cùng loại, cùng loại…  Hóa chất.
 2. Mỗi… Đại diện cho 1………
 3. Bản nhạc 2.

  1. Các nguyên tố hóa học là gì?
  2. Làm thế nào để biểu diễn các nguyên tố hóa học? Ví dụ.
  3. Bản phát hành 3.

   1. Cách viết 2c; 5 o; 3 trường hợp này có ý nghĩa gì?
   2. Các số và ký hiệu hóa học thể hiện như sau: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.
   3. Bài 4. Có bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử của cacbon được dùng làm đơn vị cacbon? Khối lượng nguyên tử là gì?

    Bài 5So sánh bội số nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn:

    1. Nguyên tử cacbon.
    2. Một nguyên tử lưu huỳnh.
    3. Nguyên tử nhôm.
    4. Bài 6 Nguyên tử x nặng gấp đôi nguyên tử nitơ. Tìm khối lượng nguyên tử và cho biết x thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố.

     Sau 7.

     1. Biết rằng khối lượng của nguyên tử cacbon tính bằng gam là 1,9926. 10-23 (gam). Có bao nhiêu gam là một đơn vị carbon?
     2. Khối lượng của nguyên tử nhôm là a, b, c hay d tính bằng gam?
     3. A. 5.432. 10-23 gam 6.023. 10-23 gam 4,483. 10-23 gam d. 3.990. 10-23 gam

      Hướng dẫn giải pháp.

      Bản phát hành 1.

      1. Các nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại và thuộc về cùng một nguyên tố hóa học .
      2. Mỗi nguyên tố hóa học được biểu thị bằng 1 ký hiệu hóa học.
      3. Bản nhạc 2.

       1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.
       2. Kí hiệu hóa học của nguyên tố. Ví dụ: c = 12 đơn vị; na = 23 đơn vị; o = 16 đơn vị; n = 14 điểm.
       3. Bản phát hành 3.

        1. Cách viết 2c; 5 o; Ba trường hợp này lần lượt cho ta biết có hai nguyên tử cacbon, năm nguyên tử oxi và ba nguyên tử oxi.
        2. – Ba nguyên tử nitơ: 3 n.
        3. – Bảy nguyên tử canxi: 7 n.

         – Bốn nguyên tử natri: 4 na.

         Bản phát hành 4.

         Một đơn vị cacbon có cùng khối lượng với một nguyên tử cacbon. 1đvc = c.

         Khối lượng nguyên tử là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

         Bản phát hành 5.

         Sau 6.

         Vì nguyên tử x nặng gấp đôi nguyên tử nitơ nên nguyên tử khối của x là: x = 2 x 14 = 28 (đvc).

         Nguyên tử x có khối lượng nguyên tử là 28. Vậy nguyên tử x là silic.

         Ký hiệu hóa học là si.

         Sau 7.

         1. Ta có: c = 12đvc = 1,9926. 23-10
         2. → 1đvc = 1,6605. 10-24 (gam)

          2. Khối lượng (gam) của nguyên tử nhôm là:

          mal = 27 đvc = 27. 1.6605. 10-24= 4,48335. 23-10 4,483. 10-23g.

          Câu trả lời đúng: c.

          Tất cả nội dung bài viết. Vui lòng xem thêm và tải về các tài liệu chi tiết sau:

          Tải xuống

          Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 – Xem ngay

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.