Mời các em học sinh và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn giải bài tập trang 39, 40 SGK toán lớp 4 tập 1: Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể về phép cộng, phép trừ và phép tính dễ hiểu:

Giải toán lớp 4 Trang 39 bài 1 – Phép cộng

Đặt và tính toán:

Một) 4682 + 2305

5247 + 2741

b) 2968 + 6524

3917 + 5267

Giải pháp thay thế:

Để cộng hai số tự nhiên, ta có thể làm như sau:

– Viết một mục bên dưới một mục khác sao cho các số trên cùng một hàng thẳng hàng với cột.

– Cộng các số ở mỗi hàng theo thứ tự từ phải sang trái tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn….

Trả lời

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Sgk lớp 4 tr.39 Bài 2 Lời giải

Đếm:

Một) 4685 + 2347

6094 + 8566

57696 + 814

b) 186954 + 247436

514625 + 82398

793575 + 6425

Trả lời:

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 3 Trang 39

Khu vực thứ nhất có 325.164 cây lấy gỗ và 60.830 cây ăn quả. Tôi có thể hỏi có bao nhiêu cây có thể được trồng trong cộng đồng?

Giải pháp thay thế:

Số cây trồng = số cây lấy gỗ + số cây ăn quả.

Trả lời:

Số cây trồng được ở khu vực này là:

325164 + 60830 = 385992 (cây)

Đáp số: 385992 (cây)

Bài giải Trang 39 Toán lớp 4 Bài 4

tìm x

a) x – 363 = 975

b) 207 + x = 815

Giải pháp thay thế:

Quy tắc ứng dụng:

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu rồi cộng với số âm.

– Để tìm cái chưa biết, ta lấy tổng trừ đi cái đã biết.

Trả lời

a) x – 363 = 975

x = 975 + 363

x = 1338

b) 207 + x = 815

x = 815 – 207

x = 608

SGK Toán lớp 4 Trang 40 Lời giải 1 – Phép trừ

Cài đặt và tính toán

1) 987864 – 783251

969696 – 656565

b) 839084 – 426937

628450 – 35813

Giải pháp

Để trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

– Viết số âm bên dưới số bị trừ, đưa các số cùng hàng thẳng hàng với cột đó.

– Trừ các số trong mỗi dòng từ phải sang trái, nghĩa là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn…

Trả lời:

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Đáp án bài 2 trang 40 SGK lớp 4

Đếm:

1) 48600 – 9455

65102 – 13859

b) 80000 – 48765

941302 – 298764

Trả lời:

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Lời giải trang 40 bài 3 SGK toán lớp 4

Khoảng cách tàu hỏa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh là 1730 km. Khoảng cách tàu hỏa từ Hà Nội đến Nha Trang là 1315 km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Giải pháp thay thế:

Để tính khoảng cách tàu từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi lấy khoảng cách tàu từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh trừ đi quãng đường tàu từ Hà Nội đến Nha Trang.

Trả lời:

Khoảng cách tàu hỏa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 – 1315 = 415 (km)

Đáp án: 415 km

Sgk lớp 4 trang 40 Bài giải 4

Học sinh miền núi trồng được 214.800 cây trong năm nay, ít hơn 80.600 cây so với năm ngoái. Hỏi học sinh tỉnh này trồng được bao nhiêu cây trong hai năm?

Giải pháp thay thế:

– Để tính số cây đã trồng năm ngoái, ta lấy số cây trồng năm nay trừ đi 80 600 cây.

– Để tính tổng số cây trồng được trong hai năm ta cộng số cây trồng được năm nay với số cây trồng năm ngoái.

Trả lời:

Số cây học sinh tỉnh này trồng năm ngoái:

214800 – 80600 = 134200 (cây)

Trong 2 năm số cây học sinh tỉnh này trồng được là:

214800 + 134200 = 349000 (cây)

Đáp số: 349.000 cây

Nhấp nút Tải xuống bên dưới ngay để tải xuống Giải Toán Lớp 4 Trang 39, 49: Phép Cộng Trừ Số dưới dạng file pdf hoàn toàn miễn phí

nhấp ngay bây giờ /p>

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.