bài 5 trang 38 sgk hóa học 8 đã hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi này không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến ​​thức hóa học yếu tố đã học.Đã học.

Giải bài 5 Trang 38 SGK Hóa 8

Tiêu đề

a) Viết công thức hóa học của hợp chất nhị phân sau:

\(p(iii)\) và \(h\); \(c (iv)\) và \(s (ii)\); \(fe (iii) ) )\) và \(o\).

b)Công thức hóa học của hợp chất hóa học gồm một nguyên tố và một nhóm nguyên tử như sau:

\(na (i)\) va \(oh (i)\); \(cu(ii)\) va \((so_4) (ii)\); ((so_4) (ii)\); (ca (ii)\) và \((no_3)(i)\)

Đáp án

Giải pháp 1

a)Hãy lập công thức hóa học:

– Gọi công thức hóa học là \(p_mh_n\) theo quy tắc hóa trị của chúng ta: \(iii.m=i.n\)

Chuyển đổi sang tỷ lệ dẫn xuất \(m:n=i:iii=1:3\) \(m=1,n=3\)

=>Vậy công thức phân tử là \(ph_3\)

– Gọi công thức hóa học là \(c_ms_n\) theo quy tắc hóa trị của chúng ta: \(iv.m=ii.n\)

Chuyển đổi thành tỷ lệ dẫn xuất \(m:n=ii:iv=2:4\) \(m=1,n=2\)

=>Vậy công thức phân tử là \(cs_2\)

– Gọi công thức hóa học là \(fe_mo_n\) theo quy tắc hóa trị của chúng ta: \(iii.m=ii.n\)

Chuyển đổi sang tỷ lệ dẫn xuất \(m:n=ii:iii=2:3\) \(m=2,n=3\)

=>Vậy công thức phân tử là \(fe_2o_3\)

b) Lập công thức hóa học:

– Gọi công thức hóa học là \(na_m(oh)_n\) theo quy tắc hóa trị của chúng ta: \(i.m=i.n\)

Chuyển đổi thành tỷ lệ dẫn xuất \(m:n=i:i=1:1\) \(m=1,n=1\)

=>Vậy công thức phân tử là \(naoh\)

– Gọi công thức hóa học là \(cu_m(so_4)_n\) theo quy tắc hóa trị của chúng ta: \(ii.m=ii.n\)

Chuyển đổi thành tỷ lệ dẫn xuất \(m:n=ii:ii=2:2\) \(m=1,n=1\)

=>Vậy công thức phân tử là \(cuso_4\)

– Gọi công thức hóa học là \(ca_m(no_3)_n\) theo quy tắc hóa trị của chúng ta: \(ii.m=i.n\)

Chuyển đổi thành tỷ lệ dẫn xuất \(m:n=i:ii=1:2\) \(m=1,n=2\)

=>Vậy công thức phân tử là \(ca(no_3)_2\).

Giải pháp 2

a) p(iii) và h:

– Giả sử công thức là pxhy

Theo quy tắc hóa trị: \(x.iii = y.i \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{i}{{iii}} = \dfrac{1}{3 } )

=>Vậy công thức hóa học là: ph3

– Giả sử công thức là cxsy

Theo quy tắc hóa trị: \(x.iv = y.ii \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{ii}{{iv}} = \dfrac{1} {2 }\)

=>Vậy công thức hóa học là: cs2

Tương tự ta được công thức hóa học của chất còn lại: fe2o3.

b) Giả sử công thức là \(n{a_x}{\left( {oh} \right)_y}\)

Theo quy tắc hóa trị: \(x.i = y.i \rightarrow \dfrac{x }{ y} =\dfrac {i }{ i} =\dfrac {1 }{ 1}\)

=>Vậy công thức hóa học cần tìm là: naoh

Tương tự, ta lập được công thức hóa học của các chất còn lại: cuso4;ca(no3)2.

Nội dung trên sẽ giúp các em nắm được cách làm bài 5 trang 38 hóa 8. Hi vọng phần hướng dẫn đọc tài liệu có thể giúp các bạn giải toán 8 đúng và học tốt môn học này.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.