[Trắc nghiệm 7 Hóa học 11] Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 31 SGK Hóa học lớp 11: Nitơ – Chương 2.

Lý thuyết trí nhớ về nitơ:

1.Nitơ nằm ở ô số 7, nhóm Va, chu kì 2 của bảng tuần hoàn.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p3.

n có các số oxi hóa chung: -3, +1, +2, +3, +4, +5.

Số oxi hóa cao nhất của n là +5 nhưng giá cao nhất chỉ là 4.

2. Cấu trúc phân tử nitơ n ≡ n.

Liên kết ba giữa hai nguyên tử nitơ bền nên nitơ tương đối trơ ở điều kiện thường.

3. Về tính chất vật lý: Ở điều kiện thường nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ hơn không khí, hóa lỏng ở -1960°C.

4.Tính chất hóa học: Nitơ rất trơ ở nhiệt độ thường, nhưng hoạt động mạnh hơn ở nhiệt độ cao. Tính chất hóa học đặc trưng của nitơ: có tính oxi hóa (tác dụng với kim loại mạnh, phản ứng với hiđro), ngoài ra nitơ còn có tính khử (phản ứng với oxi).

5. Điều chế:

– Trong công nghiệp: Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

– Trong PTN: nh4no2 -> to n2 + 2h2o

Hoặc: nh4cl + nano2 -> thành n2 + 2h2o + nacl

6. Ứng dụng:

– Nitơ là chất dinh dưỡng chính cho cây trồng.

– Trong công nghiệp: để tổng hợp nh3, hno3, phân đạm,…

7.Viết phương trình hóa học diễn tả tính chất hóa học của nitơ. Giải các bài tập: tính thể tích khí nitơ tham gia phản ứng hóa học ở đktc, tính phần trăm thể tích khí nitơ trong hỗn hợp khí.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập Hóa học trang 31 Bài 7 lớp 11:

Áp phích 1. trình bày cấu trúc của phân tử n2. Vì sao nitơ trơ ở điều kiện thường? Trong điều kiện nào nitơ trở nên phản ứng mạnh hơn?

→ Phân tử nitơ gồm 2 nguyên tử tạo thành liên kết ba giữa chúng. Liên kết ba trong phân tử nitơ bền chắc nên nitơ trơ ở điều kiện thường. Ở nhiệt độ cao (trên 3000°c), nitơ hoạt động mạnh hơn và có thể phản ứng với nhiều chất khác.

Bài 2 Nitơ không duy trì sự hô hấp, Nitơ có phải là khí độc không?

→ Nitơ không hỗ trợ quá trình đốt cháy và hô hấp, nhưng nitơ không phải là khí độc

bài 3.a) Cặp công thức phân tử của liti nitrua và nhôm nitrua là:

A. lin3 và al3n.

li3n và aln.

li2n3 và al2n3.

li3n2 và al3n2.

b) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi liti và nhôm phản ứng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng trên, nitơ là chất oxi hóa hay chất khử?

a) chọn b

b) ss Viết các phương trình hóa học (pthh).

Trong 2 phản ứng với liti và nhôm, nitơ là chất oxi hóa khi số oxi hóa giảm dần từ 0 đến -3.

bài 4.Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất sau: no, no2, nh3, nh4cl, n2o, n2o3, n2o5, mg3n2 là bao nhiêu?

→Số oxi hóa của nitơ trong hợp chất là:

+2; +4; -3; -3; +1; +3; +5; -3.

Bài 5. (trang 31 sgk Hóa học lớp 11):Để tạo thành 67,2 lít amoniac cần bao nhiêu lít nitơ và hiđro? Biết rằng thể tích của các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, hiệu suất của phản ứng là 25%.

Giải 5: Khi hiệu suất là 25% thì thể tích nitơ ở ptc là 134,4 lít, thể tích hiđro là 403,2 lít.

bai

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.