Hướng dẫn giải Bài 5: Nguyên tố hóa học SGK Hóa học 8. Nội dung bài 12 3 4 5 6 7 8 Trang 20 SGK Hóa học 8 Bao gồm đầy đủ lý thuyết lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học,… được đưa vào sách giáo khoa giúp học sinh học tốt hóa học lớp 8.

Lý thuyết

Tôi. các nguyên tố hóa học là gì?

1. Định nghĩa

– Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.

– Số p là số đặc trưng của nguyên tố hóa học.

2. Kí hiệu hóa học

– Ký hiệu hóa học đại diện ngắn gọn cho một nguyên tố hóa học.

– Mỗi nguyên tố hóa học được biểu thị bằng 1 hoặc 2 chữ cái. Chữ cái đầu tiên trong số này được viết bằng chữ in hoa và được gọi là ký hiệu hóa học.

– Cách viết kí hiệu hóa học:

+ Viết hoa chữ cái đầu tiên. Ví dụ: carbon: c, hydro: h, oxy: o.

+ Chữ cái thứ hai (nếu có) là chữ thường. Ví dụ: sắt: fe, natri: na, canxi: ca.

– Khối lượng nguyên tử rất nhỏ. Nếu tính bằng gam thì giá trị của nó rất nhỏ.

– Khối lượng của 1 nguyên tử c = 1,9926.\({10^{ – 23}}\)g.

Quy ước: \(\frac{1}{{12}}\) klnt c Là đơn vị khối lượng nguyên tử, nó được gọi là đơn vị cacbon (viết tắt là dvc).

1đvc = \(\frac{1}{{12}}\) khối lượng nguyên tử c

Ví dụ: c = 12 đơn vị; h = 1 đơn vị; o = 16 đơn vị; s = 32 đơn vị

– Đơn vị khối lượng đơn giản là khối lượng tương đối giữa các nguyên tử ⇒ khối lượng nguyên tử.

⇒ Định nghĩa:Khối lượng nguyên tử là khối lượng của một nguyên tử được biểu thị bằng đơn vị.

Ví dụ: na = 23 , al = 27 , fe = 56 …

Ba. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

– Có hơn 110 nguyên tố hóa học.

+ 92 yếu tố tự nhiên.

+ Còn lại: Yếu tố nhân tạo. Năm 2016 có 4 nguyên tố mới có tên tạm thời là ununtrium, ununpentium, ununseptium và ununoctium. Các nhóm nghiên cứu của Nga và Mỹ đã cùng phát hiện ra các nguyên tố 115, 117 và 118, trong khi các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện ra nguyên tố 113. Những nguyên tố này không được tìm thấy trong tự nhiên mà là những nguyên tố nhân tạo được tổng hợp trong phòng thí nghiệm.

– Các yếu tố tự nhiên trong vỏ Trái đất rất không đồng đều:

+ Oxi là nguyên tố có nhiều nhất: 49,4%.

+9 phần tử: 98,6%.

+ phần tử còn lại: 1,4%.

Dưới đây là hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 SGK Hóa 8. Các em đọc kỹ câu hỏi trước khi giải nhé!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn đầy đủ phương pháp trả lời, giải bài tập hóa học 8 có lời giải, đáp án chi tiết hóa 8 trang 20 SGK bài 1 2 3 4 5 6 7 8 để các bạn tham khảo. Chi tiết lời giải, đáp án từng bài tập các em tham khảo dưới đây:

1. Trả lời 1 SGK Hóa học 8 trang 20

Chép các câu sau vào vở bài tập cùng với bất kỳ từ hoặc cụm từ thích hợp nào.

<3

b) Những nguyên tử có cùng … ở hạt nhân thì cùng loại, cùng … hóa học.

Trả lời:

a) Thay vì nói những nguyên tử này, nguyên tử kia, trong hóa học, là một nguyên tố hóa học, nguyên tố hóa học đó.

b)Các nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân là nguyên tử cùng loại và thuộc về cùng một nguyên tố>nguyên tố Hóa học.

2. Trả lời 2 SGK Hóa học 8 trang 20

a) Nguyên tố hóa học là gì?

b) Các phần tử được biểu diễn như thế nào? Ví dụ.

Trả lời:

a) Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b)Mỗi nguyên tố hóa học được thể hiện bằng một hoặc hai chữ cái đầu tiên trong tên Latinh của nguyên tố đó, trong đó chữ cái đầu tiên được viết in hoa và được gọi là ký hiệu hóa học.

Ví dụ: h, ca, al.

3. Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa học 8

a) Các cách viết 2c, 5o, 3ca có nghĩa là gì?

b) Biểu diễn bằng số và kí hiệu hóa học: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Trả lời:

a) Ý nghĩa của chính tả:

2c hai cacbon.

5o ⇔ năm nguyên tử oxi.

3ca Ba nguyên tử canxi.

b)Biểu thức:

Ba nguyên tử nitơ 3n.

Bảy nguyên tử canxi 7ca.

Bốn nguyên tử natri 4na.

4. Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa học 8

Có bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử của cacbon được dùng làm đơn vị cacbon? Khối lượng nguyên tử là gì?

Trả lời:

Khối lượng của \(\frac{1}{{12}}\) nguyên tử cacbon được sử dụng làm đơn vị của cacbon.

Khối lượng nguyên tử là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

5. Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa học 8

So sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần:

a) Nguyên tử cacbon.

b) Nguyên tử lưu huỳnh.

c) Nguyên tử nhôm.

Trả lời:

– Giữa các nguyên tử magie và cacbon, magie nặng hơn \(\frac{{24}}{{12}} = 2\) lần.

– Giữa nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, bằng \(\frac{{24}}{{32}} = \frac{3}{4}\) lần.

– Giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm thì magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, bằng \(\frac{{24}}{{27}} = \frac{8}{9}\) lần .

6. Giải bài 6 trang 20 SGK Hóa học 8

Nguyên tử x nặng gấp đôi nguyên tử nitơ. Tìm khối lượng nguyên tử và cho biết x thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố.

Trả lời:

Khối lượng nguyên tử của n = 14 đơn vị

⇒Nguyên tử khối của x = 2 x 14 = 28 (đvc)

Vậy x là nguyên tố silic (si).

7.Giải bài 7 trang 20 SGK Hóa học 8

a) Theo khối lượng nguyên tử cacbon tính bằng gam đã cho ở lớp, một đơn vị cacbon tính bằng bao nhiêu gam?

b) Khối lượng của nguyên tử nhôm a, b, c hoặc d tính bằng gam là bao nhiêu?

A. 5,324.10-23 gam.

6.023.10-23g.

4,482.10-23 gam.

3,990.10-23 gam.

Trả lời:

a)Khối lượng của nguyên tử cacbon là: 1,9926.10-23 (g) = 12 điểm.

⇒ 1 đơn vị = \(\frac{1,9926.10^{-23}}{12}\) ≈ 1,66.10-24 (g).

b)Khối lượng (tính bằng gam) của nguyên tử nhôm là:

mal = 27 đơn vị = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

⇒ Chọn câu trả lời: c.

8.Giải bài 8 trang 20 SGK Hóa học 8

Các nhận xét sau đây có hai ý nghĩa: nguyên tử đơteri thuộc cùng một nguyên tố hóa học với nguyên tử hydro vì cả hai đều có 1 proton trong hạt nhân”. Hãy cho sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên tử dưới đây:

giai bai 8 trang 20 sgk hoa hoc lop 8 - de bai

Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai.

Suy nghĩ (1) là sai và suy nghĩ (2) là đúng.

Cả hai ý kiến ​​này đều sai.

Cả hai ý đều đúng.

Trả lời:

⇒ Chọn câu trả lời d: (cả hai luồng suy nghĩ đều đúng).

Câu trước:

 • Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 trang 15 16 SGK Hóa học 8
 • Câu tiếp theo:

  • Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 25 26 SGK Hóa học 8
  • Xem thêm:

   • Giải các bài toán hóa học lớp 8 khác
   • Học tốt môn toán lớp 8
   • Học tốt vật lý lớp 8
   • Học tốt môn sinh học lớp 8
   • Học tốt ngữ văn lớp 8
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 8
   • Học tốt môn địa lý lớp 8
   • Học tốt tiếng Anh lớp 8
   • Học tốt môn tiếng Anh lớp 8 thí điểm
   • Học Tin học lớp 8
   • Học chăm chỉ môn gdcd lớp 8
   • Trên đây là hướng dẫn giải Bài 1 2345678 trang 20 SGK Hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn ôn thi môn hóa lớp 8 thật tốt!

    “Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.