bài 40 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Sau 40. Qua một điểm s nằm ngoài đường tròn (o), vẽ các tiếp tuyến sa và sbc của đường tròn. Tia phân giác của góc bac cắt dây cung bc tại d. Chứng minh rằng sa = sd

Trả lời:

Có: \(\widehat {ads}=\frac{sđ\overparen{ab}-sd\overparen{ce}}{2}\) (định lý góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn ) .

\(\widehat {sad}=\frac{1}{2} sđ\overparen{ae}\) (định lý góc giữa tiếp tuyến và dây cung).

Có: \(\widehat {bae} = \widehat {eac}\) \(\rightarrow \) \(\overparen{be}=\overparen{ec} )

\(\rightarrow\) \(sd\overparen{ab}\)+\(sd\overparen{ec}\)=\(sd\overparen{ab} +sđ\overparen{be}\)=

\(sd\overparen{ae}\)

Vậy \(\widehat {ads}=\widehat {sad}\)\(\rightarrow\) tam giác \(sda\) trong \(s\) hoặc (s\) hoặc \ (sa=sd\).

Bài 41 Trang 83 SGK Toán 9 Tập 2

Sau 41. Vẽ hai đường thẳng \(abc\) và \(amn\) đi qua một điểm \(a\) bên ngoài đường tròn \((o)\) sao cho hai đường thẳng \( bn ) và \(cm\) cắt nhau tại điểm trong \(s\).

Bằng chứng:

\(\widehat a + \widehat {b{\rm{s}}m} = 2\widehat {cmn}\)

Hướng dẫn giải quyết:

Ta có:

\(\widehat{a}\)+\(\widehat {bsm} = 2\widehat {cmn}\)

\(\widehat a\)=\(\frac{sđ\overparen{cn}-sd\overparen{bm}}{2}\) (góc\(a ) là góc ngoài \((0)\)) (1)

\(\widehat {bsm}\)=\(\frac{sd\overparen{cn}+sđ\overparen{bm}}{2}\) (góc\( s\) là góc trong \((0)\)) (2)

\(\widehat {cmn}\)=\(\frac{sd\overparen{cn}}{2}\)

\(\leftrightarrow\) \(2\widehat {cmn}\)=\(sd\overparen{cn}\). (3)

Thêm (1) và (2) vào cả hai bên:

\(\widehat{a}\)+\(\widehat {bsm}\) =\(\frac{2sđ\overparen{cn}+(sđ\overparen{ bm}-sđ\overparen{bm)}}{2}\)=\(\overparen{cn}\)

Từ (3) và (4) ta có: \(\widehat a + \widehat {b{\rm{s}}m} = 2\widehat {cmn}\)

Sách Giáo Khoa Toán 9 Tập 2 Trang 42 Trang 83

42 sau. Cho tam giác \(abc\) nội tiếp trên một đường tròn. \(p, q, r\) lần lượt là trung điểm của các cung \(bc, ca, ab\) chắn các góc \(a, b, c\).

a) chứng minh \(ap \bot qr\)

b) \(ap\) cắt \(cr\) tại \(i\). Chứng minh tam giác \(cpi\) là tam giác cân

Hướng dẫn giải quyết:

a) Gọi giao điểm của \(ap\) và \(qr\) \(k\).

\(\widehat{akr}\) là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn

\(\widehat{akr}\) = \(\frac{sd\overparen{ar}+sđ\overparen{qc}+sđ\overparen{cp}}{2} \)=\(\frac{sđ\overparen{ab}+sđ\overparen{ac}+sđ\overparen{bc}}{4}=90^0\)

Vậy \(\widehat{akr} = 90^0\) hoặc \(ap \bot qr\)

b) \(\widehat{cip}\) là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn nên:

\(\widehat{cip}\) = \(\frac{sđ\overparen{ar}+sđ\overparen{cp}}{2}\) (1)

\(\widehat {pci}\) nội tiếp các góc nên \(\widehat {pci}\)= \(\frac{sd\overparen{rb}+sđ overparen{bp}}{2}\) (2)

Giả sử cung \(\overparen{ar} = \overparen{rb}\) (3)

Cung cấp \(\overparen{cp} = \overparen{bp}\) (4)

Được suy ra từ (1), (2), (3), (4): \(\widehat {cip}=\widehat {pci}\). Vậy \(∆cpi\) số dư.

Sách giáo khoa Toán 9 Tập 2 Trang 43 Trang 83

bài 43.Cho đường tròn \((o)\) và hai dây cung song song \(ab, cd\) (\(a\) và ( c\) nằm trong cùng một nửa mặt phẳng với bờ \(bd\)); \(ad\) cắt \(bc\) tại \(i\)

Chứng minh rằng \(\widehat{aoc }\) = \(\widehat{aic }\).

Hướng dẫn giải quyết:

Giả định: \(\overparen{ac}\)=\(\overparen{bd}\) (vì \(ab // cd\)) (1)

\(\widehat{aic}\) = \(\frac{sd\overparen{ac}+sđ\overparen{bd}}{2}\) (2)

Dựa vào (1) suy ra \(\widehat{aic }\) = \(sd\overparen{ac}\) (3)

\(\widehat{aoc }\) = \(sđ\overparen{ac}\) (góc chắn cung tròn\(\overparen{ac}\)) (4 )

So sánh (3), (4), ta có \(\widehat{aoc }\) = \(\widehat{aic }\).

giaibaitap.me

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.