Bài 6: Hệ thống tiếng Việt và ứng dụng

Bài tập (Trang 54 SGK Toán 9 Tập 2)

Video Bài 31 Trang 54 SGK Toán 9 Tập 2 – cô ngo hoang ngoc ha (cô giáo thời chiến tranh Việt Nam)

Bài 31 (SGK Toán 9 Tập 2 Trang 54): Tính nhẩm về phương trình:

a) 1,5×2−1,6x+0,1=0

b) 3×2−1−3x−1=0

c) 2−3×2+23x−2+3=0

d) m−1×2−2m+3x+m+4=0 và m≠1

Giải pháp

a) 1,5×2 – 1,6x + 0,1 = 0

có a = 1,5; b = -1,6; c = 0,1

⇒ a + b + c = 1,5 – 1,6 + 0,1 = 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm x1 = 1;x2 = ca = 0,11.5 = 115.

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm s=1;115

b)3×2−1−3x−1=0

Ta có: a = 3; b = −1−3; c = -1.

⇒a−b+c=3+1−3−1=0.

Phương trình có hai nghiệm khác nhau

x1=−1;x2=−ca=−−13=33

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm s=−1;33

c) 2−3×2+23x−2+3=0

Ta có a = 2 – 3; b = 23; c = −2+3

a+b+c=2−3+23−2+3

⇔a+b+c=2−3+23−2−3 = 0

Phương trình có hai nghiệm khác nhau:

x1=1;x2=ca=−2+32−3=−7−43

Vậy tập nghiệm của phương trình là s=−7−43;1

d) m−1×2−2m+3x+m+4=0

Có a = m – 1; b = -(2m + 3); c = m + 4

⇒ a + b + c = (m – 1) – (2m + 3) + m + 4 = m – 1 – 2m – 3 + m + 4 = 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm x1=1;x2=ca=m+4m−1 với m ≠1.

Vậy tập nghiệm của phương trình là s=1;m+4m−1.

Kiến thức ứng dụng

Tham khảo thêm các cách giải toán 9, 6 khác:

 • Danh mục Chương 4: Hàm y=ax2(a≠0)-Phương trình Bậc hai Ẩn
 • Bài 25 (SGK Toán 9 Tập 2 Trang 52): Với mỗi phương trình sau, biểu diễn x1, x2 là hai nghiệm (nếu có). …

 • Bài 26 (SGK Toán 9 Tập 2 Trang 53): Sử dụng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nghiệm nhẩm. ..

 • Bài 27 (SGK Toán 9 Tập 2, Trang 53): Sử dụng hệ thức vi-et để giải các phương trình tính nhẩm. …

 • Bài 28 (SGK Toán 9 Tập 2 Trang 53): Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:…

 • Bài 29 (SGK Toán trang 54, Tập 2): Thay vì giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của…

 • Bài 30 (SGK Toán trang 54 Tập 2): Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm khi đó tổng và tích…

 • Bài 31 (SGK Toán 9 Tập 2 Trang 54): Tính nhẩm của phương trình:…

 • Bài 32 (SGK Toán 9 Tập 2 trang 54): Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:…

 • Bài 33 (SGK Toán Trang 54 Tập 2): Chứng tỏ rằng nếu nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 là …

  Tham khảo thêm các bài giải toán 9 chương 4 khác:

  • Bài 5: Đơn giản hóa giải phương trình – Bài tập (trang 49-50)
  • Bài 6: Hệ Tiếng Việt và Ứng Dụng – Bài Tập (tr. 54)
  • Bài 7: Phương trình bậc hai – Bài tập (trang 56-57)
  • Bài 8: Giải toán bằng phương trình – Bài tập (trang 59-60)
  • Ôn tập Chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)
  • Xem thêm các bộ đề học tốt toán lớp 9 và hơn thế nữa:

   • Giải bài tập Toán 9
   • Đề Toán 9 (có đáp án – rất hay)
   • Lý thuyết và 500 bài tập toán 9 (có đáp án)
   • Bài tập toán lớp 9 cực hay
   • Bài kiểm tra toán lần thứ chín
   • Kỳ thi vào lớp 10 môn Toán
   • Ngân hàng đề thi lớp 9 tại

    khoahoc.vietjack.com

    • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Toán và Văn lớp 9

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.