Bài 8: Giải bài 2, 3, 4, 5 môn Hóa học lớp 8 trang 31: Bài tập 1 Chương 1.

Để thực hiện các bài tập trong bài tập này, bạn cần nhớ những điều sau:

1.Vật thể: (tự nhiên và nhân tạo): gồm các chất (hoặc nguyên tố hóa học).

2. Có hai loại vật chất: nguyên tố (gồm một nguyên tố) và hợp chất (gồm hai hay nhiều nguyên tố).

3. Có hai loại nguyên tố: nguyên tố kim loại và nguyên tố phi kim (hạt cấu thành là nguyên tử, phân tử).

4.Hợp chất còn được chia thành hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ (hạt của hợp chất là phân tử).

Giải bài 2, 3, 4, 5 trang 31 bài 8

bài 2. Sơ đồ nguyên tử magie như sau:

a) Hiển thị: số p trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử và số electron ở lớp vỏ ngoài cùng

b) Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (xem sơ đồ nguyên tử bài 5 bài 4 – nguyên tử trang 16 sgk).

Hướng dẫn:

a) + số p = 12

+ số e = 12;

+Số lớp ngoài cùng=2

b) giống nhau: số electron ở lớp ngoài cùng bằng 2;

Sự khác biệt: canxi có 20 proton và electron còn magie có 12 proton và electron. Canxi có số lớp vỏ electron là 4 và magie có số lớp vỏ electron là 3.

<3

a) Tính khối lượng mol của hợp chất

b) Tính khối lượng nguyên tử của x, cho biết tên và kí hiệu của các nguyên tố (xem Bảng 1 trang 42).

a) Khối lượng phân tử của hợp chất = 62 đvC.

<3

b) Ta có: 2x + o = 62 => x = 23 đơn vị.

Vậy x là nguyên tố natri (23)

Ký hiệu hóa học là na.

Bài 4. Sao chép các câu sau với tất cả các cụm từ thích hợp:

a) Một chất gồm hai… hoặc nhiều hơn hai được gọi là…

b) Chất chứa…được cấu tạo từ các nguyên tử cùng loại…được gọi là…

c) …là một chất bao gồm…

d) …là một chất bao gồm …gồm các loại nguyên tử khác nhau.

e) Hầu hết… đều có phân tử là hạt cấu thành của chúng, và… là hạt cấu thành của… kim loại.

Trả lời:

a) Chất được cấu tạo từ hai nguyên tố hoá học trở lên gọi là hợp chất.

b) Chất mà phân tử được tạo thành từ những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau gọi là nguyên tố

c) Nguyên tố là chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

d) Hợp chất là những chất mà phân tử được tạo thành từ những loại nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

e) Hầu hết các chất sử dụng phân tử làm hạt cấu thành và nguyên tử làm hạt cấu thành của một nguyên tố kim loại.

Bài 5. Câu sau gồm hai phần: nước cất là hợp chất, vì nước cất sôi ở chính xác 1000c.

Vui lòng chọn tùy chọn đúng trong số các tùy chọn sau:

A. Phần đầu tiên của suy nghĩ là đúng, phần thứ hai của suy nghĩ là sai.

Phần đầu của suy nghĩ là sai, phần thứ hai của suy nghĩ là đúng.

Cả hai ý đều đúng và ý trong phần thứ hai giải thích ý trong phần đầu.

Cả hai ý đều đúng, phần thứ hai của câu trả lời không giải thích được điểm của phần thứ nhất.

Cả hai ý kiến ​​này đều sai.

Đáp án d đúng (cả hai ý đều đúng, ý ở vế sau không giải thích được ý ở vế một).

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.