Bài 11 trang 104 sgk toán 8 tập 2

Video Bài 11 trang 104 sgk toán 8 tập 2

Bài 10 Trang 103 SGK Toán 8 – Tập 2

Bạn Đang Xem: Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 103, 104 sgk toán lớp 8 – tập 2

1.Gấp hình 33a theo đường vẽ để được hình hộp chữ nhật?

2. Biểu thị đỉnh của hình hộp gấp như hình 33b

a) Đường thẳng bf vuông góc với những mặt phẳng nào?

b) Hai mặt phẳng (aehd) và (cghd) vuông góc với nhau, vì sao?

Mô tả:

1. Gấp hình 33a theo đường vẽ để được hình hộp chữ nhật

2. a) Tại ô abcd.efgh thì:

bf song song với mp(dhgc) và mp(dhea).

b) Hai mặt phẳng (aehd) và (cghd) vuông góc với nhau vì mặt phẳng (aehd) chứa đường thẳng eh vuông góc với mặt phẳng (cghd) tại h.

SGK Toán 8 Bài 11 Trang 104 – Tập 2

11. a) Tính kích thước của hình hộp chữ nhật biết rằng chúng tỉ lệ với 3, 4, 5, thể tích hình hộp này là 480cm3

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là 486cm2. khối lượng của nó là gì?

Mô tả:

Gọi a, b và c là ba kích thước của một hình chữ nhật.

Vì a, b, c tỉ lệ với 3; 4; 5 nên

\(\frac{a}{3}\) = \(\frac{b}{4}\) = \(\frac{c}{5}\) = t ( t > 0)

=>a = 3t; b = 4t; c = 5t (1)

Thể tích của cái hộp là 480cm3 nên a.b.c = 480 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 3t.4t.5t = 480

;60t3=480

;t3 = 8

;t = 2

Vậy: a = 6(cm); b = 8(cm); c = 10(cm)

Vậy các kích thước của hộp là 6cm; 8cm; 10cm.

Bài 12 Trang 104 SGK Toán 8 – Tập 2

12. a, b, c, d là các đỉnh của khung hình chữ nhật như hình 34, hãy điền các số thích hợp vào bảng dưới đây:

A

6

13

14

TCN

15

16

34

Xem Thêm: Bài 1,2,3,4,5 trang 66,67 SGK Toán 8 tập 1: Tứ giác

CD

42

70

62

Dạ

45

Xem Thêm: Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 83 SGK Toán lớp 9 tập 2 – Giaibaitap.me

75

Xem Thêm: Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 83 SGK Toán lớp 9 tập 2 – Giaibaitap.me

75

Kết quả của Bài 12 minh họa công thức quan trọng sau:

da = \(\sqrt{ab^{2}+bc^{2}+cd^{2}}\)

Mô tả:

Xem Thêm : Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Đầu tiên ta chứng minh mối quan hệ sau: da2 = ab2 + bc2 + cd2

Ta có: Δabc bình phương tại c => bd2 = dc2 + bc2

∆abd bình phương tại b => ad2 = bd2 + ab2

ad2 = dc2 +bd2 + ab2

Áp dụng mối quan hệ này, chúng ta có thể tính độ dài của một cạnh khi biết độ dài của ba cạnh còn lại

Vậy ta có:

A

6

13

14

25

TCN

15

16

23

34

Xem Thêm: Bài 1,2,3,4,5 trang 66,67 SGK Toán 8 tập 1: Tứ giác

CD

42

40

70

62

Dạ

45

45

Xem Thêm: Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 83 SGK Toán lớp 9 tập 2 – Giaibaitap.me

75

Xem Thêm: Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 83 SGK Toán lớp 9 tập 2 – Giaibaitap.me

75

SGK Toán 8 Bài 13 Trang 104 – Tập 2

a) Viết công thức abcd.mnpq (h35) tính thể tích khối hộp

b) Điền số thích hợp vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

Chiều dài

22

18

15

20

Chiều rộng

14

Xem Thêm: Chim rừng tây nguyên trang 42, 43 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Cánh diều

Chiều cao

5

6

8

18

Diện tích đáy

90

260

Âm lượng

1320

2080

Mô tả:

vabcd.mnpq = mn. np.Lưu ý

Xem Thêm : Công bố bảng Giá Ống Nhựa Hoa Sen 2022 chi tiết

b) Điền vào chỗ trống:

1) 2) 3) 4)

Chiều dài

22

18

15

20

Chiều rộng

14

5

11

13

Xem Thêm: Chim rừng tây nguyên trang 42, 43 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Cánh diều

Chiều cao

5

6

8

18

Diện tích đáy

308

90

165

260

Âm lượng

1540

540

1320

2080

1) 1 diện tích cơ sở: 22 x 14 = 308

Âm lượng: 22x 14 x 5 = 1540

2) Chiều rộng: 90 : 18 = 5

Khối lượng: 18 x 5 x 6 = 90 x 6 = 540

3) Chiều rộng: 1320 : (15 x 8) = 11

1 diện tích cơ sở: 15 x 11 = 165

4) Chiều rộng: 260 : 20 = 13

Chiều cao: 2080 : 260 = 18

SGK Toán 8 Bài 14 Trang 104 – Tập 2

14. Bể nước hình chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu không có nước trong bể. Sau khi đổ 120 thùng nước vào thùng nước, mỗi thùng 20 lít, mực nước của thùng nước là 0,8m.

a) Tính chiều rộng của bể.

b) Đổ thêm 60 xô nước vào bể cho đầy bể. Bể cao bao nhiêu mét?

Mô tả:

a) Lượng nước đổ vào:

120 x 20 = 2400 (lít) = 2,4m3

Chiều rộng bể:

2,4 : (2 x 0,8) = 1,5 (m)

b) Thể tích của hồ:

2400 + 60 x 20 = 3600 (lít) = 3,6m3

Chiều cao của hồ:

3,6 : (2 x 1,5) = 1,2m.

giaibaitap.me

Nguồn: https://dybedu.com.vn
Danh mục: Tin tức & sự kiện

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.