Tứ giác: Giải bài 1,2 trang 66; bài 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán 8 Tập 1.

Bài tập 1. Tìm dấu x trong Hình 5 và Hình 6:

bai 1 tu giac lop 8 tap 1

Trong Hình 5:

 • Hình 5a) Xét abcd ∠a + ∠b + ∠c + ∠d = 3600 ⇒ x = 3600 – (1100 + 1200 + 800) = 500
 • Hình 5b) Xét efgh: ∠e + ∠f + ∠g + ∠h = 3600 ⇒ x = 3600 – (900 +900+ 900) = 900
 • Hình 5c) Xét abde: ∠a + ∠b + ∠d + ∠e = 3600 ⇒ 650 + 900 + x + 900 ⇒ x = 3600 – (900 + 900 + 650) = 1150
 • Hình 5d) Xét iknm: ∠i + ∠k+ ∠m + ∠n = 3600 ⇒ x = 3600 – (750 + 1200 +900) = 750 vì ∠k = 1800 – 600 =1200 ∠m = 1800 – 1050 = 750
 • Hình 6.

  Hình 6a) Xét pqrs có: ∠p + ∠q+ ∠r + ∠s= 3600 ⇒ x+ x+ 650 + 950 = 3600 ⇒ 2x = 3600 – (650 + 950) ⇒

  ⇒ x =1000

  Hình 6b) Xét mnpq: ∠m + ∠n + ∠p + ∠q = 3600 ⇒ 3x+4x+x+2x = 3600 ⇒ 2x + 3x + 4x + x = 3600

  ⇒ 10 lần = 3600

  ⇒ x = 360

  Bài 2 trang 66. Góckề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứgiác.bai2 hinh 8 tu giac

  a) Tính các góc ngoài của tứ giác trong Hình 7a.

  b) Tính tổng các góc ngoài của tứ giác trong Hình 7b (chỉ chọn một góc ngoài tại mỗi đỉnh của tứ giác): ∠a1 + ∠b1 + ∠c1 + ∠d1=?

  c) Em có nhận xét gì về tổng các góc ngoài của tứ giác?

  hd.giải: a) Góc ngoài còn lại: ∠d=3600 – (750 + 900 + 1200) = 750

  Ta có thể tính các góc ngoài lần lượt tại các đỉnh a, b, c và d:

  Ta có: ∠a1=1050, ∠b1=900, ∠c1=600, ∠d1=1050

  b) Hình 7b sgk:

  Tổng các góc của ∠a + ∠b + ∠c + ∠d=3600

  Vậy tổng các góc ngoài a1 + b1 + c1 + d1=(1800 – a) + (1800 – b) + (1800 – c) + (1800 – d) = (4.1800 – (∠a + ∠b + ∠ c + ∠d) = 7200 – 3600 = 3600

  c) Lưu ý: Tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 3600

  Bài 3, trang 67. Ta gọi tứ giác abcd trong Hình 8 là hình “con diều”, trong đó ab = ad, cb = cd

  a) Chứng minh rằng ac là đường trung trực của bd.

  b) Tính ∠B, ∠D biết rằng ∠A= 1000 và ∠C= 600 .bai3 hinh 8

  Giải: Ta có: ab = ad(gt) => a thuộc đường trung trực của bd

  cb = cd (gt) => c thuộc đường trung trực của bd.

  Vậy ac là tia phân giác của bd.

  b) 2016-08-23_213158Xét ∆ ABC và ∆ADC có AB = AD (gt)

  bc = dc (gt)

  Cạnh chung

  Vậy Δabc = Δadc (c.c.c)

  Suy ra: ∠b = ∠d, ta có ∠b + ∠d = 3600 – (1000 + 600) = 2000

  Vậy b = d = 2000 /2 = 1000

  bài 4 trang 67 toán 8 tập 1.Dựa vào cách vẽ tam giác đã học, vẽ các tứ giác ở hình 9 và hình 10 vào vở.

  bai4

  Vẽ các tứ giác ở hình 9, hình 10 vào vở

  (*)Cách vẽ hình 9: đầu tiên vẽ tam giác abc sau đó vẽ tam giác acd (và ngược lại)

  – Vẽ đoạn thẳng ac = 3cm.

  – Trên cùng nửa mặt phẳng với cạnh a, vẽ cung tròn có tâm là bán kính 1,5cm, tâm là c, vẽ cung tròn có bán kính 2cm là tâm c.

  – Hai cung tròn trên cắt nhau tại b.

  – Vẽ các đường thẳng ab, ac ta được tam giác abc.

  Tương tự ta được tam giác acd.

  Tứ giác abcd là tứ giác cần vẽ

  (*) Cách vẽ hình 10: hinh10

  Dùng thước đo góc để vẽ ∠mill=700

  – Lấy điểm d trên tia ax sao cho ad = 4cm

  – Lấy điểm b trên tia a sao cho ab = 2cm

  -vẽ đường bd

  – Với b và d lần lượt là tâm, vẽ cung tròn có bán kính bc=1.5cm và dc=3cm trên đường thẳng bd (các cạnh khác nhau của điểm a). Hai cung cắt nhau tại điểm c.

  – Vẽ các đường thẳng bc, dc ta được Hình 10.

  bài 5 toán 8 tập 1 – hình học

  Đố. bai5Đố em tìm thấy vị trí của “kho báu” trên hình 11, biết rằng kho báu nằm tại giao điểm các đường chéo của tứgiác ABCD, trong đó các đỉnh của tứ-giác có tọa độ như sau: A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).

  2016-08-23_214709Các bước làm như sau:

  – Sử dụng a(3 ; 2), b(2 ; 7), c(6 ; 8), d(8 ; 5) để xác định các điểm a,b,c,d thuộc đồ thị.

  – Vẽ tứ giác abcd.

  – Vẽ hai đường chéo ac và bd. Gọi k là giao điểm của hai đường chéo này.

  – Xác định tọa độ của điểm k: k(5 ; 6)

  Vậy tọa độ của vị trí kho báu trong hình là k(5 ; 6).

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.