Đức Phật dạy rằng tâm và ý nghĩ của người vô minh luôn hướng về tham ái, bởi vì vô minh đôi khi che lấp sự thật.

Theo giáo lý nhà Phật, con người được cấu tạo bởi ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Sắc là cơ thể, là phần sinh lý (trong phần tiếng Anh của trang web www.legacy.suttacentral.net/lzh/sa3 bạn dịch là body form). Cuộc sống là một cảm giác. Tưởng là lượng giác. Hành là hiện tượng tâm lý phát sinh bao gồm vui, buồn, giận, ghen, thương, ghét. Thức là nơi chứa đựng các cảm giác, tri giác. Vì thức có chức năng chứa đựng, nên nó còn được gọi là Tạng thức.

Trong kinh Pháp Cú[1], Đức Phật dạy rằng tư tưởng và nhận thức của kẻ vô minh luôn hướng về ái dục, bởi vì vô minh đôi khi tự nó che giấu sự thật. Vô minh đi liền với tà kiến. Chỉ có trí tuệ chân thật tức là chánh niệm mới thấy rõ bản chất vô thường, khổ, không, vô ngã và như vậy mới giúp chúng ta có khả năng đoạn tận khổ đau.

Nghĩ cười

Không biết tự chủ

Phân biệt trí tuệ

Khả năng loại bỏ nguyên nhân gốc rễ

Suy nghĩ

Từ

Duy nhất

Có thể

Trong kinh Phật có một hàm ý[2], Đức Phật dạy cách thoát khổ và được an vui:

“Vì cái không biết, không biết, liên tục và không thể tách rời khỏi dục lạc nên khổ đau không thể dập tắt,

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức, không hiểu, không hiểu, không đoạn tận, không ly dục, thì khổ không thể đoạn tận.

“Đối với sắc, này các Tỷ-kheo, nếu biết rõ, biết rõ, đoạn trừ sắc, đoạn trừ dục, đoạn trừ khổ.

“Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Nếu biết, nếu biết, nếu đoạn trừ, đoạn trừ dục lạc, đoạn trừ khổ đau.”

(Không biết, không biết, không dừng, không lìa dục thì không thể hết khổ. Không biết, không hiểu, không biết’ không dừng, không lìa dục thì không thể hết khổ.

Vô minh là vô minh, vô minh, vô minh, không phân biệt, không có khả năng đoạn tận khổ đau. Như thị, tri, hành, vô minh, vô minh, vô minh, bất ly giới, bất khả đoạn diệt khổ.

Nếu biết, nếu biết, nếu biết, nếu cắt đứt, nếu ly dục thì cắt đứt khổ;

<3 như thị, thọ và tưởng yếu, tri kiến ​​yếu, minh yếu, dục yếu, năng diệt khổ).

Là người kế tục Đức Phật, ai cũng phải y theo lời dạy của Đức Phật, tu tập chánh kiến, chánh tư duy để có thể hiểu biết về vô thường, khổ, không, vô ngã của vạn pháp. Cảm thọ giúp hành giả có khả năng đoạn trừ khổ đau.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đây là những câu kệ vô tri vô giác trong kinh điển

Vô tội[3]

Tôi đã nghe thấy điều này:

Ngày xửa ngày xưa, Đức Phật sống trong một khu vườn vắng vẻ ở nước Savi, trong rừng. Lúc bấy giờ, các Tỳ kheo nói:

“Cái nhìn là vô minh, vô minh, vô tận, không thể tách khỏi ham muốn, và đau khổ không thể dập tắt.”

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức, không hiểu, không hiểu, không đoạn tận, không ly dục, thì khổ không thể đoạn tận.

“Đối với sắc, này các Tỷ-kheo, nếu biết rõ, biết rõ, đoạn trừ sắc, đoạn trừ dục, đoạn trừ khổ.

“Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Nếu biết, nếu biết, nếu đoạn trừ, đoạn trừ dục lạc, đoạn trừ khổ đau.”

Sau đó, các Tỳ-kheo nghe lời dạy của Đức Phật, vui vẻ phục vụ họ.

[1].

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.