Hỗ trợ học sinh giải bài tập Vật lý lớp 7 Chương 1: Quang học trong quá trình tổng hợp các kiến ​​thức lý thuyết trọng tâm và định hướng phương pháp giải. Trân trọng giới thiệu Giáo án Vật Lý lớp 7 bài 9: Tổng kết chương 1 – Quang học một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Mời thầy cô và các em tham khảo sau đây.

Bài 9: Tóm tắt chương 1 – Quang học

i – Tự kiểm tra

Bài giảng 1 (SGK Vật Lý 7, trang 25):

Chọn đáp án đúng cho câu hỏi: “Khi nào ta nhìn thấy một vật?”

A. Khi đối tượng được chiếu sáng;

Khi vật phát ra ánh sáng;

Khi ánh sáng từ một vật chiếu vào mắt ta;

Khi mắt chúng ta chiếu vào một vật thể

Giải pháp thay thế:

Chọn c

Bài 2 (SGK Vật Lý 7, trang 25):

Chọn phát biểu đúng trong các câu sau về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật và ở gần gương hơn vật

Ảnh ảo bằng vật, khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Ảnh hứng được trên màn và có độ lớn bằng vật;

Ảnh không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật

Giải pháp thay thế:

Chọn b

Bài 3 (SGK Vật Lý 7, trang 25):

Định luật truyền ánh sáng:

Trong môi trường … và …, ánh sáng truyền dọc …

Giải pháp thay thế:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

Bài 4 (SGK Vật Lý 7, trang 25):

Theo định luật phản xạ ánh sáng, ánh sáng bị phản xạ trở lại khi gặp gương phẳng:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng một mặt phẳng với…

b) Góc phản xạ bằng…

Giải pháp thay thế:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.

Bài 5 (SGK Vật Lý 7, trang 25):

Ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương như thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương?

Giải pháp thay thế:

Ảnh ảo bằng vật, khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Bài 6 (SGK Vật Lý 7, trang 25):

Nét ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và vật tạo ảnh bởi gương phẳng có những tính chất và sự khác nhau như thế nào?

Giải pháp thay thế:

Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi giống với ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, đều là ảnh ảo, tính chất khác nhau, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

Bài 7 (SGK Vật Lý 7 trang 25):

Gương cầu lõm cho ảnh ảo ở khoảng cách bao nhiêu? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

Giải pháp thay thế:

Khi đặt một vật gần gương cầu lõm thì ảnh của vật qua gương lớn hơn vật.

Bài 8 (SGK Vật Lý 7, trang 25):

Viết ba câu có nghĩa với bốn cụm từ được chọn từ bốn cột dưới đây trong mỗi câu.

Hình 1 bài 8: Vật lý 7 tổng hợp chương 1 - Quang học

Giải pháp thay thế:

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn và lớn hơn vật.

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật.

– Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn và có độ lớn bằng vật.

Bài 9 (SGK Vật Lý 7, trang 25):

Cho gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước. So sánh trường nhìn của chúng khi hai mắt ở cùng một vị trí so với gương.

Giải pháp thay thế:

Diện tích nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn diện tích nhìn thấy của gương phẳng cùng kích thước.

ii – Ứng dụng

Phần c1 (SGK Vật Lý 7, trang 26):

Ở trước gương phẳng hình 9.1 có hai điểm sáng s1 và s2.

Hình 1 vận dụng : bài 9 Vật lý lớp 7: Tổng kết chương 1-quang học

A. Vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới cực đại từ s1, s2 và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

c) Mắt nhìn thấy ảnh của hai điểm sáng trong gương đồng thời ở khoảng nào? Đi qua khu vực đó.

Giải pháp thay thế:

a) Bản vẽ:

Vì ảnh và vật đối xứng nhau qua gương nên ta xác định ảnh của hai điểm sáng s1 và s2 bằng cách:

– Xác định ảnh s’1 của s1 bằng cách dựng s1h1 vuông góc với gương, lấy điểm s’1 trên tia đối của tia h1s1 sao cho s’1h1 = s1h1.s’1 là ảnh qua gương của s’1 hình ảnh đi qua s1 vẽ.

– Tương tự ta xác định được ảnh s’2 của s2 qua gương.

Hình 2 vận dụng : bài 9 Vật lý lớp 7: Tổng kết chương 1-quang học

b) Ta vẽ hai tia ló từ s1, s2 sao cho hai tia ló ngoài cùng tới hai cạnh ik của gương thì hai tia ló từ s1, s2 cho một chùm tia phản xạ có phương kéo dài đi qua gương ảnh. họ.

c) Để mắt có thể quan sát đồng thời ảnh s’1 và ảnh s’2 của hai điểm sáng trong gương thì phải đặt mắt tại giao điểm của vùng nhìn thấy của ảnh s’1 (điểm vùng r1ikr’1) và Vùng nhìn thấy của ảnh s’2 (là vùng r2ikr’2). Hai vùng này cắt nhau tạo thành vùng r2ikr’1 (tức là vùng chéo), mắt nằm trong vùng này sẽ nhìn thấy đồng thời hai ảnh của hai điểm sáng.

→Còn tiếp………………………………..

Ba. Lý Thuyết Đại Cương Vật Lý 7 Chương 1: Quang Học Hay, Chi Tiết

1. Cảm nhận ánh sáng – nguồn sáng và vật sáng

– Chúng ta cảm nhận được ánh sáng khi nó đi vào mắt chúng ta.

– Khi ánh sáng từ một vật chiếu vào mắt ta thì ta nhìn thấy vật đó.

– Nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng. Vật phát sáng bao gồm một nguồn sáng và một vật phản xạ ánh sáng chiếu vào nó.

Lưu ý: Vật thể màu đen là vật thể không tự phát ra ánh sáng và không phản xạ ánh sáng.

2. Truyền quang

– Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

– Đường đi của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia.

– Có 3 loại tia:

+Chùm tia hội tụ tia chéo

+Dầm song song không bắt chéo

+ Phân kỳ chùm tia trải rộng

3. Áp dụng định luật truyền thẳng ánh sáng– bóng tối ở phía sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ các nguồn sáng truyền qua.

– Bóng bán nguyệt nằm sau chướng ngại vật và chỉ nhận được một phần ánh sáng từ các nguồn sáng truyền qua.

– Nhật thực xảy ra khi Trái đất bị Mặt trăng chắn khỏi Mặt trời. Nhật thực toàn phần (hoặc nhật thực một phần) có thể quan sát được khi Trái đất nằm trong vùng bóng tối (hoặc nửa bóng tối) của Mặt trăng.

– Nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng bị trái đất che khuất khỏi mặt trời.

4. Định luật phản xạ ánh sáng

– Ảnh của một vật quan sát được qua gương gọi là ảnh qua gương.

– Phản xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng bị phản xạ trở lại khi gặp một bề mặt nhẵn.

– Định luật phản xạ ánh sáng:

Hình 2 : Lý thuyết bài 9 vật lý 7

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến gương tại điểm tới.

+Góc phản xạ bằng góc tới.

5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

– Ảnh của một vật mà gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo.

– Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật.

——Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

Lưu ý:

+ Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của mọi điểm thuộc vật đó.

+ Tia đi từ điểm sáng s tới gương cho tia phản xạ kéo dài qua ảnh ảo s’.

6. Gương cầu lồi

– Gương cầu lồi là một bộ phận của quả cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ nằm ngoài quả cầu.

– Ảnh qua gương cầu lồi là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

– Gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn gương phẳng cùng kích thước.

Lưu ý:

+ Pháp tuyến của mỗi điểm tới trên gương cầu lồi đều có một đường thẳng đi qua tâm mặt cầu (hình 2.3).

+ Mọi điểm trên gương cầu lồi đều được coi là một mặt gương. Do đó có thể áp dụng định luật phản xạ ánh sáng tại mỗi điểm trên gương cầu lồi, vẽ được tia phản xạ ứng với mỗi tia tới.

Hình 3: Lý thuyết bài 9 vật lý 7

7. Gương cầu lõm

– Gương cầu lõm là một bộ phận của quả cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ nằm bên trong quả cầu.

– Hiệu ứng gương cầu lõm:

+ Gương cầu lõm có chức năng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm.

+ Gương cầu lõm biến đổi chùm tia tới phân kỳ hợp lý thành chùm tia phản xạ song song.

– Tuỳ theo vị trí của vật so với gương mà ảnh tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo.

Ảnh ảo cùng chiều với vật

Đảo ảnh thực của vật thể

Lưu ý: Pháp tuyến của mỗi điểm tới trên gương cầu lõm cũng có một đường thẳng đi qua tâm mặt cầu (Hình vẽ)

Hình 4: Lý thuyết bài 9 vật lý 7

Tải miễn phí file Giải bài tập Vật Lý 7 Bài 9: Tổng Kết Chương 1 – Quang Học Đầy Đủ Nhất:

Chúc các em ôn tập thành công!

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.