Bài viết giới thiệu chi tiết cách tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành, cách phân tích lực và cân bằng lực.

Sự cân bằng giữa lực-tổng hợp-chất lượng và phân tích

Đối tượng 1.1. công suất – tổng công suất

1. buộc:Sử dụng một mũi tên (vectơ) để biểu thị

* Gốc tọa độ của mũi tên là điểm đặt của lực.

*Phương và chiều của mũi tên là phương và chiều của lực.

* Độ dài của mũi tên chỉ độ lớn của lực theo tỉ lệ xích cho trước.

2. Tổng công suất:

Là thay thế đồng thời hai hay nhiều lực tác dụng lên một vật bằng một lực

Hiệu ứng vẫn giữ nguyên.

* Lực thay thế gọi là lực tổng hợp.

* Phương pháp tìm hợp lực gọi là tổng hợp lực.

Luyện tập toàn lực

Loại 1: Sự kết hợp của hai lực

– sử dụng quy tắc hình bình hành

– Vận dụng quy tắc 2 lực cùng phương

– Quy tắc sử dụng hai lực đối lập

Dạng 2: Phối hợp 3 lực\(\overrightarrow{f_{1}},\overrightarrow{f_{2}},\overrightarrow{f_{3}}\)

Bước 1: Chọn 2 cặp lực cùng phương hoặc ngược chiều hoặc vuông góc với nhau theo thứ tự ưu tiên

Sức mạnh tổng hợp \(\overrightarrow{f_{12}}\)

Bước thứ hai: Tiếp tục kết hợp lực \(\overrightarrow{f_{12}}\) ở trên với lực \(\overrightarrow{f_{3} }\) Phần còn lại cho lực kết quả cuối cùng\(\overrightarrow{f}\)

Phương pháp: Theo hình bình hành

* \(f=\sqrt{{f_{1}}^{2}+{f_{2}}^{2}+2f_{1}.f_{2}cos\alpha } )

* \(f_{min}=\begin{vmatrix} f_{1}-f_{2} \end{vmatrix}\leq f\leq f_{1}+f_{2}= f_{max}\)

Bài tập 1: 2 lực\(f_{1}=6n;f_{2}=8n\). Tìm hợp lực của \(\overrightarrow{f_{1}}\) và \(\overrightarrow{f_{2}} của \(\overrightarrow{f}\)); vẽ hình \(\overrightarrow{f_{1}}\); \(\overrightarrow{f_{2}}\) và góc giữa hai lực bằng:

A. \(\alpha =0^{0}\) b. \(\alpha =180^{0}\) c. \(\alpha =90^{0}\) d . \(\alpha =120^{0}\) e. \(\alpha =60^{0}\) f. \(\alpha =30^{0}\)

Bài tập 2: Đối với ba lực đồng phẳng như trong hình, hãy tìm độ lớn của hợp lực f; vẽ hình.

A. \(f_{1}=1n;f_{2}=3n;f_{3}=5n\)

\(f_{1}=7n;f_{2}=4n;f_{3}=3n\)

\(f_{1}=f_{2}=f_{3}=\sqrt{3}n\);Tất cả các góc đều bằng 1200.

Bài 3: Hai lực \(f_{1}=9n;f_{2}=4n\) tác dụng lên cùng một vật. Hợp lực của hai lực là:

A. 2n b. 4n°C. thứ 6. 15n

Đối tượng 1.2. Cân bằng lực (các bài kiểm tra thường hỏi điều này)

Một. Lực cân bằng:là những lực khi đồng thời tác dụng lên một vật thì không làm vật tăng gia tốc.

b. Điều kiện cân bằng của hạt:

Bài tập cân bằng sức mạnh và giải pháp

Bài tập 4: Như hình vẽ, các hạt chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng cân bằng. Tìm độ lớn của lực\(\overrightarrow{f_{3}}\) và vẽ đồ thị.

A. \(f_{1}=f_{2}=5n\) b. \(f_{1}=60n;f_{2}=80n\) c. \(f_{1}=f_{ 2}=21n\) d. \(f_{1}=f_{2}=\sqrt{3}n\)

Từ:

A. \(5\sqrt{2}\)n b. \(20\sqrt{7}\)n c. 21 ngày 3n

Bài tập 5: Hạt chịu tác dụng của 3 lực cân bằng. Tìm độ lớn của lực\(\overrightarrow{f_{3}}\) và vẽ đồ thị.

A. \(f_{1}=1n;f_{2}=3n\) b. \(f_{1}=6n;f_{2}=8n\)

\(f_{1}=f_{2}=10n;\alpha =120^{0}\) d. \(f_{1}=f_{2}=5\sqrt{ 3}n;\alpha =60^{0}\)

Bài 6: Một hạt điểm đứng yên khi chịu đồng thời ba lực 3n; 4n và 5n. Tìm góc giữa 2 lực 3n và 4n.

Hai lực có độ lớn bằng nhau f1 = f2 = f; hợp lực của hai lực cũng bằng f. Tìm góc giữa hai lực f1 và f2.

Một vật chịu tác dụng của hai lực f1 = f2 = \(\sqrt{3}\)n hợp thành một góc 600°. Tìm độ lớn của lực f3 (vẽ đồ thị) sao cho tổng 3 lực này bằng không.

Bài tập 7: Ba lực 60n, hợp lực của 80n và 100n bằng không.

A. Nếu lực 100n ngừng tác dụng thì tổng của hai lực còn lại là bao nhiêu?

Nếu lực 60n ngừng tác dụng thì kết quả của hai lực còn lại là bao nhiêu?

Đối tượng 1.3. Phân tích sức mạnh

Phân tích lực (trái ngược với tổng hợp lực): Thay thế 1 lực bằng 2 hoặc nhiều lực tác động đồng thời sao cho hiệu quả không đổi.

Phương pháp phân tích 1 lực theo 2 phương cho trước

* Vẽ 2 đường thẳng từ song song với điểm cuối b của

* Hai đoạn thẳng vẽ trên bị cắt thành hình bình hành

Biểu diễn tổng vectơ của các thành phần lực theo cả hai hướng.

Bài tập: Cân bằng và phân tích lực – bài toán lực căng.

Câu hỏi: Treo vật trọng lực \(\overrightarrow{p}\) vào hai sợi dây như hình vẽ. Tìm lực căng của các dây \(\overrightarrow{t_{a}}\) và \(\overrightarrow{t_{b}}\).

Ghi nhớ:

+ Một vật có khối lượng sinh ra lực hấp dẫn p đặt vectơ gốc của nó lên vật, hướng xuống dưới

+Khi vật bị ép xuống sàn thì có một phản lực n của véc tơ gốc n đặt lên vật hướng lên trên

+Khi một vật áp vào tường thì một phản lực tác dụng lên vật tại gốc của vectơ sẽ xuất hiện ngược hướng

+ Khi một vật được gắn vào một sợi dây, trong sợi dây t sẽ xuất hiện một lực căng t, có gốc tọa độ là véc tơ tác dụng lên vật, hướng về điểm treo.

pp: (3 lực cân bằng)

* Bước 1: Xác định lực tác dụng lên vật theo phương và chiều tác dụng lên vật.

* bước 2: Dịch chuyển lực đến trục tọa độ Oxy theo đúng chiều của lực sao cho lực đồng quy tại gốc (gốc của véc tơ lực đều ở gốc tọa độ) li độ o và hướng của véc tơ lực là hướng của vật)

* Bước 3: Phân tách lực ngoài trục thành các thành phần dọc theo hai trục. Kết hợp công thức sin costan lượng giác

Bước 4: Số dư địa chỉ

* Áp dụng điều kiện cân bằng, ta có: \(\overrightarrow{p}+\overrightarrow{t_{a}}+\overrightarrow{t_{b}}=0\) hoặc ( overrightarrow{p}+\overrightarrow{t_{a_{x}}}+\overrightarrow{t_{a_{y}}}}+\overrightarrow{t_{b_{x}}}+\overrightarrow { t_{b_{y}}}=0\)

* Đối với gia súc, chúng ta có: \(-t_{a}.cos\alpha +t_{b}.cos\beta =0\) (1)

* Theo hướng oy, ta có: \(-p+t_{a}sin\alpha +t_{b}sin\beta =0\) (2)

Sai (1) & (2).

Bài tập 1: Như hình vẽ, một vật khối lượng 60n được treo vào hai sợi dây cân bằng. Tìm lực căng của mỗi dây.

Biết đường thẳng AC nằm ngang. Địa chỉ: 69n; 35n

<3

Bỏ qua trọng lượng của sợi dây, hãy tính lực căng của sợi dây trong hai trường hợp:

A. b.

Địa chỉ: 100n; 59n

Bài 3: Đèn giao thông trên các đại lộ quan trọng

Qui lượng 120n được treo tại trung điểm của sợi dây

ab dài 8 mét nên sợi dây hạ xuống 0,5 mét. Bỏ qua khối lượng của dây, tính lực căng của dây. Điện thoại: 242n

Bài tập 4: Đặt một vật có trọng lực 80n trên mặt phẳng nghiêng một góc 30o so với phương ngang. Phân tích lực hấp dẫn của một vật theo hai phương: phương song song với mặt dốc và phương vuông góc với mặt dốc.

Địa chỉ: 40n; n

Tất cả nội dung bài viết. Vui lòng xem thêm và tải về các tài liệu chi tiết sau:

Tải xuống

Bài tập trắc nghiệm Vật Lý lớp 10 – Xem ngay

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.