Tìm hai số biết tổng và hiệu là một trong những dạng toán rất cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong chương trình toán lớp 4. Giúp con bạn hiểu tại sao. Lý thuyết, bài tập và quy tắc tìm tổng của hai tổng biết trước và hiệu Bài viết tiếp theo clevai sẽ hệ thống hóa chi tiết bài toán tổng.

1. Quy tắc và 4 dạng công thức tính tổng chênh lệch

Sử dụng phương pháp toán học này để tìm tổng và hiệu của hai số:

 • Bước 1: Đầu tiên bạn cần xác định tổng và hiệu.
 • Bước 2: Xác định số lượng nào nhỏ và số lượng nào lớn.
 • Bước 3: Áp dụng công thức.
 • Quy tắc:

  Phương pháp 1:

  Số lớn = (tổng + hiệu): 2

  Số thập phân = số lớn – hiệu (hoặc bằng tổng – số lớn)

  Phương pháp 2:

  Số thập phân = (tổng – hiệu): 2

  Số lớn = số thập phân + hiệu (hoặc bằng tổng – số thập phân)

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hình ảnh bên dưới:

  2. Hướng dẫn giải các dạng bài tập tổng lớp 4

  Sơ đồ tìm hai số khi biết cả tổng và hiệu toán lớp 4

  2.1 Biết hài hòa và khác biệt

  Số lớn = (tổng + hiệu): 2

  Số thập phân = số lớn – hiệu (hoặc bằng tổng – số lớn)

  Số thập phân = (tổng – hiệu)/2

  Số lớn = số thập phân + hiệu (hoặc bằng tổng – số thập phân)

  Ví dụ Tổng điểm lớp 4:

  Tổng của hai số là 70 và hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

  Hướng dẫn giải quyết:

  Số lớn là: (70 + 10): 2 = 40

  Số thập phân là: 40 – 10 = 30

  Trả lời: Số lớn: 40

  Số trẻ: 30.

  2.2 Biết và không biết sự khác biệt

  Hướng dẫn giải các dạng bài tập toán tổng hiệu lớp 4

  Cách thực hiện: Giải các bài toán con để tìm sự khác biệt, sau đó áp dụng các công thức trong Bảng 1.

  Ví dụ về toán sai phân loại 4:

  Hòa bình và hòa bình có tổng cộng 120 viên bi, các em phải biết nếu hòa bình cho 10 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Vậy tổng cộng mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

  Hướng dẫn giải quyết:

  Nếu hòa 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau, vậy số viên bi hòa bằng nhau là: 10 + 10 = 20 (bi)

  Tổng số bi hòa: (120 + 20) : 2 = 70 (bi)

  Tổng số bi trong lọ là: (120 – 20) : 2 = 50 (bi)

  2.3 Biết phân biệt và không biết hòa hợp

  Cách thực hiện: Giải các bài toán con để tìm tổng, sau đó áp dụng công thức trong Bảng 1.

  Ví dụVề bài toán hiệu tổng lớp 4

  Trung bình cộng của hai số là 145 và hiệu giữa hai số là 30.

  Hướng dẫn giải quyết:

  Tổng của hai số là: 145 x 2 = 290

  Số lớn: (290 + 30): 2 = 160

  Số trẻ: (290 – 30): 2 = 130

  2.4 và sự khác biệt chưa biết

  Cách thực hiện: Giải bài toán con tổng và hiệu, sau đó áp dụng các công thức trong Bảng 1.

  Ví dụ: Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có 4 chữ số và hiệu là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số.

  Hướng dẫn giải quyết:

  Tổng của hai số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999

  Hiệu của hai số nhỏ nhất và lẻ là: 101

  Số lớn sẽ là: (999 + 101) : 2 = 550

  Số bé sẽ là: (999 – 101) : 2 = 449

  3. Một số bài tập tìm hai số biết tổng và hiệu

  Dưới đây là các bài toán tổng hiệu lớp 4 phù hợp cho các em luyện tập tại nhà như:

  Bài 1 Tổng số tuổi của bố và con là 58 tuổi, bố hơn con 38 tuổi. Vậy bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

  Bài 2 Một lớp có 28 học sinh, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 học sinh. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn nam và bao nhiêu bạn nữ?

  Bài 3.Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho ở trên

  Bài 4. Cả hai lớp 4a và 4b có 82 học sinh. Nếu 2 học sinh lớp 4a chuyển sang lớp 4b thì số học sinh của 2 lớp bằng nhau, tính số học sinh mỗi lớp.

  Nhiệm vụ 5. Tìm hai số lẻ có tổng bằng 186. Giữa chúng có 5 số lẻ.

  bài 6. Biết tổng số tuổi của hai ông bà là 68 tuổi, biết 5 năm trước cháu kém ông là 52 tuổi, tính tuổi ông bà hiện nay người.

  Câu 7. Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 5. Biết rằng nếu thêm 35 đơn vị vào số thập phân thì được số lớn, hãy tìm từng số đó.

  Bài 8 Trên bãi cỏ, đếm 100 cái chân gà và chân chó. Số chân chó nhiều hơn số chân gà là 12 cái. Có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con chó?

  Trên đây là những kiến ​​thức liên quan đến dạng toán tìm tổng và hiệu của hai số mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc. Mong rằng những điều này có thể giúp các em học sinh nắm vững công thức tính tổng hiệu của từng loại ở lớp 4 khi đang học tập.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.