Toán 8 tập 2 trang 39

Video Toán 8 tập 2 trang 39

Bài 2: Thứ tự và phép nhân: Giải bài 5, 6 trang 39, bài 7, 8 trang 40 SGK Toán 8 Tập 2 – Chương 4 Toán.

Bạn Đang Xem: Giải bài 5,6 ,7,8 trang 39,40 Toán 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và

1. Mối quan hệ giữa thứ tự và phép nhân các số dương

1) Thuộc tính

Khi nhân cả hai vế của bất phương trình với cùng một số dương ta được bất phương trình mới cùng hướng với bất phương trình đã cho

b) Chung

Với ba số a, b, c mà c > 0, ta có:

nếu a < b thì ac < bc; nếu a b thì ac bc;

nếu a > b thì ac > bc; nếu a b thì ac bc.

2. Liên hệ thứ tự và phép nhân với các số âm.

1) Thuộc tính

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm, ta được bất đẳng thức mới ngược với bất đẳng thức đã cho

b) Chung

Với ba số a, b, c, trong đó c <; 0, ta có:

nếu a < b thì ac > bc; nếu a b thì ac bc;

Xem Thêm: Lễ tân tiếng Anh là gì? Vì sao nghề lễ tân khách sạn lương cao?

nếu a > b thì ac < bc; nếu a b thì ac bc.

3.Chuyển lệnh

Nếu a < thì sử dụng ba số a, b và c b và b < c thì a <

Giải bài tập 2 Toán 8 Tập 1 Trang 39,40

Bài 5. Mỗi câu sau đây đúng hay sai? Tại sao?

Xem Thêm : Giờ Sa Và Ch Là Gì – Đồng Hồ 12 Bây Giờ Là Mấy Giờ Trên Thế Giới

a) (-6,5 < (-5).5; b) (-6).(-3) <; (-5).(-3);

c) (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004; d) -3×2 0

Đáp án Bài 5:

a) (-6,5 < (-5).5

Vì -6 < -5 và 5> 0

=> (-6,5 < (-5).5

Vậy khẳng định (-6.5 < (-5.5) là đúng

b) -6 < -5 và -3 < 0

=> (-6).(-3)> (-5).(-3)

Vậy khẳng định (-6).(-3) < (-5).(-3) là sai.

Xem Thêm: Khái niệm về góc nội tiếp và cung bị chắn – Học Tốt

c) -2003 ≤ 2004 và -2005 <; 0

=> (-2003).(-2005) ≥ (-2005).2004

Khẳng định (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004 do đó là sai.

d) x2 ≥ 0 và -3 <; 0

=> -3×2 ≤ 0

Vậy khẳng định -3×2 ≤ 0 là đúng

Bản nhạc 6. Đối với < b. so sánh:

2a và 2b; 2a và a+b; -a và -b.

Ta có:

Xem Thêm : Lời dịch bài hát My Heart Will Go On

a < b và 2> 0 => 2a < 2b

A < b được bao quanh bởi một

=>a + a 2a <a + b

a < b và -1 -a > -b

Bài 7, Trang 40 a là số âm hoặc số dương nếu:

Xem Thêm: Carolina Herrera Bad Boy

a) 12a < 15a? b) 4a -5a

a) Ta có: 12 <;15. Nhận Bất đẳng thức

12a <; 15a Ta phải nhân cả hai vế của bất đẳng thức 12 < 15, đánh số a.

Để có bất phương trình cùng hướng, a > 0

b) Vì 4 > 3 là số đối của 4a < 3a. Nhân cả hai vế của bất đẳng thức 4 > 3 ta được bất đẳng thức ngược lại thì a <;0

c) từ -3 > -5 với -3a > -5a thì a phải dương

Sau 8. Đối với < b. bằng chứng:

a) 2a – 3 < 2b – 3; b) 2a – 3 < 2b + 5

hd: a) Ta có: a <

=> 2a < 2b vì 2 > 0

=> 2a – 3 < 2b – 3 (thêm -3 vào cả hai vế)

b) Ta có: -3 <; 5

=>2b – 3 < 2b + 5 (cộng 2b vào cả 2 vế) nhưng 2a – 3 <; 2b – 3 (đã chứng minh ở trên)

Vậy: 2a – 3 <; 3b + 5 (thuộc tính cầu)

Nguồn: https://dybedu.com.vn
Danh mục: Tin tức & sự kiện

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.