SGK Toán 8 Tập 1 Luyện tập Giải bài tập trang 19: Chia đa thức thành nhân tử chung được biên soạn chi tiết, rõ ràng theo khung SGK Toán 8. Các bài toán hay luyện tập Toán lớp 8 bao gồm các bài giải tương ứng cho từng bài học trong sách giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải toán.

Lời giải trang 19 đa thức nhân tử SGK Toán 8

Dưới đây là hướng dẫn phân tích đa thức thành nhân tử thông qua việc chúng tôi chọn lọc và tổng hợp các phương pháp nhân tử hóa phổ biến. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

Giải bài 1 Trang 19 SGK Toán 8 Tập 1

Phân tích đa thức sau:

a) 3x – 6y; b) 2/5 x2 + 5×3 + x2y;

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2;d) 2/5x(y – 1) – 2/5y(y – 1);

e) 10x(x – y) – 8y(y – x).

Câu trả lời và giải pháp:

a) 3x – 6y = 3 . x-3. 2y = 3(x – 2y)

b) 2/5 x2 + 5×3 + x2y = x2(2/5+ 5x + y)

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 = 7xy. 2x – 7xy. 3y + 7xy. 4xy = 7xy(2x – 3y + 4xy)

d) 2/5 x(y – 1) – 2/5y(y – 1) = 2/5(y – 1)(x – y)

e) 10x(x – y) – 8y(y – x) =10x(x – y) – 8y[-(x – y)]

= 10x(x – y) + 8y(x – y)

= 2(x – y)(5x + 4y)

Giải 2 SGK Toán Trang 19 Toán 8 Tập 1

Đánh giá biểu thức:

a) 15 .91,5 + 150. 0,85;

b) x(x – 1) – y(1 – x) tại x = 2001 và y = 1999.

Câu trả lời và giải pháp:

a) 15 .91,5 + 150. 0,85=15. 91,5+15. 8.5

= 15(91,5 + 8,5) = 15. 100 = 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x) = x(x – 1) – y[-(x – 1)]

= x(x – 1) + y(x – 1)

= (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999, ta có:

(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000. 4000 = 8000000

Giải 3 SGK Toán 8 Tập 1 Trang 19

Tìm x, biết:

a) 5x(x -2000) – x + 2000 = 0;

b) x3 – 13x = 0

Câu trả lời và giải pháp:

a) 5x(x -2000) – x + 2000 = 0

5x(x -2000) – (x – 2000) = 0

(x – 2000)(5x – 1) = 0

hay 5x – 1 = 0 => 5x = 1 => x =1/5

Vậy x = 1/5; x = 2000

b) x3 – 13x = 0

x(x2 – 13) = 0

hoặc x = 0

hoặc x2 – 13 = 0 => x2 = 13 => x = ±√13

Vậy x = 0; x = ±√13

Sách giáo khoa Toán trang 19 bài 8 bài 4

Chứng minh rằng 55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên)

Giải pháp thay thế:

55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (n ∈ n)

Ta có 55n + 1 – 55n = 55n. 55 – 55n

= 55n (55 – 1)

= 55n. 54

Vì 54 chia hết cho 54 nên 55n. 54 luôn chia hết cho 54, trong đó n là số tự nhiên.

Vậy 55n + 1 – 55n chia hết cho 54.

Xem lại các khái niệm cơ bản về đa thức bao thanh toán

Khái niệm:

Đặt thừa số (hoặc phân tích) một đa thức là chuyển đổi một đa thức thành một tích của các đa thức.

Ứng dụng của đa thức nhân tử:

Rút gọn đa thức giúp ta rút gọn biểu thức, tính toán nhanh, giải phương trình.

Phương pháp phân tích thừa số chung:

Khi các hạng tử của đa thức đều có nhân tử chung, ta đặt nhân tử chung ngoài ngoặc () để tạo thành nhân tử chung.

Số hạng bên trong ký hiệu

( ) có được bằng cách chia số hạng của đa thức cho nhân tử chung.

Chú ý: Đôi khi ta cần đổi dấu của số hạng để xuất hiện nhân tử chung.

Click ngay vào mục download bên dưới để tải về tài liệu Giải toán lớp 8 sgk tập 1 trang 19 bài 1, 2, 3, 4 word, file pdf đầy đủ miễn phí.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.