Xem toàn bộ tài liệu Mức 8: tại đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Giải sách bài tập Toán lớp 8
 • Bài kiểm tra Toán lớp 8
 • Sách giáo khoa Toán lớp 8 Tập 1
 • Sách giáo khoa Toán lớp 8 Tập 2
 • Sách giáo viên Toán lớp 8 Tập 1
 • Sách bài tập Toán 8 Tập 2
 • Phép đối xứng trục giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán. Học tốt Toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận logic và hình thành năng lực vận dụng kết luận toán học vào đời sống và các môn học khác:

  Giải bài tập trang 84 SGK 6 Tập 8: Cho đường thẳng d và một điểm a không thuộc d. Vẽ điểm a’ sao cho d là đường trung trực của đường thẳng aa’.

  Giải pháp

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 84 1

  Giải bài tập trang 6 SGK 8 Bài 1: Cho đoạn thẳng d và đoạn thẳng ab (h.51).

  – Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua d. – Vẽ điểm B’ đối xứng với B qua d. – Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB, vẽ điểm C’ đối xứng với C qua d. Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 84 2

  Giải pháp

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 84 3

  Giải bài 8, bài 1, trang 6, 86 SGK Toán: Cho tam giác abc cân tại a, chiều cao ah (h.55). Tìm điểm đối xứng mỗi cạnh của tam giác abc để ah.

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 86 1

  Giải pháp

  ab đối xứng qua ac với ah bc đối xứng qua cb với ah

  Giải bài tập Toán 8 Bài 1 Trang 86: Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?

  a) Chữ cái in hoa A (h.56a) b) Tam giác đều ABC (h.56b) c) Đường tròn tâm O (h.56c). Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 86 2

  Giải pháp

  a) 1 trục đối xứng b) 3 trục đối xứng c) vô số trục đối xứng

  Bài 35 (SGK Toán 8 Tập 1 Trang 87):Vẽ phép đối xứng qua trục d với một hình cho trước (h.58).

  Giải bài 35 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 3

  Giải pháp:

  Vẽ hình:

  Giải bài 35 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 2

  Các câu hỏi toán 8 và 6 khác

  Poster 36 (tr. 87 SGK Toán Tập 1): Đối với góc quay có số đo 50o thì điểm a nằm trong góc quay đó. Vẽ điểm b đối xứng từ a đến ox và điểm c đối xứng từ a đến oy.

  a) So sánh độ dài của ob và oc

  b) Tính số đo góc boc

  Giải pháp:

  Giải bài 36 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 36 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 1

  a) + b đối xứng qua a qua ox

  ⇒ ox là tia phân giác vuông góc của ab

  ⇒ oa = ob (1)

  + c đối xứng qua a qua oy

  ⇒ oy là tia phân giác vuông góc của a

  ⇒ oa = oc (2)

  Từ (1) và (2) suy ra ob = oc (= oa)

  b) Thế cân bằng tại + o trực giao với oy

  ⇒ oy cũng là tia phân giác

  Giải bài 36 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 36 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 2

  + oab cân bằng tại o, trong đó ox là đường thẳng đứng

  ⇒ Đường chéo cũng là đường phân giác

  Giải bài 36 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 36 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 3

  Các câu hỏi toán 8 và 6 khác

  Bài 37 (SGK Toán 8 Tập 1 Trang 87):Tìm hình có trục đối xứng trong Hình 59.

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1

  Giải pháp:

  + Hình a có hai trục đối xứng:

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 1

  +Hình b có trục đối xứng

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 2

  + Hình c có một trục đối xứng

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 3

  +Hình d có trục đối xứng

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 4

  + Hình e có một trục đối xứng

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 5

  + Đồ thị g có 5 trục đối xứng

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 6

  +Hình h không có trục đối xứng

  +Đồ thị i có trục đối xứng

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 7

  Các câu hỏi toán 8 và 6 khác

  Bài 38 (SGK Toán 8 Tập 1, tr 88):Bài tập. Cắt hình tam giác cân và hình thang cân. Chỉ ra trục đối xứng của mỗi hình sau đó gấp từng thẻ lại để kiểm tra lại.

  Giải pháp:

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 38 Trang 88 Sgk Toan 8 Tap 1

  – Δabc cân tại a và trục đối xứng của nó là tia phân giác ah của góc bac (đường này cũng là đường cao, trung tuyến, trung tuyến).

  – Hình thang cân abcd có đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy hk làm trục đối xứng.

  Các câu hỏi toán 8 và 6 khác

  Bài 38 (SGK Toán 8 Tập 1, tr 88):Bài tập. Cắt hình tam giác cân và hình thang cân. Chỉ ra trục đối xứng của mỗi hình sau đó gấp từng thẻ lại để kiểm tra lại.

  Giải pháp:

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 38 Trang 88 Sgk Toan 8 Tap 1

  – Δabc cân tại a và trục đối xứng của nó là tia phân giác ah của góc bac (đường này cũng là đường cao, trung tuyến, trung tuyến).

  – Hình thang cân abcd có đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy hk làm trục đối xứng.

  Các câu hỏi toán 8 và 6 khác

  Bài 38 (SGK Toán 8 Tập 1, tr 88):Bài tập. Cắt hình tam giác cân và hình thang cân. Chỉ ra trục đối xứng của mỗi hình sau đó gấp từng thẻ lại để kiểm tra lại.

  Giải pháp:

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 38 Trang 88 Sgk Toan 8 Tap 1

  – Δabc cân tại a và trục đối xứng của nó là tia phân giác ah của góc bac (đường này cũng là đường cao, trung tuyến, trung tuyến).

  – Hình thang cân abcd có đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy hk làm trục đối xứng.

  Các câu hỏi toán 8 và 6 khác

  Bài 38 (SGK Toán 8 Tập 1, tr 88):Bài tập. Cắt hình tam giác cân và hình thang cân. Chỉ ra trục đối xứng của mỗi hình sau đó gấp từng thẻ lại để kiểm tra lại.

  Giải pháp:

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 38 Trang 88 Sgk Toan 8 Tap 1

  – Δabc cân tại a và trục đối xứng của nó là tia phân giác ah của góc bac (đường này cũng là đường cao, trung tuyến, trung tuyến).

  – Hình thang cân abcd có đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy hk làm trục đối xứng.

  Các câu hỏi toán 8 và 6 khác

  Bài 42 (SGK Toán 8 Tập 1 Trang 89):Đố.

  a) Thực hành gấp đôi tờ giấy để cắt chữ d (h.62a). Kể tên một số chữ cái khác (chữ in hoa) có trục đối xứng.

  b) Tại sao khi gấp đôi tờ giấy lại ta có thể cắt được chữ h (h.62b)?

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 42 Trang 89 Sgk Toan 8 Tap 1

  Hình 62

  Giải pháp:

  a) Cắt được chữ D: Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 42 Trang 89 Sgk Toan 8 Tap 1 1

  Gấp đôi chữ d sao cho trục đối xứng của chữ d là một đường thẳng như hình vẽ.

  Một số chữ in hoa có trục đối xứng:

  – Chỉ có một trục đối xứng dọc: a, m, t, u, v, y

  – Chỉ có một trục đối xứng nằm ngang: b, c, d, e, k

  – Có hai trục đối xứng dọc và ngang: h, i, o , x

  b) Có thể cắt chữ h bằng cách gấp đôi tờ giấy vì chữ h có hai trục đối xứng vuông góc với nhau.

  Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 42 Trang 89 Sgk Toan 8 Tap 1 2

  Các câu hỏi toán 8 và 6 khác

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.