Giải bài toán 7: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu

Toán lớp 7 tập 1 Bài 3.6 trang 49:Xem hình 3.24.

a) Tìm góc có hoành độ mnb tại vị trí so le trong.

b) Tìm góc đẳng giác với góc acb.

c) Kể tên các cặp góc trong cùng phía.

d) Biết mn // bc, hãy gọi tên 3 góc đối đỉnh trong hình vẽ.

Giải pháp:

a) Các góc trong xen kẽ, mnb là góc nbc.

b) Vị trí của đồng vị tạo nên góc anm đối với góc acb.

c) Cặp góc trong cùng phía là cặp góc nmb và mbc.

d) Ta có mn//bc.

Do đó, mnb^=nbc^ (vì hai góc ở vị trí so le nhau)

amn^=abc^ (vì hai góc bằng nhau)

anm^=acb^ (vì hai góc bằng nhau)

Vậy ba cặp góc trong hình là: cặp góc mnb và nbc; cặp góc amn và abc; cặp góc anm và acb.

Giải toán lớp 7 bài 9: Hai đường thẳng song song và các kí hiệu nối các kiến ​​thức khác:

 • mở đầu trang 46 Toán 7 tập 1: Để kiểm tra các thanh ngang trên mái nhà có song song với nhau không, người thợ chỉ cần kiểm tra xem chúng có vuông góc với phương thẳng đứng không dòng. Vì sao lại như vậy chúng ta cùng tìm hiểu qua bài biết này nhé. ….

 • Giải Toán lớp 7 Tập 1 Trang 46: Cho đường thẳng mn cắt hai đường thẳng xy và uv tại hai điểm p và q (h.3.17). ….

 • hĐ1 trang 47 sgk toán 7 tập 1: Trên hình 3.18, chứng minh hai góc so le trong a1 và b3 bằng nhau và bằng 60o. ….

 • hĐ2 trang 47 Toán lớp 7 Tập 1: Trên hình 3.18, hãy chứng tỏ hai góc so le trong a1, b3 bằng nhau….

 • Bài tập 1 Trang 47 Toán lớp 7 Tập 1:Xem hình 3.19. Biết a2^=40°, b4^=40°. Em hãy cho biết kích thước các góc còn lại. ….

 • Bài tập 2 Trang 48 Toán lớp 7 Tập 1:Hãy quan sát hình 3.22 và giải thích tại sao ab // dc. ….

 • bài tập 1 trang 48 toán 7 tập 1 Đường thẳng a và điểm ngoài của đường thẳng a. ….

 • Bài 2 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1:Dùng góc vuông hoặc góc 30o (thay cho góc 60o) để kẻ đường thẳng qua a và song song với đường thẳng cho trước . ….

 • Bài 3.7 Trang 49 Toán lớp 7 Tập 1:Xem hình 3.25. Biết mef^=40°, emn^=40°. Vui lòng giải thích tại sao ef//nm ….

  • Bài 3.8 Trang 49 Toán lớp 7 Tập 1: Quan sát hình 3.26 và giải thích tại sao ab // dc. ….

  • Bài 3.9 trang 49 toán 7 tập 1Cho điểm a và đường thẳng d không đi qua a. Vẽ đường thẳng d’ qua a và song song với d. ….

  • bài 3.10 trang 49 toán 7 tập 1Cho hai điểm a, b. Vẽ đường thẳng a đi qua a và đường thẳng b đi qua b sao cho a song song với b. ….

  • Toán lớp 7 Tập 1 Bài 3.11 trang 49:Vẽ hai đoạn thẳng ab và mn sao cho ab // mn và ab = mn. ….

   Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 7, nối kiến ​​thức hay và chi tiết khác:

   • Toán 7 Bài 8: Góc có vị trí đặc biệt. Đường phân giác của góc

   • Cùng luyện tập Toán 7 trang 50

   • Toán 7 Bài 10: Tiên đề Ơclit. Tính chất của hai đường thẳng song song

   • Toán 7 Bài 11: Định lý và chứng minh định lý

    Ngân hàng đề thi lớp 7 tại

    khoahoc.vietjack.com

    • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Toán, Văn, lớp 7

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.