Tờ khai đăng ký thuế mẫu 03-dk-tct là tờ khai đăng ký của hộ, cá nhân kinh doanh. Vậy bạn đã biết cách viết Mẫu đăng ký thuế 03-dk-tct chưa? Nếu bạn chưa biết cách viết, hãy theo dõi bài viết này của công ty luật acc Mẫu đăng ký thuế 03-Đk-tct để được hướng dẫn.

1. Tờ khai đăng ký thuế mẫu 03-Đk-tct.

Mẫu: 03-Đk-tct

(Kèm theo số 105/2020/tt-btc ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Kê khai đăng ký thuế

(Dành cho chủ sở hữu doanh nghiệp và cá nhân)

1. Tên người nộp thuế:………………………………………………..

2. Mã số thuế (nếu có):

3. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

3a. Tên: ……………………………………………..

3b. Mã số thuế:

3c. Hợp đồng đại lý thuế: Số …. Ngày: ………………….

Tôi xin cam đoan nội dung khai báo này là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo. /.

2. Hướng dẫn cách lập tờ khai đăng ký thuế 03-Đk-tct.

1.Tên người nộp thuế: ghi rõ ràng, đầy đủ tên hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bằng chữ in hoa. Nếu có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phải ghi tên hộ kinh doanh.

2. Mã số thuế: Đối với địa điểm kinh doanh mới thành lập, để đăng ký thuế thì điền mã số thuế 10 của hộ kinh doanh hoặc cá nhân đại diện doanh nghiệp; đối với địa điểm kinh doanh thì điền mã số thuế đã được phê duyệt của địa điểm kinh doanh . Một địa điểm kinh doanh đã ngừng hoạt động.

3. Thông tin đại lý thuế: Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế và theo quy định của pháp luật về quản lý thu thuế là thông tin của đại lý thuế thay mặt mình làm thủ tục đăng ký thuế.

4. Địa chỉ công ty:

4.1. Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thường xuyên và có mặt bằng kinh doanh cố định; nếu là nhà cho thuê của cá nhân thì ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc địa chỉ nhà cho thuê của cá nhân gồm: số nhà, đường phố /làng/ Làng, huyện/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã/tỉnh, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số fax thì ghi rõ mã vùng – số điện thoại/số fax. Nếu có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì phải điền chính xác địa chỉ kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

4.2. Hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh thường xuyên, không có cơ sở kinh doanh cố định phải ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú của người đại diện hộ kinh doanh, trường hợp người đại diện hộ kinh doanh không ở địa chỉ hộ khẩu thường trú thì ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú.

5.Địa chỉ nhận thông báo thuế: Trường hợp chủ doanh nghiệp, cá nhân có địa chỉ nhận thông báo thuế khác trụ sở chính thì đề nghị cho biết địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ.

6.Thông tin về người đại diện hộ kinh doanh: ghi đầy đủ thông tin của người đại diện hộ kinh doanh cá thể (tên, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại). Nếu có số điện thoại, số fax thì ghi rõ mã vùng-số điện thoại/số fax.

7. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

– Công ty, cá nhân kinh doanh Việt Nam, cá nhân kinh doanh của các nước có đường biên giới đất liền với Việt Nam có hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cảng cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khẩu: ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh , Ngày cấp, cơ quan cấp (nếu có).

– Đối với doanh nghiệp thuộc nước có biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cảng cửa khẩu, chợ khu kinh tế cảng cửa khẩu: ghi rõ số đăng ký, ngày cấp Giấy chứng nhận. Riêng thông tin “Cấp bởi” của giấy chứng nhận đăng ký: điền tên nước (Lào, Campuchia, Trung Quốc) cấp giấy chứng nhận đăng ký và có chung đường biên giới trên đất liền với Việt Nam.

8. Thông tin trên Giấy xác nhận là người đại diện chủ hộ: ghi rõ số Giấy, ngày cấp, cơ quan cấp của người đại diện chủ hộ: CMND; Căn cước công dân; Hộ chiếu; các giấy tờ xác nhận khác do cơ quan có thẩm quyền cấp. quan có thẩm quyền. Riêng thông tin “Nơi cấp” chỉ ghi tỉnh, thành phố nơi cấp.

9.Vốn hoạt động: Điền theo thông tin “vốn hoạt động” trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không có thông tin về vốn kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì ghi theo vốn kinh doanh thực tế.

10. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo lĩnh vực kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người nộp thuế chỉ ghi nhận 1 ngành nghề kinh doanh chính thực sự hoạt động.

11. Ngày bắt đầu kinh doanh: Ghi ngày gia đình, cá nhân, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

12. Tình trạng đăng ký thuế:

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế lần đầu để hoạt động kinh doanh hoặc thành lập mới, để cơ quan thuế cấp mã số thuế thì tích vào ô “Phê duyệt mới”.

Trường hợp hộ kinh doanh, hộ cá thể công thương nghiệp thay đổi mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh thành mã số thuế cá nhân và hoạt động trở lại sau một thời gian tạm ngừng thì đánh dấu “x sản xuất” vào ô “khởi động lại” , và Điền mã số thuế do cơ quan thuế cấp vào cột “mã số thuế” của biểu mẫu.

13. Thông tin đơn vị liên quan: Nếu hộ, cá nhân kinh doanh có thêm cửa hàng, cửa hàng, kho hàng trực thuộc thì đánh dấu X vào ô “Có cửa hàng, cửa hàng trực thuộc”. Kho” Mẫu số 03-Đk-tct-bk01.

14. Hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh ký và ghi rõ họ tên: Phần này phải do hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh ký và ghi tên.

15. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế khai thay cho người nộp thuế thì cần khai các thông tin này.

3.Thủ tục đăng ký thuế hộ kinh doanh.

– Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thông tin cho cục thuế địa phương, chi cục thuế nơi kinh doanh.

– Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

+ Đối với tài liệu giấy

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu Biên nhận trả lại hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký thuế thì ghi rõ ngày tiếp nhận hồ sơ, số lượng hồ sơ theo Danh mục hồ sơ. cơ quan thuế. Đối với những hồ sơ cơ quan thuế phải trả lại cho người nộp thuế, công chức thuế cần ghi rõ ngày trả trong biểu đính kèm, cũng như thời hạn giải quyết hồ sơ nhận được. Trường hợp thông tin đăng ký thuế được gửi qua đường bưu điện, công chức thuế đóng dấu xác nhận, ghi ngày nhận và ghi số văn thư của cơ quan thuế lên thông tin.

Cán bộ thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp tài liệu chưa đầy đủ và cần phải giải trình, bổ sung thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu.

+ Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử

Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

– Bước 3: Đưa ra kết quả

Cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã số thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh.

4. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thuế.

Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận đủ thông tin của người nộp thuế, cơ quan thuế xử lý thông tin đăng ký thuế lần đầu chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc và trả Giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã số thuế cho người nộp thuế . .

5. Dịch vụ đăng ký thuế công ty luật

Mọi thắc mắc về cách lập Tờ khai đăng ký thuế 03-Đk-tct hoặc thủ tục đăng ký thuế vui lòng liên hệ công ty luật acc. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành các thủ tục đăng ký thuế, bạn chỉ cần cung cấp các thông tin cần thiết để acc. Công ty luật acc luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của bạn. acc hứa hẹn sẽ không làm bạn thất vọng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

6. Câu hỏi thường gặp

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thuế?

Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận đủ thông tin của người nộp thuế, cơ quan thuế xử lý thông tin đăng ký thuế lần đầu chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc và trả Giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã số thuế cho người nộp thuế . .

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hoàn thành Mẫu đăng ký thuế 03-Đk-tct một cách dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và yêu mến acc trong suốt thời gian qua.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.