Bài 24: Điều kiện văn hóa thế kỷ XVI – XVIII

Tôi. Tư tưởng tôn giáo

– Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, Nho giáo suy tàn dần, chế độ phong kiến ​​bị lật đổ.

– Phật giáo có điều kiện phục hồi nhưng không mạnh như thời Lí Trần.

– Các công trình kiến ​​trúc Phật giáo như: Chùa Thiên Mụ (Huế), Tượng Phật Quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt, tượng La Hán ở chùa Tây (Hexi)…

– Nhiều chúa quan tâm đến việc trùng tu chùa chiền, đúc đồng, tô tượng.

– Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, Thiên chúa giáo truyền bá ngày càng rộng rãi.

– Tín ngưỡng cổ truyền chủ trương: thờ cúng tổ tiên, thờ thần linh, thờ anh hùng.

– Đời tu ngày càng phong phú.

Hai. Phát triển giáo dục và văn học

1. Giáo dục

* Trong tình hình chính trị đầy biến động, nền giáo dục Nho học tiếp tục phát triển.

– Giáo dục ở Tokyo vẫn vậy, nhưng giảm dần về số lượng.

– Trang trong: Chúa Nguyễn mở khoa thi đầu năm 1646.

– Thời Quảng Chính: Biến chữ nôm thành văn chính thống.

* Nhận xét

– Giáo dục tiếp tục phát triển nhưng chất lượng ngày càng đi xuống.

– Nội dung giáo dục vẫn là Nho giáo, sách giáo khoa vẫn là Tứ thư, Ngũ kinh. Nội dung khoa học không được coi trọng, giáo dục không đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, thậm chí có thể kìm hãm sự phát triển kinh tế.

2. Văn học

– Sự suy tàn của Nho giáo. Số lượng chữ Hán ít hơn giai đoạn trước.

– Văn học chữ Nôm phát triển rực rỡ với các nhà thơ nổi tiếng như: nguyễn binh khiêm, đào duy tử, phùng khốc khoa…

– Bên cạnh dòng văn học chính thống, văn học dân gian cũng phát triển rực rỡ ở nhiều thể loại: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian… mang đậm tính dân tộc, dân gian.

– Thể hiện tinh thần dân tộc chính nghĩa của Việt Nam. Người Việt biến chữ Hán thành danh từ để viết văn, làm thơ…

* Thế kỷ 16 – Những góc nhìn mới về văn học thế kỷ 18:

– Văn học dân gian thịnh, văn học chữ Hán suy.

– Điều đó phản ánh một thực tế là Nho giáo ngày càng mất uy tín, đồng thời cũng chứng tỏ người ta rất coi trọng đời sống tinh thần, góp phần làm cho văn học thêm phong phú, đa dạng

– Thế kỷ 18, chữ Hán xuất hiện nhưng chưa phổ biến.

Ba. Nghệ thuật và Khoa học – Công nghệ

* Kiến trúc điêu khắc không phát triển như giai đoạn trước. (Chùa Tây La Hán, chùa Thiên Mục, Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay).

Tượng Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay do nhà điêu khắc Zhang Wenshou tạc vào năm 1656. Tượng cao 3,7 mét, rộng 2,1 mét và dày 1,15 mét. Cánh tay xa nhất dài 200 cm. Tượng có 11 đầu, 42 tay, 789 cánh tay dài ngắn khác nhau. Nhìn từ tòa sen, tượng Phật cao 235 cm. Đài sen trên đầu rồng cao 30 cm, mặt ngồi cao 54 cm.

* Nghệ thuật dân gian hình thành và phát triển phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời đậm nét bản địa hóa.

– Văn nghệ dân gian ra đời phản ánh truyền thống cần cù, lạc quan của nhân dân lao động và là vũ khí tố cáo sự áp bức, bóc lột, bất công trong xã hội đương thời.

<3

* Khoa học và Công nghệ:

– Lịch sử: ô châu cận lục, đại việt thống sử, phú biên tạp lục, đại việt sử ký tiền biên, thiên nam ngữ lục.

– Địa: thiên nam chi lộ.

– Quân sự: công khó của đào duy tử.

– Triết gia có Nguyễn Kinh Khiêm, Lê Quý Đôn.

– Bài thuốc có Hải thương lan ông Lê Hữu Trác.

– Công nghệ: đúc đại bác kiểu phương Tây, đóng tàu chiến, xây tường thành.

*Ưu điểm và hạn chế

– Về khoa học: Đã xuất hiện nhóm các nhà khoa học nhưng khoa học tự nhiên chưa phát triển.

– Về công nghệ: Tiếp cận một số thành tựu công nghệ hiện đại của phương Tây nhưng chưa được tiếp nhận và phát triển. Do hạn chế của chính quyền cầm quyền và hạn chế về trình độ của người dân đương thời.

Tiếp:Lý thuyết Lịch sử 10 Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa thời Nguyễn (nửa đầu thế kỷ X)

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.