Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền được sống, được bảo vệ và phát triển của trẻ em đặt ra một vấn đề cấp thiết trong xã hội hiện nay, đó là quyền trẻ em. Tác phẩm này được học trong chương trình ngữ văn lớp 9.

Chúng tôi sẽ cung cấp 9 văn kiện gồm: Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền được sống, được bảo vệ và phát triển của trẻ em, mời độc giả tham khảo. p>

Viết một Tuyên bố Thế giới về Cuộc sống của Trẻ em – Mẫu 1

Viết một bản tuyên ngôn chi tiết về thế giới sống

I. Về công việc

1. Môi trường sáng tạo

– Văn bản “Tuyên bố chung về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em” được Việt Nam và các nước trích dẫn trong Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em. Các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em.

– Hội nghị thượng đỉnh thế giới về trẻ em sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 9 năm 1990 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York.

2. Bố cục

Gồm 4 phần:

 • Phần 1. Từ đầu đến “tiếp thu những kinh nghiệm mới”: khẳng định quyền sống và quyền phát triển của trẻ em trên thế giới.
 • Phần 2. Tiếp theo là “Là các nhà lãnh đạo chính trị, chúng ta phải đáp ứng”: Những thách thức đối với sự phát triển của trẻ em.
 • Phần 3 tiếp theo “Phân bổ lại các nguồn lực này”: Cơ hội thúc đẩy bảo vệ trẻ em.
 • Phần 4: Phần còn lại: Các quốc gia và toàn bộ cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ quyền của trẻ em.
 • Hai. Đọc – Hiểu văn bản

  1. Khẳng định quyền được sống và quyền được phát triển của trẻ em trên toàn thế giới

  – Giới thiệu bối cảnh của lời kêu gọi: khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới về trẻ em.

  – Thể hiện đặc điểm chung của trẻ em trên toàn thế giới:

  • Da trắng, dễ bị tổn thương, phụ thuộc.
  • Có kiến ​​thức, chủ động và đầy tham vọng.
  • – Quyền trẻ em:

   • Học và vui chơi.
   • Tương lai của họ phải được định hình trong sự hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau.
   • Phát triển trong việc mở rộng tầm nhìn và tiếp thu kiến ​​thức.
   • => Đặt câu hỏi trực tiếp và rõ ràng.

    2. Những thách thức đối với sự phát triển của trẻ em

    Cuộc sống thực đặt ra một loạt thách thức:

    – Nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và phân biệt chủng tộc, chiếm đóng và thôn tính ở nước ngoài.

    – Sống trong đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh.

    – 40.000 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng và bệnh tật trong một ngày.

    =>Đây luôn là những điểm nóng của thời đại.

    3. Cơ hội thúc đẩy chăm sóc và bảo vệ trẻ em

    Có cả khó khăn và cơ hội:

    – Có đủ phương tiện và kiến ​​thức để bảo vệ cuộc sống của trẻ em và loại bỏ phần lớn đau khổ của chúng.

    – Công ước về Quyền trẻ em tạo ra những cơ hội mới cho quyền và phúc lợi của trẻ em.

    – Sự cải thiện trong môi trường chính trị quốc tế.

    – Hợp tác và đoàn kết quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

    =>Cơ hội thực tế cho sự phát triển của trẻ.

    4. Bảo vệ quyền trẻ em là trách nhiệm của nhà nước và toàn xã hội

    – Trách nhiệm chính: Tăng cường sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em.

    – Tăng cường quan tâm đến trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

    – Tăng cường vai trò không thể thiếu của phụ nữ, bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam và nữ.

    – Đảm bảo tất cả trẻ em đều được đến trường, không có trẻ em nào bị mù chữ.

    – Cần tăng cường bảo đảm an toàn thai sản.

    – Tạo môi trường sống tốt, lành mạnh cho trẻ.

    – Đảm bảo phát triển kinh tế đất nước.

    – Mọi người cần hợp tác với nhau để phát triển các biện pháp.

    =>Nêu các biện pháp cụ thể, thiết thực.

    Viết một tuyên bố ngắn về sự tồn tại của thế giới

    I. Trả lời câu hỏi

    câu 1. Văn bản này (tổng cộng 17 mục) gồm mấy phần? Phân tích tính hợp lí và chặt chẽ của bố cục này.

    – Văn bản trên gồm 4 phần.

    • Phần 1. Từ đầu đến “tiếp thu những kinh nghiệm mới”: khẳng định quyền sống và quyền phát triển của trẻ em trên thế giới.
    • Phần 2. Tiếp theo là “Là các nhà lãnh đạo chính trị, chúng ta phải đáp ứng”: Những thách thức đối với sự phát triển của trẻ em.
    • Phần 3 tiếp theo “Phân bổ lại các nguồn lực này”: Cơ hội thúc đẩy bảo vệ trẻ em.
    • Phần 4: Phần còn lại: Các quốc gia và toàn bộ cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ quyền của trẻ em.
    • – Tính chặt chẽ và hợp lý là: thứ nhất, văn bản cung cấp cơ sở cho phát biểu, chứng minh nó thông qua các thách thức và cơ hội, và kết thúc bằng nhiệm vụ.

     p>

     Phần 2. Trong phần “Thách thức”, câu nói này mô tả thực tế cuộc sống của trẻ em trên khắp thế giới như thế nào? Bạn nghĩ gì sau khi đọc phần này?

     – Thực tế cuộc sống của trẻ em:

     • Là nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và phân biệt chủng tộc, sự chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.
     • Sống trong đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh.
     • 40.000 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng và bệnh tật trong một ngày.
     • – Tình cảm, thái độ của trẻ thơ: ngậm ngùi, xót xa và đồng cảm với hiện thực thế giới của trẻ thơ.

      câu 3. Thông qua “cơ hội”, theo anh (chị) những điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay là gì?

      Điều kiện thuận lợi:

      – Có đủ phương tiện và kiến ​​thức để bảo vệ cuộc sống của trẻ em và loại bỏ phần lớn đau khổ của chúng.

      – Công ước về Quyền trẻ em tạo ra những cơ hội mới cho quyền và phúc lợi của trẻ em.

      – Sự cải thiện trong môi trường chính trị quốc tế.

      – Hợp tác và đoàn kết quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

      câu 4. Trong phần “Sứ mệnh”, tuyên bố đưa ra một số điểm đòi hỏi các nỗ lực chung của quốc gia và quốc tế để hành động. Hãy phân tích tính toàn diện của nội dung này?

      – Nhiệm vụ cụ thể, thực tế và không quá xa vời. Việc đi từ nhiệm vụ quan trọng nhất đến nhiệm vụ quan trọng nhất là đúng đắn và hợp lý.

      – Nhiệm vụ đặt ra bao trùm mọi lĩnh vực (y tế, giáo dục, xã hội), mọi giới tính (nam, nữ) và mọi bình diện (gia đình, quốc gia, con người).

      câu 5. Qua Tuyên bố, em có nhận xét gì về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề trẻ em? vấn đề này?

      – Bảo vệ quyền trẻ em là ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia và thế giới.

      – Câu hỏi này thực sự gây chú ý vì câu nói trên.

      Hai. Thực hành

      Nhận xét về sự quan tâm chăm sóc của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội nơi trẻ đang sinh sống.

      Gợi ý:

      – Ở Việt Nam, vấn đề quyền trẻ em ngày càng được quan tâm.

      • Nhà nước đề xuất một số chính sách hỗ trợ.
      • Xã hội rất quan tâm đến vấn đề bạo hành trẻ em, ngược đãi trẻ em… đã bị lên án, thậm chí bị hình sự hóa.
      • Các hoạt động, dự án hỗ trợ trẻ em: Trung thu thiếu nhi, cặp lá yêu thương…
      • =>Hãy đặc biệt quan tâm đến trẻ em – chúng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

       Viết Tuyên ngôn Thế giới vì Sự sống còn của Trẻ em – Mẫu 2

       I. Trả lời câu hỏi

       câu 1. Văn bản này (tổng cộng 17 mục) gồm mấy phần? Phân tích tính hợp lí và chặt chẽ của bố cục này.

       – Bố cục gồm 4 phần:

       • Phần 1. Từ đầu đến “tiếp thu những kinh nghiệm mới”: khẳng định quyền sống và quyền phát triển của trẻ em trên thế giới.
       • Phần 2. Tiếp theo là “Là các nhà lãnh đạo chính trị, chúng ta phải đáp ứng”: Những thách thức đối với sự phát triển của trẻ em.
       • Phần 3 tiếp theo “Phân bổ lại các nguồn lực này”: Cơ hội thúc đẩy bảo vệ trẻ em.
       • Phần 4: Phần còn lại: Các quốc gia và toàn bộ cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ quyền của trẻ em.
       • – Tính chặt chẽ và hợp lý là: thứ nhất, văn bản cung cấp cơ sở cho phát biểu, chứng minh nó thông qua các thách thức và cơ hội, và kết thúc bằng nhiệm vụ.

        p>

        câu 2.Trong phần “Thách thức”, câu này mô tả thực tế cuộc sống của trẻ em trên khắp thế giới như thế nào? Bạn nghĩ gì sau khi đọc phần này?

        – Thực tế cuộc sống của trẻ em:

        • Là nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và phân biệt chủng tộc, sự chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.
        • Sống trong đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh.
        • 40.000 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng và bệnh tật trong một ngày.
        • – Tình cảm, thái độ của trẻ thơ: ngậm ngùi, xót xa và đồng cảm với hiện thực thế giới của trẻ thơ.

         câu 3. Thông qua “cơ hội”, theo anh (chị) những điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay là gì?

         – Có đủ phương tiện và kiến ​​thức để bảo vệ cuộc sống của trẻ em và loại bỏ phần lớn đau khổ của chúng.

         – Công ước về Quyền trẻ em tạo ra những cơ hội mới cho quyền và phúc lợi của trẻ em.

         – Sự cải thiện trong môi trường chính trị quốc tế.

         – Hợp tác và đoàn kết quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

         câu 4. Trong phần “Sứ mệnh”, tuyên bố đưa ra một số điểm đòi hỏi các nỗ lực chung của quốc gia và quốc tế để hành động. Hãy phân tích tính toàn diện của nội dung này?

         – Nhiệm vụ cụ thể, thực tế và không quá xa vời. Việc đi từ nhiệm vụ quan trọng nhất đến nhiệm vụ quan trọng nhất là đúng đắn và hợp lý.

         – Nhiệm vụ đặt ra bao trùm mọi lĩnh vực (y tế, giáo dục, xã hội), mọi giới tính (nam, nữ) và mọi bình diện (gia đình, quốc gia, con người).

         câu 5. Qua Tuyên bố, em có nhận xét gì về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề trẻ em? vấn đề này?

         – Bảo vệ quyền trẻ em là ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia và thế giới.

         – Câu hỏi này thực sự gây chú ý vì câu nói trên.

         Hai. Thực hành

         Nhận xét về sự quan tâm chăm sóc của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội nơi trẻ đang sinh sống.

         Gợi ý:

         Tại Việt Nam, quyền trẻ em ngày càng được quan tâm. Đảng và nhà nước đã đưa ra các chính sách thân thiện với trẻ em. Bạo hành trẻ em, xâm hại thân thể trẻ em đã bị lên án, thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự. Các hoạt động phong phú: Trung thu thiếu nhi, lá yêu thương, bé yêu… hỗ trợ các bé học tập và cuộc sống. Các tổ chức và hệ thống giáo dục đang chú trọng nhiều hơn vào việc đào tạo giáo viên chuẩn về cách dạy, cách giao tiếp với học sinh và cách cư xử như một con người. Đồng thời, chúng ta cần xóa bỏ những tiềm thức của lối sống cố thủ từ trước đến nay, là điều khó nhưng cần phải thay đổi để xã hội văn minh hơn. Tất cả đều dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em – những chủ nhân tương lai của đất nước.

         Viết Tuyên bố chung về sự sống còn của trẻ em – Mẫu 3

         I. Trả lời câu hỏi

         Câu 1.

         -Văn bản được chia làm 4 phần:

         • Phần 1 khẳng định quyền được sống và phát triển của trẻ em trên thế giới.
         • Phần 2: Những thách thức đối với sự phát triển của trẻ em.
         • Phần 3. Cơ hội thúc đẩy chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
         • Phần 4. trách nhiệm của Nhà nước và cộng đồng trong việc bảo vệ quyền trẻ em.
         • – Nghiêm ngặt: Lời mở đầu trình bày cơ sở của lời tuyên bố, thể hiện qua những thách thức và cơ hội, và kết thúc bằng một sứ mệnh.

          Câu 2.

          – Thực tế cuộc sống của trẻ em:

          • Trẻ em là nạn nhân của nguy cơ chiến tranh và bạo lực, phân biệt chủng tộc, ngoại xâm, chiếm đóng và thôn tính.
          • Trẻ em là nạn nhân của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ và suy thoái môi trường.
          • Tình trạng trẻ em tử vong do suy dinh dưỡng, bệnh tật và ma túy.
          • – Cảm hóa, Tình cảm: Đồng cảm, Thương cảm.

           Câu 3.

           • Có đủ phương tiện và kiến ​​thức để bảo vệ trẻ em.
           • Công ước về Quyền trẻ em.
           • Đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia…
           • Câu 4.

            • Sứ mệnh dành riêng cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế.
            • Nhiệm vụ cho tất cả các lĩnh vực và cấp độ.
            • Điều 5.

             • Nhiệm vụ chính của mỗi quốc gia.
              • Thể hiện mức độ văn minh của một xã hội hay một quốc gia.
              • Ngày càng được chú ý nhiều hơn.
              • Hai. Thực hành

               Nhận xét về sự quan tâm chăm sóc của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội nơi trẻ đang sinh sống.

               Gợi ý:

               Xã hội ngày nay ngày càng phát triển. Các vấn đề về quyền trẻ em ngày càng được quan tâm. Nhà nước đã ban hành pháp luật về quyền và bổn phận của trẻ em. Nó xác định các quyền và trách nhiệm mà mỗi đứa trẻ có và được yêu cầu phải thực hiện. Thứ hai, với sự bùng nổ và phát triển của công nghệ số, nhiều vấn đề liên quan đến trẻ em như xâm hại, xâm hại trẻ em đã được phơi bày và xử lý, từ đó xã hội đã quan tâm hơn đến trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Trẻ em là tương lai của đất nước và cần được học tập, rèn luyện trong một môi trường tốt nhất. Cần phải thiết lập một hệ thống giáo dục phù hợp và phát triển. Ngoài ra, các em cũng cần quan tâm đến đời sống tinh thần, vui chơi lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội… Chúng ta hãy cùng chung tay quan tâm và chăm sóc các em.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.