Hướng dẫn viết tiểu luận – Khái quát văn học Việt Nam

Giải thích câu đầu ( tường 13 SGK Ngữ Văn 10 Tập 1)

Vẽ sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam.

Trả lời:

Đáp án câu 2 (tvòng 13 SGK Ngữ Văn 10 Tập 1)

Giới thiệu sự phát triển của chữ viết và văn học Việt Nam.

Trả lời:

Sự phát triển của chữ và văn học Việt Nam:

– Văn học viết là tác phẩm viết ra mang đậm dấu ấn của chính tác giả.

– Sự phát triển của văn học gắn liền với lịch sử chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.

– Văn học Việt Nam được chia làm ba thời kỳ chính:

+ Tài liệu từ tk i – cuối tk xix.

+ tk xx – Văn học đầu Cách mạng tháng Tám 1945.

+ Văn học từ sau 1945 – cuối tk xx.

– Giai đoạn đầu gọi là văn học trung đại, hai giai đoạn sau gọi chung là văn học hiện đại.

A. Văn học trung đại

– Chữ viết sử dụng: chữ Hán và Nôm.

+ Văn học chữ Hán (tồn tại đến cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20): Chịu ảnh hưởng của Nho giáo, Phật giáo, tư tưởng cổ trang và các học thuyết phương Đông. Phần thi pháp và thể loại văn học cổ đại và trung đại Trung Quốc.

+ Văn học chữ Nôm: Phát triển mạnh từ thế kỷ XV và đạt đỉnh cao vào cuối thế kỷ X. Chấp nhận ảnh hưởng của văn học dân gian một cách toàn diện và sâu sắc hơn. Thể hiện tinh thần yêu nước, nhân đạo, đồng thời phản ánh quá trình dân tộc hóa, dân chủ hóa văn học trung đại.

b. Văn học hiện đại

– Chữ viết: Quốc ngữ.

– Có nhiều đổi mới tạo nên sự khác biệt lớn so với văn học trung đại: đội ngũ nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp xuất hiện; tác phẩm sinh động hơn nhờ kỹ thuật in ấn hiện đại; nhiều thể loại mới ra đời.

– Từ 1930 đến 1945, các nhà văn đi theo cách mạng, cống hiến tài năng, sức lực cho sự nghiệp văn học cách mạng của dân tộc. Từ tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền văn học mới ra đời.

– Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới năm 1986, nền văn học hiện đại Việt Nam bước sang một giai đoạn mới, phản ánh sâu sắc công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đáp án câu 3 (tvòng 13 SGK Ngữ Văn 10 Tập 1)

Vận dụng hiểu biết của mình, hãy làm sáng tỏ nhận định: Văn học Việt Nam thể hiện chân thực và sâu sắc đời sống tư tưởng, tình cảm của người dân Việt Nam trong nhiều mối quan hệ khác nhau.

Trả lời:

Đối tượng trung tâm của văn học là con người, trong văn học có bốn mối quan hệ cơ bản giữa con người với nhau.

Xem thêm:

– Mối quan hệ giữa con người Việt Nam với thiên nhiên: Tình yêu thiên nhiên là một trong những nội dung quan trọng của văn học Việt Nam.

+ Hình ảnh phong cảnh, cánh đồng lúa, cánh cò, vầng trăng trong ca dao, dân ca đều là những hình ảnh quen thuộc dùng để bộc lộ cảm xúc, tình yêu quê hương đất nước. Thời Trung cổ, các hình ảnh thiên nhiên như tùng, cúc, trúc, mai… được dùng để thể hiện sự cao thượng của người quân tử và lối sống thanh cao, ẩn dật của Nho giáo. Văn học hiện đại dùng những hình ảnh thiên nhiên để diễn tả những kỉ niệm yêu thương da diết.

– Tiếng Việt trong dân tộc và quan hệ dân tộc: Văn học Việt Nam phản ánh sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

+ Lòng yêu nước được thể hiện nổi bật trong văn học dân gian là yêu nước, yêu tổ quốc, căm thù các thế lực xâm lược. Chủ nghĩa yêu nước trong văn học trung đại thể hiện qua ý thức sâu sắc về lãnh thổ và truyền thống lâu đời của dân tộc, quốc gia. Văn học cách mạng thể hiện chủ nghĩa yêu nước thông qua đấu tranh giai cấp và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Con người trong quan hệ xã hội: Văn học Việt Nam thể hiện những mong ước, ước mơ về một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn.

+ Trong xã hội thuộc địa phong kiến ​​và nửa phong kiến, các tác phẩm văn học tố cáo, phê phán bộ máy thống trị, áp bức nhân dân, đồng cảm với giai cấp bị trị. Các nhân vật trong tác phẩm không chỉ là nạn nhân của những áp bức, đau khổ bất công mà còn là những nhà văn đấu tranh cho hạnh phúc, tự do và quyền lợi…

– Tiếng Việt và sự tự nhận thức: Văn học Việt Nam xác lập “đạo đức làm người” với nhiều phẩm chất tốt đẹp.

+ Trong thời đại đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cải tạo và khuất phục thiên nhiên, con người có xu hướng coi trọng ý thức tập thể hơn ý thức cá nhân. Các nhân vật trong các tác phẩm thời kỳ này thường đề cao ý thức xã hội, trách nhiệm công dân, hy sinh cái “tôi” cá nhân, đạt tới điểm của Chủ nghĩa khắc kỷ. Trong các thời kỳ sau, các nhân vật cá nhân được giới văn học và nhà thơ đánh giá cao. Con người thời kỳ này đã nhận thức được những quyền nhân thân của mình trong sáng tạo như quyền được sống, quyền được đọc hạnh phúc, quyền được yêu…

Tham khảo các cách viết khác của bài Nhập môn Văn học Việt Nam

Câu 1. Vẽ sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam.

Trả lời:

Câu 2. Giới thiệu quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam.

Trả lời:

– Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam gắn liền với lịch sử chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.

– Cho đến nay, văn học viết Việt Nam đã trải qua ba thời kỳ phát triển chính. Văn học trung đại sớm. Hai vấn đề sau thuộc phạm trù văn học hiện đại.

– Văn học trung đại: Gồm hai bộ phận: Văn học chữ Hán và Văn học danh từ.

Văn học Trung Quốc tồn tại đến cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XX, chịu ảnh hưởng của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, là một bộ phận của thể loại, thi pháp văn học cổ và trung đại Trung Quốc. Văn học chữ Hán có nhiều thành tựu rực rỡ Văn học danh nghĩa: phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XV, đạt đỉnh cao vào cuối thế kỷ XIX. Văn học hư danh chịu ảnh hưởng nặng nề của văn học dân gian. Thơ Nôm phát triển hơn văn xuôi chữ Nôm.

– Văn học hiện đại:

Tiếp xúc với văn học châu Âu. Nó chủ yếu được viết bằng tiếng dân tộc. Số lượng tác giả, tác phẩm và độc giả tăng nhanh. Nhiều nhà văn và nhà thơ có thể kiếm sống bằng nghề nghiệp. Đời sống văn chương sôi động hơn nhờ công nghệ báo chí và in ấn hiện đại. Lối viết hiện thực lấn át lối viết thông thường, cái tôi cá nhân từng bước được khẳng định, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhiều nhà văn, nhà thơ đã đi theo cách mạng, cống hiến tài năng của mình cho sự nghiệp văn học cách mạng của dân tộc. Văn học sau 1975 phản ánh sâu sắc công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, miêu tả chân thực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tâm trạng của con người Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập. .

câu 3. Hãy vận dụng vốn hiểu biết của mình để nêu luận điểm: Văn học Việt Nam thể hiện chân thực, sâu sắc đời sống tư tưởng, tình cảm của con người Việt Nam trong nhiều mối quan hệ.

Trả lời:

A. Phản ánh mối quan hệ với thiên nhiên

Về vấn đề này, văn học Việt Nam đã tổng kết quá trình có ý thức của tổ tiên ta để cải tạo và chinh phục giới tự nhiên. Thiên nhiên, ngoài mặt hung dữ, còn là một người bạn. Thế là nó hiện ra trong thơ thân mật và gần gũi, đẹp đẽ và đáng yêu. Nó đa dạng và thay đổi theo quan niệm thẩm mỹ của mỗi thời đại.

Có sự khác biệt vùng miền rõ rệt giữa dân ca và thiên nhiên trong dân ca. Thiên nhiên trong văn học trung đại mang ý nghĩa tượng trưng hoặc thể hiện những lí tưởng đạo đức, thẩm mĩ của người Việt Nam. Thiên nhiên trong văn học hiện đại thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình nghĩa vợ chồng,…

Phản ánh quan hệ quốc gia-nhà nước

Dòng văn học yêu nước thể hiện quan điểm của người Việt Nam đối với đất nước và dân tộc. Nhiều tác phẩm thuộc dòng văn học này đã trở thành kiệt tác văn học bất hủ ở nước ta.

Lòng yêu nước trong văn học dân gian được thể hiện nổi bật ở tình yêu làng quê, nơi chôn nhau cắt rốn, lòng căm thù giặc ngoại xâm mà quê hương bị giày xéo,  …Lòng yêu nước trong văn học trung đại chủ yếu được thể hiện ở chủ nghĩa yêu nước trong văn học hiện đại văn học như ý thức dân tộc sâu sắc, ý thức dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống dựng nước và giữ nước gắn với sự nghiệp, đấu tranh giai cấp và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Phản ánh các mối quan hệ xã hội

Trong xã hội có đối kháng giai cấp, văn học Việt Nam cất lên tiếng nói tố cáo, phê phán các thế lực độc tài, bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc đối với những người bị áp bức, bóc lột. Nhóm tác phẩm này thể hiện ước mơ về một xã hội dân chủ, công bằng và tươi đẹp. Đó là một truyền thống cao quý của văn học Trung Quốc và là hiện thân tuyệt vời của tinh thần nhân đạo đối mặt với thực tế để hiểu, phê phán và cải tạo xã hội.

Xem thêm: văn học là tấm gương phản chiếu hiện thực

Phản ánh sự tự nhận thức

Về vấn đề này, văn học Việt Nam ghi lại quá trình lựa chọn và khẳng định đạo đức dân tộc Việt Nam trong sự kết hợp hài hòa giữa thể xác và tinh thần, phần bản năng và văn hóa, vị kỷ và vị tha, ý thức cá nhân và tự giác. ý thức cộng đồng. Trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, văn học có thể phát huy khía cạnh này hay khía cạnh khác. Nhưng nhìn chung, xu hướng phát triển của văn học dân tộc là xác lập đạo lý nhân văn với nhiều phẩm chất tốt đẹp.

Danh mục: Văn học

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.