thi247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu SGK Sinh học 7 file pdf (download miễn phí) giúp bạn tham khảo nhanh lý thuyết, kiến ​​thức và nội dung bài học SGK Sinh học 7 theo chương trình. .

Sách giáo khoa Sinh học 7 Nội dung: Lời nói đầu. lời tựa. Bài 1 Thế giới động vật thật phong phú và muôn màu. Bài 2 phân biệt giữa động vật và thực vật. Đặc điểm chung của động vật. Động vật nguyên sinh chương đầu tiên. Bài 3 Bài tập: Quan sát một số động vật nguyên sinh. Bài 4 cũng vậy. Bài 5 có phép biến hình đồng dạng và trùng phương. Bài 6 Kiết lỵ và Sốt rét. Bài 7 Đặc điểm chung và chức năng thực tiễn của động vật nguyên sinh. Chương Hai Đường Tiêu Hóa. Bài 8 nước tức là. Bài 9 Sự đa dạng của ruột khoang. Bài 10. Đặc điểm chung và chức năng của ruột khoang. Chương 3 Ngành Giun. Ngành giun. Bài 11 Sán Lá Gan. Bài 12 Đặc điểm chung của một số giun dẹp khác và ngành giun dẹp. Ngành giun. Bài 13 Giun tròn. Bài 14 Đặc điểm chung của một số ngành giun đũa và giun tròn khác. Ngành giun. Bài 15 Giun đất. Bài 16 Thể dục: Mổ và quan sát giun đất. Bài 17 Một số giun khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn. Chương 4 Phần mềm. Bài 18 Kappa. Bài 19 Một số động vật thân mềm khác. Luyện tập bài 20: Quan sát một số động vật thân mềm. Bài 21 Đặc điểm chung và chức năng của thân mềm. Chương 5 Viêm khớp. lớp giáp xác. bài 22 con tôm sông bài 23 Bài tập: Mổ và quan sát một con tôm sông. Bài 24 Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác. lớp nhện. Bài 25 Nhện và các loại nhện. côn trùng. Thư 26 con cào cào. Bài 17 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ. Thực hành bài 18: Xem đoạn phim về tập tính của côn trùng. Bài 29 Đặc điểm chung và vai trò của nghề chỉnh hình. Bài 30 Ôn tập Phần 1 – Động vật không xương sống. Chương 6 Động vật có xương sống. cá. bài 31 Cá chép. Thực hành bài 32: Mổ cá. bài 33 Cấu tạo trong của cá chép. Bài 34 Đa dạng và đặc điểm chung của cá. động vật lưỡng cư. Bài 35 Con ếch đồng. Bài 36: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên tiêu bản mổ xẻ. Bài 37 Đa dạng và đặc điểm chung của lưỡng cư. loài bò sát. bài 38 Thằn lằn bóng đuôi dài. Bài 39 Cấu tạo trong của thằn lằn. bài 40 Đa dạng và đặc điểm chung của bò sát. chim. bài 41 Chim bồ câu. Luyện tập bài 42: Quan sát bộ xương, mổ mẫu chim bồ câu. bài 43 Cấu tạo trong của chim bồ câu. Bài 44 Đa dạng và đặc điểm chung của chim. Thực hành bài 45: Xem băng hình về đời sống và tập tính của loài chim. Động vật có vú (động vật có vú). 46 con thỏ đã được gửi qua đường bưu điện. bài 47 Cấu tạo trong của thỏ. Bài 48 Đa dạng của Động vật có vú. Một nhóm mộ động vật, một nhóm thú có túi. Bài 49 Đa dạng động vật (tiếp theo). Dơi và cá voi. Bài 50 Đa dạng động vật (tiếp theo). Một nhóm ăn sâu bọ, một nhóm ăn thịt, một nhóm ăn thịt. Bài 51 Đa dạng động vật (tiếp theo). móng guốc và linh trưởng. Giải bài tập Bài 52: Xem băng hình về đời sống và tập tính của động vật. Chương 7 Sự tiến hóa của động vật. bài 53 Môi trường sống và sự vận động, chuyển động. Bài 54 Sự tiến hóa của mô cơ thể. Bài 55 Sinh Sản Tiến Hóa. bài 56 Cây phát sinh loài Động vật. Chương 8 Cuộc sống của Động vật và Con người. Bài 57 Đa dạng sinh học. Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo). Bài 59 Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học. bài 60 Động vật quý hiếm. Bài 61-62 khám phá một số động vật có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế địa phương. Bài 63 ôn tập. Bài 64 – 65 – 66 Thăm thiên nhiên. Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Trần Ái, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng thành viên. gs.ts, phó tổng biên tập kiêm tổng biên tập báo văn. Biên tập đầu tiên: Trần Ngọc Anh – Nguyễn Văn Tú. Tổng biên tập: Nguyễn Thị Hồng. Sách Design: Nguyễn Long Long. Giới thiệu bìa: byi lượng tuấn. Art editor: nguyễn thanh dragon – tao thu huong. Biên tập in ấn: nguyễn đăng khôi. Nhà xuất bản: Nghệ thuật & Truyền thông AG.

[quảng cáo]

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.