thi247.com giới thiệu tới bạn đọc tài liệu pdf SGK Sinh học 12 (download miễn phí) giúp các bạn truy vấn nhanh lý thuyết, kiến ​​thức và nội dung của giáo án Sinh học 12.

Sách giáo khoa Sinh học 12 Nội dung: Lời nói đầu. thứ năm. di truyền học. Chương 1 Cơ chế di truyền và biến dị. Bài 1. Gene, mã di truyền và quá trình sao chép DNA. Bài 2 Phiên mã và Dịch mã. Bài 3. Điều hòa hoạt động của gen. Bài 4. Đột biến gen. Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Bài 7 Bài tập: Quan sát dạng đột biến số lượng NST ở tiêu bản cố định và tiêu bản tạm thời. Chương hai. Tính đều đặn của thừa kế. Bài 8. Quy luật Mendel: quy luật phân li. Bài 9. Định luật Mendel: định luật phân loại độc lập. Bài 10. Tương tác gen và hiệu ứng đa gen của gen. Bài 11. Liên kết gen và sắp xếp gen. Bài 12. Di truyền liên kết giới tính và ngoài nhân. Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường đến biểu hiện gen. Bài 14. Bài tập: Phép lai. Bài 15 bài tập chương 1 và 2. chương thứ ba. di truyền dân số. Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể. Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo). Chương thứ tư là ứng dụng của di truyền học. Bài 18. Giống vật nuôi, cây trồng được chọn lọc theo nguồn biến dị tổ hợp. Bài 19. Gây đột biến và tạo giống cho công nghệ tế bào. Bài 20. Tạo giống thông qua công nghệ gen. Chương V Di truyền học người. Bài 21. y học di truyền. Bài 22. Bảo Tồn Vốn Gen Người Và Một Số Vấn Đề Xã Hội Của Di Truyền Học. Bài 23. Xem lại phần di truyền học. phần thứ sáu. sự phát triển. Chương 1 Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa. Bài 24. bằng chứng tiến hóa. Bài 25. thuyết Lama và thuyết Darwin. Bài 26. Sự tiến hóa tổng hợp hiện đại. Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi. Sau 28. Các loại. Bài 29. Quá trình hình thành loài. Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo). Bài 31. Đại tiến hóa. Chương hai. Nguồn gốc và sự phát triển của sự sống trên Trái đất. Bài 32. Nguồn gốc của cuộc sống. Bài 33. Sự phát triển của thế giới sống thông qua đại địa chất. Bài 34. nguồn gốc của con người. Phần VII. sinh thái học. Chương Một Cá nhân và quần thể sinh vật. Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái. Bài 36. Một quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo). Bài 39. Là sự thay đổi số lượng cá thể trong quần thể sinh vật. Chương hai. quần xã sinh vật. Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật. Bài 41. Diễn thế sinh thái. chương thứ ba. Sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Bài 42. Hệ sinh thái. Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển. Bài 45. Dòng năng lượng và hiệu suất sinh thái trong hệ sinh thái. Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Bài 47. Ôn tập về tiến hóa và sinh thái học. Bài 48. Xem lại lớp sinh học trung học của bạn.

[quảng cáo]

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.