Bài soạn Mục lục SGK Sinh học (sgk) 9 giúp các em dễ dàng tham khảo các bài viết hayhochoi và nắm được khái quát những kiến ​​thức đã học để có kế hoạch thời gian, chuẩn bị bài đầy đủ và suy nghĩ thật kỹ để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất.

Sinh học 9 với 2 phần chính về biến dị di truyền; Sinh vật và Môi trường.

Phần thứ nhất: Biến dị di truyền gồm 6 chương: Chương 1 Các thí nghiệm của Mendel; Chương 2 về nhiễm sắc thể; Chương 3 về DNA và gen; Chương 4 về biến dị; Chương 5 về Di truyền người; Chương 6 Ứng dụng gen;

Phần II: Sinh học và Môi trường gồm 4 chương: Chương 1 là Sinh học và Môi trường; Chương 2 là Sinh thái học; Chương 3 là Con người, Dân số và Môi trường; Chương 4 là Bảo vệ Môi trường.

** Sau đây là Mục lục chi tiết SGK (sgk) Sinh học 9:

Kế thừa và biến thể

Chương 1: Thí nghiệm của Mendel

>Bài 1: Mendel và Di truyền học

>Bài 2: Lai một cặp tính trạng

>Bài 3: Các cặp đối tượng cắt nhau (tiếp theo)

>Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

>Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

>Bài 6: Bài tập: Tính xác suất xuất hiện của một bề mặt kim loại

>Bài 7: Thực hành Chương 1

Chương hai: Nhiễm sắc thể

>Bài 8: Nhiễm sắc thể

>Bài 9: Nguyên phân

>Bài 10: Giảm phân

>Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

>Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

>Bài 13: Di truyền liên kết

>Bài 14: Bài tập: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Chương 3: adn và gen

>Bài 15: Quảng cáo

>Bài 16: Tính chất của ADN và gen

>Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và arn

>Bài 18: Chất đạm

>Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

>Bài 20: Bài tập: Xem và lắp ráp mô hình adn

Chương 4: Dị nhân

>Bài 21: Đột biến gen

>Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

>Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

>Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

>Bài 25: Thông thường

>Bài 26: Bài tập: Nhận biết một số dạng đột biến

>Bài 27: Bài tập: Quan sát định kỳ

Chương 5: Di truyền học người

>Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

>Bài 29: Bệnh tật và khiếm khuyết di truyền ở người

>Bài 30: Di truyền người

Chương 6: Ứng dụng của di truyền học

>Bài 31: Công nghệ tế bào

>Bài 32: Công nghệ gen

>Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

>Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và giao phối cận huyết

>Bài 35: Sức mạnh tổng hợp

>Bài 36: Phương pháp chọn lọc

>Bài 37: Thành tựu chăn nuôi Việt Nam

>Bài 38: Thực hành: Thực hành thụ phấn chéo

>Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu kết quả chọn giống cây trồng, vật nuôi

>Bài 40: Ôn tập về kế thừa và biến dị

Sinh học và Môi trường

Chương 1: Sinh vật và Môi trường

>Bài 41: Cân nhắc về môi trường và sinh thái

>Bài 42: Tác dụng của ánh sáng đối với sinh vật

>Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến đời sống sinh vật

>Bài 44: Tương tác giữa các sinh vật

>Bài 45-46: Thực hành: Tìm hiểu ảnh hưởng của môi trường và một số nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật

Chương 2: Hệ sinh thái

>Bài 47: Quần xã sinh vật

>Bài 48: Dân số

>Bài 49: Quần xã sinh vật

>Bài 50: Hệ sinh thái

>Bài 51-52: Thực hành: Hệ sinh thái

Chương 3: Con người, Dân số và Môi trường

>Bài 53: Tác động của con người đến môi trường

>Bài 54: Ô Nhiễm Môi Trường

>Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

>Bài 56-57: Bài tập: Tìm hiểu ngữ cảnh địa phương

Chương 4: Bảo vệ Môi trường

>Bài 58: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

>Bài 59: Khôi phục môi trường và bảo tồn thiên nhiên hoang dã

>Bài 60: Bảo tồn các hệ sinh thái đa dạng

>Bài 61: Luật Bảo vệ Môi trường

>Bài 62: Thực hành: Vận dụng Luật Môi trường để Bảo vệ Môi trường Địa phương

>Bài 63: Ôn tập Sinh học và Môi trường

>Bài 64: Tổng hợp thủ tục cấp toàn phần

>Bài 65: Tổng Hợp Thủ Tục Đẳng Cấp (tiếp theo)

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.