Hình minh họa. Nguồn: trên cùng

Kế toán quản trị

Xác định

kế toán quản lý Tiếng Anh là manager TOÁN hay Quản lý kế toán.

Kế toán quản trị là loại hình kế toán liên quan đến việc cung cấp các thông tin tài chính và các thông tin khác phục vụ cho các mục đích quản lý khác nhau của đơn vị kế toán nhằm hỗ trợ các nhà quản lý. Việc quản lý của chủ thể chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện, kiểm soát và kiểm soát đưa ra các quyết định có liên quan.

hay có thể hiểu đơn giản là:

Kế toán quản trị là quá trình thu thập, xử lý, phân tích và trình bày các thông tin kinh tế, tài chính trong đơn vị kế toán theo yêu cầu quản lý và các quyết định kinh tế, tài chính.

Bản chất của kế toán quản trị

– Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành của kế toán tổng hợp trong các tổ chức kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh.

– Thông tin kế toán quản trị chủ yếu cung cấp cho các nhà quản trị doanh nghiệp ra các quyết định về hoạt động kinh doanh.

Các cấp quản lý từ tổ trưởng sản xuất, giám đốc phân xưởng, trưởng bộ phận đến ban giám đốc và ban giám đốc công ty.

– Thông tin kế toán quản trị thường mang tính chất cụ thể, định lượng vì nó liên quan đến các hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp.

– Thông tin kế toán quản trị được thể hiện thành các chức năng cơ bản của nhà quản trị như: lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện, phân tích, đánh giá và ra quyết định.

Các chức năng của quản trị viên

Chức năng cơ bản của nhà quản lý là chức năng ra quyết định điều phối các hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Chủ đề nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu chung của kế toán quản trị là hạch toán nguồn tài sản, nguồn vốn trong mối quan hệ tài chính của một tổ chức đang hoạt động.

– Ngoài ra, kế toán quản trị nghiên cứu các chủ đề cụ thể như:

+ Nghiên cứu sâu về chi phí doanh nghiệp dưới các góc độ khác nhau như phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, xây dựng định mức chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận…

+ Nghiên cứu các yếu tố sản xuất như lao động, hàng tồn kho, tài sản cố định…

Phương pháp nghiên cứu kế toán quản trị

– Các phương pháp truyền thống như chứng từ, tài khoản, định giá và báo cáo kế toán

– Các phương pháp kế toán quản trị điển hình như:

+Phân loại chi phí: Phân loại chi phí giúp nhà quản lý hiểu được bản chất của các yếu tố chi phí mà doanh nghiệp phát sinh, để có biện pháp kiểm soát, ra quyết định phù hợp.

+ Việc chia chi phí hỗn hợp thành chi phí khả biến và chi phí cố định giúp nhà quản lý dự đoán được mức độ chi phí sẽ phát sinh đồng thời kiểm soát được chi phí phát sinh.

+ Phương pháp thiết kế thông tin ở dạng so sánh: Để thông tin có ý nghĩa thì phải có tiêu chuẩn so sánh để thu thập dữ liệu. Thông tin so sánh trong kế toán quản trị thường được thiết kế dưới dạng bảng, biểu đồ, đồ thị, phương trình, hàm số….

(Tham khảo: Nhập môn Kế toán quản trị, Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica)

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.