Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa Vật lý 12 nâng cao
 • Sách giáo khoa Vật lý 12
 • Giải nâng cao Vật lý lớp 12
 • Giải sách bài tập Vật lý lớp 12
 • Sách giáo viên Vật lý lớp 12
 • Sách giáo viên Vật lý 12 nâng cao
 • Sách bài tập Vật lý lớp 12
 • Sách bài tập Vật lý nâng cao lớp 12
 • Giải bài tập Vật Lý 12 – Bài 3: Con lắc giúp học sinh giải bài tập và nâng cao kĩ năng tư duy trừu tượng, kĩ năng tư duy tổng hợp, kĩ năng tư duy định lượng trong các khái niệm vật lí và hình thành các định luật vật lí:

  c1 trang 15 sgk: chứng tỏ đối với góc nhỏ hơn 20 độ thì hiệu giữa sinα và α (rad) nhỏ hơn 1%.

  Trả lời:

  Ta kiểm tra với góc lệch nhỏ bằng 20o ta có sinα ≈ α (rad)

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 12 Bai 3

  Vậy hiệu giữa sinα và α là:

  0,3491 – 0,3420 = 0,0071 = 0,7%

  c2 trang 15 sgk:Em có nhận xét gì về chu kỳ của con lắc đơn?

  Trả lời:

  Thời gian dao động

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 12 Bai 3 1

  Ta thấy rằng khoảng thời gian t phụ thuộc vào chiều dài l của sợi dây và gia tốc trọng trường g.

  t tỉ lệ thuận với căn bậc hai của chiều dài l và tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc trọng trường g.

  t tăng khi tăng chiều dài l hoặc giảm gia tốc do trọng trường

  t giảm khi giảm chiều dài l hoặc tăng gia tốc trọng trường.

  c3 trang 16 sgk: Hãy mô tả một cách định tính sự biến đổi cơ năng khi con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng và từ vị trí cân bằng ra biên. p>

  Trả lời:

  Khi con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì s giảm (thế năng giảm) và v tăng (động năng tăng).

  – Tại trạng thái cân bằng: s = 0 (thế năng bằng không), v max (động năng cực đại).

  – Khi con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì: s tăng (thế năng tăng), v giảm (động năng giảm)

  – Tại biên: max s (thế năng cực đại), v = 0 (động năng bằng không).

  Vậy: Trong quá trình dao động từ vị trí biên về vị trí cân bằng hoặc ngược lại, khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại.

  Bài 1 (SGK Vật Lý 12 tr. 17): Con lắc đơn là gì? Nghiên cứu dao động của con lắc đơn theo quan điểm động lực học.

  Chứng minh rằng đối với dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) thì dao động của con lắc đơn là dao động điều hòa.

  Giải pháp:

  Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m được treo vào đầu một sợi dây không đáng kể khối lượng l.

  Con lắc kiểm tra động:

  Xét một con lắc đơn như hình vẽ:

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 1 Trang 17 Sgk Vat Ly 12

  – Từ vị trí cân bằng kéo nhẹ quả cầu lệch khỏi vị trí cân bằng rồi thả. Con lắc đơn dao động quanh vị trí cân bằng.

  – Gốc chọn là vị trí cân bằng, chiều dương là từ trái sang phải.

  – Tại vị trí m, vật m bất kỳ được xác định bởi góc li α = ∠ocm hay độ cong li như s = cung om = l.α

  Chú ý: α, s nhận giá trị dương khi chiều dương lệch khỏi vị trí cân bằng và ngược lại.

  – Tại vị trí m, vật chịu tác dụng của trọng lực p→ và lực căng t→.

  p→ được phân tích thành 2 thành phần: pn→ theo phương vuông góc với đường đi và pt→ theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo.

  Lực căng t→ và thành phần lực pn→ vuông góc với đường đi nên không làm thay đổi vận tốc của vật.

  Lực thành phần pt→ là lực kéo và giá trị của nó là pt = -mgsinα (1)

  Nếu li góc α nhỏ sinα≈α(rad) thì pt=-mgα=-mgs/l so với lực căng f=-kx của con lắc lò xo.

  Ta thấy rằng mg/l có ảnh hưởng của k → l/g = m/k

  Vậy khi dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) thì con lắc dao động điều hòa.

  Phương trình s = s0.cos(ωt + )

  Bài 2 (SGK Vật Lý 12, Trang 17): Viết công thức tính chu kì của con lắc nhỏ.

  Giải pháp:

  Chu kỳ dao động của con lắc đơn dao động nhỏ

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 2 Trang 17 Sgk Vat Ly 12 1

  Bài 3 (SGK Vật Lý 12, Trang 17): Viết biểu thức động năng, thế năng và cơ năng của con lắc đơn tại vị trí có li độ góc α bất kỳ.

  Giải pháp:

  Động năng tại một vị trí bất kỳ theo góc α

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 3 Trang 17 Sgk Vat Ly 12

  Thế năng tại vị trí góc lệch α bất kỳ wt = mgl.(1 – cosα) (thế năng điểm tại vị trí cân bằng)

  Cơ năng: Nếu bỏ qua mọi ma sát thì cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn.

  w = wt + wđ = mv2/2 + mgl.(1 – cosα) = hằng số

  Khi con lắc dao động điều hòa thì động năng tăng, thế năng giảm và ngược lại.

  Bài 4 (SGK Vật Lý 12 tr. 17):Chọn câu trả lời đúng.

  Chu kì của con lắc nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là:

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 4 Trang 17 Sgk Vat Ly 12

  Giải pháp:

  Chọn câu trả lời d.

  Bài 5 (SGK Vật Lý 12 tr. 17):Chọn câu trả lời đúng.

  Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không đổi nếu:

  A. Thay đổi chiều dài của con lắc.

  Thay đổi gia tốc trọng trường

  Tăng độ lớn góc lên 30o

  Thay đổi khối lượng của con lắc.

  Giải pháp:

  Chu kỳ của con lắc đơn phụ thuộc vào l, g nhưng biên độ góc không liên quan gì đến khối lượng m. t không thay đổi cùng với sự thay đổi của con lắc khối lượng m.

  Chọn câu trả lời d.

  Bài 6 (SGK Vật Lý 12 tr. 17): Thả con lắc từ góc nghiêng αo với vận tốc ban đầu bằng không. Vận tốc của con lắc khi qua vị trí cân bằng là bao nhiêu?

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 6 Trang 17 Sgk Vat Ly 12

  Giải pháp:

  Chọn câu trả lời c.

  Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng tại các ranh giới và vị trí cân bằng.

  Tại biên wt = mgl(1 – cosα0)

  Cân bằng:

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 6 Trang 17 Sgk Vat Ly 12 1

  Định luật bảo toàn cơ năng

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 6 Trang 17 Sgk Vat Ly 12 2

  Bài 7 (SGK Vật Lý 12 tr. 17): Một con lắc đơn có chiều dài l = 2m cộng hưởng với gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Hỏi trong 5 phút con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần?

  Giải pháp:

  t = 5 phút = 300 giây

  Chu kỳ dao động:

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 7 Trang 17 Sgk Vat Ly 12

  Tổng số dao động trong 5 phút

  Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 7 Trang 17 Sgk Vat Ly 12 1

  => n 106 dao động tổng cộng.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.