Đặt mô tả của nhóm hình đại diện.

1- Điều kiện trở thành lãnh đạo:

+ Cấp 20 trở lên

+ Có 500 trong tài khoản

2- Cách thành lập nhóm:

– Đăng nhập game. Vào khu giải trí. Chọn menu-nhóm họp-nhóm đăng ký

– Sau khi đăng ký nhóm thành công, bạn sẽ nhận được một dãy số. Đây là mật khẩu của nhóm. Người chủ trì phải chịu trách nhiệm bảo quản an toàn và bảo mật mật khẩu này. Nếu không có mật khẩu này, bạn sẽ không thể đăng nhập vào trang quản lý nhóm.

– Lấy mật khẩu nhóm trong trò chơi sau khi đăng ký. Chủ tịch đăng nhập vào trang quản lý nhóm qua link:

o http://av1.teamobi.com/clan/ (cụm ma thuật)

o http://av2.teamobi.com/clan/ (cụm tiên)

– Sau khi đăng nhập vào trang quản lý nhóm lần đầu. Chủ tịch sẽ bắt đầu đăng ký thông tin nhóm của mình

o Tên nhóm từ 6 đến 20 ký tự. Chỉ chứa các ký tự từ a-z, từ 0-9. Tên nhóm phải thuần phong mỹ tục và không được chứa các từ ngữ thô tục, tục tĩu hoặc chính trị.

o Thông tin nhóm (sẽ hiển thị trong game): Tối đa 200 ký tự. Thông tin nhóm phải đảm bảo thuần phong mỹ tục và không được chứa các từ ngữ thô tục, tục tĩu, chính trị.

o email : Đây là email của chủ tịch, dùng để lấy lại mật khẩu nếu quên mật khẩu nhóm. Email này không thể thay đổi.

o Số điện thoại của người cấp tiến, trong trường hợp bạn cần. Số điện thoại này cũng không thể thay đổi.

o Biểu tượng nhóm: Mỗi nhóm có một biểu tượng đại diện và không thể thay đổi.

o Tin nhắn nhóm: Tin nhắn này sẽ được gửi mỗi khi một thành viên trong nhóm đăng nhập vào trò chơi. Các tin nhắn của nhóm phải trong sáng và thuần phong mỹ tục, đồng thời không được chứa các từ thô tục, tục tĩu hoặc chính trị.

o Lưu ý: Tên nhóm, thông tin nhóm và tin nhắn nhóm đều phải là chữ thường.

-Sau khi xác nhận thông tin nhóm. Hội trưởng cần đợi avatar của quản trị viên xác nhận thông tin nhóm. Sau khi avatar của quản trị viên xác nhận thông tin nhóm hợp lệ, một email sẽ được gửi đến để thông báo cho chủ sở hữu nhóm xác nhận việc thành lập nhóm, sau đó tên nhóm sẽ được hiển thị trong danh sách nhóm của trò chơi.

3-Làm thế nào để các thành viên đăng ký tham gia nhóm

– Đăng nhập vào game, nhập danh sách nhóm và chọn tên nhóm muốn tham gia. Bạn chọn một menu, và xin tham gia nhóm.

– Sau khi chủ nhóm xác nhận tham gia nhóm trên trang quản lý nhóm, các thành viên chính thức tham gia nhóm.

– Một thành viên chỉ có thể thuộc về một nhóm tại một thời điểm. Nếu bạn muốn tham gia một nhóm khác, bạn phải rời khỏi nhóm đó trước khi có thể tham gia một nhóm khác.

– Tài khoản đã đăng ký làm chủ nhóm thì không thể đăng ký làm thành viên của bất kỳ nhóm nào khác. Nếu muốn tham gia nhóm, chủ tài khoản phải thu hồi quyền tạo nhóm.

– Trưởng nhóm không được tự ý rời khỏi nhóm. Trưởng nhóm phải nhường cho các thành viên khác trở thành thành viên của nhóm trước khi rời nhóm.

– Chủ nhóm có quyền mời thành viên rời nhóm bất cứ lúc nào thông qua chức năng mời rời trên trang quản lý nhóm.

4- Thành viên muốn rời nhóm thì đăng nhập game, vào khu giải trí chọn Menu-Họp nhóm-Thông tin-Rời nhóm

5-Muốn đóng góp cho các thành viên trong nhóm thì chọn Menu-Họp nhóm-Thông tin-Đóng góp

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.